<< Vorige pagina

16 oktober 2015

Nederlands-Vlaams Taalcongres: blijf investeren in het Nederlands


Het Nederlands-Vlaams Taalcongres in het Vlaams Parlement mondde uit in een krachtige oproep:  blijf samen investeren in het Nederlands. Omdat het ons zo veel oplevert. Het Taalcongres werd aan het begin van de Week van het Nederlands georganiseerd door de Orde van den Prince samen met nog zeven andere Nederlands-Vlaamse middenveldpartijen en de Interparlementaire Commissie van de Taalunie.

 

 

Prominente rol Orde

 

De stuurgroep telde maar liefst zeven leden van de Orde van den Prince, nl. prof. Ludo Beheydt, Pieter Geertsma, Gerard Hof, Paul Jacobs, prof. Willy Martin, prof. Stijn Verrept en An De Moor. An zat de stuurgroepvergaderingen voor en voerde aan het begin en het einde van het taalcongres het woord namens de organisatoren. Prince-lid Loura Zijdel, directeur van de school het Klokhuis in New York, gaf een praktische kijk achter de schermen van een Nederlandstalige school in het buitenland. Dank zij de financiële steun van de Gewesten Oost-&Zeeuws-Vlaanderen, Brabant Oost en Schelde-Dommel verdubbelde het presidium het sponsorbedrag waardoor de Orde van alle middenveldpartijen met 3.000 euro meteen de grootste sponsor van het Taalcongres werd.

 

 

 

An De Moor (Orde van den Prince Gent I), Geert Joris (algemeen secretaris van de Taalunie) en minister-president Geert Bourgeois.

 

 

 

De rode draad

 

Het congres was gewijd aan de talrijke kansen tot samenwerking die het Nederlands biedt en mondde uit in vier concrete beleidsaanbevelingen aan het Comité van Ministers van de Taalunie. Later dit jaar zullen de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur deze aanbevelingen bespreken en erop antwoorden.

 


De wereld rond

 

De Nederlands-Vlaamse middenveldpartijen vroegen aandacht voor blijvende gezamenlijke investeringen in onze taal omdat ze ons tal van samenwerkingsmogelijkheden biedt binnen en tussen de Nederlandstalige samenlevingen, met anderstalige buurlanden en -regio’s en in tal van landen in de wereld.

 

In vier werksessies werd gefocust op:

 

1      het belang van de standaardtaal met waardering voor variëteiten en variaties;
2      het belang van taal- en spraaktechnologie in het Nederlands, ook voor Suriname;
3      waardering van laagdrempelige meertaligheid ten behoeve van grensarbeid en -toerisme;
4      de meerwaarde van het onderwijs Nederlands wereldwijd voor de Nederlandstalige landen.Inspirerende getuigenissen

 

Tijdens de werksessies werden inleidende filmpjes getoond, onder meer van de Vlaamse sector Samenlevingsopbouw en de Federatie van de Centra voor Basiseducatie, de Nederlandse Stichting NOB en Vlamingen in de Wereld. Er kwamen diverse sprekers aan het woord zoals de Nederlandse schrijver Abdelkader Benali, de Surinaamse onderwijsdeskundige Lila Gobardhan-Rambocus en de Noord-Franse en Slovaakse docenten Nederlands Armand Héroguel en Marketa Štefková. Wilfried Vandaele, de voorzitter van de Interparlementaire Commissie, vatte de overkoepelende boodschap samen als een krachtige oproep aan het Comité van Ministers om gezamenlijk in het Nederlands te blijven investeren omdat het ons zo veel oplevert.

 

 

 

De Nederlandse schrijver Abdelkader Benali met in de zaal onder andere Gerard Hof, Willy Martin, An De Moor en Nozizwe Dube. Deze laatste is (een 18-jarige jonge vrouw die zes jaar geleden vanuit Zimbabwe naar Vlaanderen kwam. Ze spreekt nu niet alleen perfect Nederlands, maar is ook voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Van integratie gesproken!

 

 

 

 

 

De vier aanbevelingen zullen het Comité van Ministers aansturen

 

De aanbevelingen werden namens het Comité van Ministers in ontvangst genomen door Geert Joris, algemeen secretaris van de Taalunie. Joris bedankte de organiserende partijen voor de positieve aandacht die ze voor het Nederlands creëren en verzekerde dat het Comité van Ministers de vier aanbevelingen in het najaar zal bespreken en erop zal antwoorden.

 

Waardering Vlaamse minister-president

 

Tijdens de afsluitende plenaire sessie van het Taalcongres benadrukte Vlaams minister-president Geert Bourgeois het belang van Nederlands-Vlaamse samenwerking voor het Nederlands en sprak hij alvast zijn waardering uit voor het initiatief van de Interparlementaire Commissie van de Taalunie en de diverse Nederlands-Vlaamse middenveldorganisaties. Zijn boodschap was duidelijk: “Dit Taalcongres brengt de verbindende kracht en de sterke troeven van een gedeelde taal onder de aandacht. Samen staan we sterk om onze taal te promoten: overheden, officiële instanties, maar evenzeer de talloze verenigingen en geëngageerde burgers die zich op belangeloze wijze inzetten voor de Nederlandse taal.”

 

Slotwoord

 

Tot slot bedankte An De Moor, voorzitter van de stuurgroep van het Taalcongres, alle deelnemende partijen voor de voorbeeldige samenwerking. Ze besloot: “Ik hoop dat de aanbevelingen het beleid van de Taalunie verder zullen versterken en dat het middenveld ook in de toekomst bij het beleid van de Taalunie betrokken zal blijven onder het motto dat het Standaardnederlands kansen schept.”

 

Alle toespraken en presentaties zijn terug te vinden op de website van de Taalunie.

 

Organiserende partijen

 

• Actiegroep Nederlands Vanzelfsprekend;
• Algemeen-Nederlands Verbond;
• Marnixring;
• Orde van den Prince;
• Ons Erfdeel;
• Stichting NOB;
• Stichting Vlamingen in de Wereld;
• Verbond der Vlaamse Academici;
• Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie.

 

 

AANBEVELINGEN

 


Werksessie 1
• Blijf in het onderwijs in en van het Nederlands in binnen- en buitenland de focus houden op Algemeen Nederlands. Vanzelfsprekend is daarbij ook aandacht voor variatie, variëteiten en veranderingen.
• Hou er in het beleid rond tweedetaalverwerving rekening mee dat niet iedereen hetzelfde taalvaardigheidsniveau kan bereiken.

 


Werksessie 2
• Investering in taal- en spraaktechnologie (TST) is absoluut nodig. Dit is belangrijk voor een positieve taalattitude ten aanzien van het Nederlands, en voor de ontwikkeling van diverse toepassingen, zoals toepassingen voor leesbevordering (waarmee inclusie wordt bevorderd). Wij moeten een oproep doen naar investeerders (publiek, privaat en academisch). Er zijn allianties nodig, niet alleen Europees (horizon 2020), maar ook wereldwijd. Concrete aanbeveling: publieke en private data moeten beschikbaar worden gesteld.

 

Werksessie 3
• Vraag aandacht voor werkelijke meertaligheid en alternatieve manieren om die te waarderen (als competenties i.p.v. met een diploma) en te benutten (via luistertaal), evenals de mogelijkheid om ERK Nederlands uit te breiden.
• Meertaligheid moet duidelijker op de politieke agenda worden geplaatst.
• Er zou meer aandacht voor luistertaal in het onderwijs moeten worden gegeven.
• Er moet ook blijvend aandacht worden gegeven aan de cruciale rol van vertalers.

 

Werksessie 4
• Steun, in uw eigen belang, het Onderwijs Nederlands in het buitenland en investeer in de jonge bemiddelaars en ambassadeurs.
• Koester het onderwijs Nederlands in het buitenland, zowel aan moedertaalsprekers als Nederlands als Vreemde Taal: zij vormen de bemiddelaars en mediatoren tussen culturen en talen.
• Het onderwijs Nederlands is van groot belang voor onze internationale positie van Nederland en Vlaanderen.                 

 

De zaal met o.a. Gerard Hof, Willy Martin, Pieter Geertsma, Paul Jacobs en Godelieve Laureys.


ReactiesTerug naar overzicht »