<< Vorige pagina

14 september 2018

Gewestdag van Holland en Noord-Nederland: oorlog, vrede en cultuur


2000 jaar Eems-Dollard Regio – oorlog, vrede en cultuur. Dat stond tijdens de gewestdag van de gewesten Holland en Noord-Nederland begin september op het programma voor de in totaal 63 deelnemende Ordeleden en hun partners. Van Heiligerlee naar Emden, van de Eems-Dollard Regio naar de moederkerk van de Reformatie en van het Europahuis naar een lezing met als thema 'Vrede is een werkwoord'.

 

De 80-jarige oorlog brak 450 jaar geleden uit met de slag bij Heiligerlee, waarbij graaf Adolf van Nassau sneuvelde. De luxe touringbus die de deelnemers door het Reiderland voerde, stopte bij het monument dat daaraan herinnert. Via Bad Nieuweschans werd Bunderhee bereikt, met zicht op het exterieur van het oudste middeleeuwse steenhuis in de regio. Vervolgens reed de bus naar Jemgum, waar aan de deelnemers uitgebreide historische informatie werd verschaft door Titia Tijdens, voorzitter van de afdeling Eems-Dollard.

 

Ost-Friesland

 

Een vijftal leden van de organiserende afdeling Eems-Dollard wonen in Duitsland. Dankzij hun grote kennis van de cultuur van Ost-Friesland en via hun contacten in deze regio werd het programma voortgezet in de voormalige ‘moederkerk van de Reformatie’, de Grote kerk te Emden, op dit moment de Johannes a Lasco bibliotheek.

 

 

Verzoening

 

Het middagprogramma stond in het teken van verzoening. De doelstellingen en werkwijze van het Europahaus in Aurich (nabij Emden), dat streeft naar voortgaande verzoening tussen de twee volkeren na de Tweede Wereldoorlog, werden gepresenteerd door Manja Kraft. Hetzelfde deed Eske Kadijk namens de Eems-Dollard Regio (EDR), die grensoverschrijdende projecten financiert. Beide organisaties hebben overigens de gewestdag gesubsidieerd. In Emden hebben in de tijd van de Reformatie duizenden geloofsvluchtelingen uit Nederland en Vlaanderen geleefd, die de stad tot grote economische bloei hebben gebracht.

 

Inleidingen

 

Na inleidingen van gewestpresident Noord-Nederland Arend-Jan Julius, die het zesjarig bestaan van het gewest Noord-Nederland memoreerde, gewestpresident Holland Cees de Wit en President Godelieve Laureys, was het tijd voor de lezing over het thema vrede. Spreker van dienst was Neri Sybesma-Knol, emeritus hoogleraar Internationaal recht  aan de VU Brussel en lid van de afdeling Brussel.

 

 

Een werkwoord

 

Neri Sybesma-Knol wees er op dat ‘vrede’ een werkwoord blijft, waarbij vele instituties betrokken zijn nadat in 1948 de ‘Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens’ tot stand kwam. Ondanks alle instituties is vrede moeilijk af te dwingen. De spreekster benadrukte het belang van het individu en het gebruik van het democratisch recht om de juiste leiders te kiezen. In 2016 is in het themanummer Vrede van de toenmalige Nieuwsbrief een uitgebreid exposé van Neri Sybesma-Knol over dit onderwerp verschenen.

 

Rondleiding

 

Na een uitstekend verzorgde lunch kreeg het gezelschap in twee groepen een digitaal ondersteunde rondleiding door de Johannes a Lasco bibliotheek door het Ordelid Klaas-Dieter Voss en werd een interessant bezoek gebracht aan het Ostfriesische Landesmuseum. Terug in Winschoten werd deze dag afgesloten met een gezamenlijk diner.

 

Meyer Werf

 

Op de aanvullende tweede dag werd door een twaalftal deelnemers een bezoek gebracht aan de bekende Meyer werf in Papenburg, waar ’s werelds grootste cruiseschepen worden gebouwd. Juist twee dagen voor ons bezoek had een nieuw gigantisch cruiseschip - de AIDA NOVA -het dok verlaten en lag in het water. Bij volle bezetting een ‘dorp’ met 8000 mensen met - om maar een voorbeeld te noemen - een wekelijkse eierconsumptie van 70.000 stuks! Na een indrukwekkende rondleiding werd het weekend afgesloten. De deelnemers hebben veel gezien en boeiende informatie gekregen. Organisatorisch was het een goede prestatie van een relatief kleine afdeling.        

 

Arend-Jan Julius

Gewestpresident Noord-Nederland
Terug naar overzicht »