08 februari 2017

ANNA voor 25 euro


De 'mooie dikke dame', het Groot Woordenboek Afrikaans en Nederlands, wordt verramsjt. In de winkel voor 90 euro. Princeleden kunnen het 2228-pagina's dikke woordenboek aanschaffen voor 25 euro.

Zes jaar geleden verscheen ANNA, Groot Woordenboek Afrikaans en Nederlands. Er waren toentertijd feestelijke boekpresentaties in Antwerpen (Provinciehuis), Amsterdam (Tropenmuseum) en Kaapstad (SASNEV), telkens in aanwezigheid van veel belangstellenden en prominente genodigden (o.m. de toenmalige Vlaamse minister-president Kris Peeters). Thans, zes jaar later, heeft de uitgever geoordeeld dat er voldoende exemplaren verkocht zijn en dat, zoals dat met veel boeken gebeurt, de verkoopcyclus ten einde is. De overgebleven exemplaren zullen worden verramsjt. Voor die Princeleden die nog geen exemplaar van die mooie dikke dame (zo genoemd door Renée Marais in een bespreking van ANNA in Ons Erfdeel, 2011, 1, 190-192) bezitten en er alsnog een zouden willen aanschaffen heeft de Orde een beperkt aantal exemplaren in voorraad. Zij kunnen aangekocht worden tegen de uitzonderlijke gunstprijs van 25 euro (90 euro in de winkel). Leden dienen hiervoor contact op te nemen met het secretariaat. Gezien het gewicht van het boek en de navenant hoge verzendkosten heeft meegeven met afdelingsvoorzitters op de Algemene Raad de voorkeur.

 

Hoofdredacteur

 

Over ANNA schreef Princelid en hoofdredacteur/projectleider van ANNA, Willy Martin (afdeling Waals-Brabant), bij wijze van ‘naschrift’ het volgende:


Van alle woordenboekprojecten die ik heb mogen leiden, is ANNA zonder enige twijfel het meest boeiende, het meest avontuurlijke en het meest innoverende project geweest. Het duurde ook het langst en het heeft mij ook de meeste vreugde en trots verschaft. Vanaf 2000 tot en met voorjaar 2011 hebben we met een redactieteam van een zestal mensen met veel genoegen en vol enthousiasme aan ANNA gewerkt. Ik had er, gegeven de bijzondere relatie tussen het Afrikaans en het Nederlands, een nieuw beschrijvingsmodel voor ontwikkeld: het amalgamatiemodel. Dat model was nooit eerder uitgeprobeerd en pas op het einde van de elf jaar durende rit konden we het eindresultaat volledig overzien en beoordelen. Het zou te ver voeren hier nogmaals het model te presenteren maar simplificerend kan worden gezegd dat woorden uit de twee talen die dezelfde vorm en ten minste één betekenis gemeen hadden, samen behandeld werden als waren zij woorden uit één en dezelfde taal. Het Nederlandse ‘waaien’ en het Afrikaanse ‘waai’, bijvoorbeeld, werden aldus samengevoegd, ‘geamalgameerd’, wat een schat aan directe vergelijkingsmogelijkheden opleverde. Zo werd gelijk duidelijk dat ‘waai’ in het Afrikaans niet onpersoonlijk gebruikt kon worden (‘het waait = die wind waai’) en dat het Afrikaanse ’waai’ betekenissen had die het Nederlands niet (langer) kent (‘waai’ betekent ook ‘zwaaien’ als in ‘vir ouma waai’ of ‘vertrekken, verdwijnen’ als in ‘kan Afrikaans as landstaal waai?’). ANNA was en is zodoende niet alleen een vertaalwoordenboek maar ook en bij uitstek een contrastief en leeswoordenboek. Dat ANNA nu uit de handel verdwijnt, is misschien jammer, maar de hoop blijft dat zij online (‘aanlyn’) zal worden gezet en dat het onderliggend model verder inspirerend zal werken (bijvoorbeeld voor de nauw verwante zwarte talen in Zuid-Afrika of de Scandinavische talen in Europa) en een nieuw leven zal kunnen leiden, iets wat trouwens op poëtisch vlak met het verschijnen van de eerste ‘geamalgameerde’ dichtbundel AMALGAAM (Martin-van der Walt, Uitgeverij IJzer, Utrecht 2015) reeds is gebeurd.

 

Groot Woordenboek Afrikaans en Nederlands, (Unieboek Het Spectrum, Houten, 2011, 2228 pagina’s)


Reacties

Reageren is niet mogelijk op dit bericht.