<< Vorige pagina

15 november 2018

Jubileum Vilvoorde en Brabantse gewestdag over stadsontwikkeling in de schaduw van Brussel


 

De afdeling Vilvoorde van de Orde van den Prince werd opgericht op 15 februari 1968, vijftig jaar geleden. De eerste voorzitter was Frans Gelders, burgemeester van Vilvoorde, terwijl schepen Jozef de Mey de eerste secretaris was. Het vijftigjarig jubileum was voor het afdelingsbestuur aanleiding om tegelijkertijd de gewestdag Brabant, die de gewesten Brabant-West en Brabant-Oost om de beurt organiseren, naar Vilvoorde te halen. Drie feesten voor de prijs van één, dus. Waarom lijkt het gebied ten noorden van Brussel op gebieden rond Manhattan?

 

      

 

De pas verkozen gewestpresident Arne Gutermann, die de fakkel overneemt van Thomas van Rijn, leidde de academische zitting in. Alexander D’Hooghe is een architect-burgerlijk ingenieur van topniveau die zich heeft gespecialiseerd in stadsplanning. De organisatoren waren vereerd dat hij kwam spreken over 'Stadsontwikkeling en innovatie in de schaduw van Brussel'. Professor D'Hooghe trok parallellen met een project dat hij in New York had opgezet. Ook daar is naast het dure stadscentrum in Manhattan een meer rommelige, industriële en commerciële ruimte van vele hectaren.

 

 

Industriële gebied

 

Alexander D'Hooghe vergeleek het gebied grenzend aan Manhattan met het oude industriële gebied Vilvoorde/Diegem/Machelen. Hij legde het belang uit van deze regio en het potentieel voor de toekomst. De aanwezige Vilvoordse burgemeester bood hij zijn stelling aan dat er, mits er een doordacht en evenwichtig plan komt, een goede wisselwerking kan ontstaan tussen economische (in deze regio vooral logistieke) belangen, wonen, recreatie, educatie en natuur. Burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde leverde het nawoord en ging direct in dialoog met de hoofdspreker. Alexander D'Hooghe had duidelijk de juiste snaar geraakt, want er volgde al snel een uitnodiging om in de nabije toekomst samen te gaan zitten met het stadsbestuur.

 

      

 

Taalverwerving door muziek

 

De muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Koruso, een koor van anderstaligen die Nederlandstalige liedjes zingen. Koruso is een van de vele projecten van Theater van A tot Z, die theater maken voor jongeren en mensen die Nederlands leren. Theater van A tot Z wordt in het kader van de taal- en cultuuractie al enkele jaren gesteund door de Vilvoordse afdeling van de Orde.

 

 

Woelige geschiedenis

 

Daarna kwam Luc Adriaenssens met een verhaal vol anecdotes over de oprichting en soms woelige geschiedenis van de Vilvoordse afdeling. Als geschenk voor de deelnemers had Luc, de vorige voorzitter van Vilvoorde, zijn kroniek van de afdeling klaar. Tien jaar geleden had hij zich al door de archieven gewroet om een korte geschiedenis van de plaatselijke afdeling te schrijven. Het is fascinerend om te zien hoe de plaatselijke afdeling doorheen de jaren veranderde van een club van plaatselijke politici waar vrouwen slechts één maal per jaar welkom waren, tot een open - zij het discrete - organisatie met een zeer hechte interne band waar de amicitia primeert.

 

Vrouwen

 

Ondertussen zijn de partners welkom op de meeste samenkomsten. Vrouwen zijn niet alleen welkom als lid maar nemen ook een prominente rol op in het bestuur. De afdeling telt momenteel 36 leden waaronder vier seniorleden en vergadert eenmaal per maand, behalve in juli en augustus. Er zijn nog twee leden die al vijftig jaar lid zijn, waarvan er één aanwezig was op de viering.

 

       

 

Niet-leden

 

Voor de academische zitting en receptie waren veel plaatselijke niet-leden uitgenodigd. Het was de bedoeling van het bestuur om buitenstaanders uit Vilvoorde en omstreken te laten kennismaken met de Orde van den Prince en haar waarden. Op de academische zitting mochten we 136 deelnemers tellen.

 

 

Living Tomorrow

 

Ook het avondprogramma in het innovatie- en demonstratieplatform 'Huis van de toekomst Living Tomorrow' had succes. Na een interessante inleiding werden mogelijke technologische oplossingen toegelicht in verschillende kamers. In de badkamer kregen we een demonstratie van een intelligente spiegel, die je weegt, je bloeddruk en hartslag checkt en functioneert als scherm, waar bijvoorbeeld de weersverwachting voor die dag op te zien is. In de keuken vonden we een slimme koelkast, die weet wat er in de ijskast staat en automatisch je boodschappenlijstje voorbereidt. Met 75 deelnemers vergde dit bezoek een strakke organisatie.

 

                 

 

Diner

 

De avond werd afgesloten met een gastronomisch diner op dezelfde locatie. Het avondmaal werd opgeluisterd door de LSP band, de legendarische coverband uit de jaren '80 en '90. Na het eten werd er nog enthousiast getwist, geslowd, ge-rock-en-rolled, of gewoon gedanst. Een geslaagd feest en we kijken al uit naar de volgende Brabantse gewestdag.

 

Ilja Grauls en Barbara de Bakker

 

Fotografie: Mieke De Saedeleer

 

Mieke De Saedeleer heeft op de gewestdag meer dan 200 foto's gemaakt. Geïnteresseerden kunnen deze hier bekijken en desgewenst downloaden.
Terug naar overzicht »