<< Vorige pagina

15 november 2018

Leuven Vlaams, de Chiro en nieuwkomers en Nederlands in Slowakije in prachtig cahier


Taal als spiegel van onze samenleving. Dat was het thema tijdens de academische zitting die de afdeling Keerbergen aan het begin van de zomer organiseerde naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan. De afdeling bundelde verslagen van de speeches en het panelgesprek in een mooi gelayout cahier. Wat was de betekenis van Leuven Vlaams? Waarom willen Slowaakse studenten Nederlands leren? Wat had een Syrisch-Palestijnse vluchteling aan de Chiro na aankomst in Vlaanderen? Wij wilden u dit pareltje (ook heel geschikt om potentiële leden over te halen lid te worden) niet onthouden en plukten wat citaten uit het cahier om u te prikkelen ernaar door te klikken.

 

 

"Het is niet overdreven te stellen dat Nederlands een wereldtaal is. Wereldwijd zijn er 6.000 talen en Nederlands bekleedt de veertigste plaats, gesproken door 23 miljoen mensen. In Europa bekleedt Nederlands de achtste plaats, meer gesproken dan alle Scandinavische talen samen."

 

Inleiding tot de speeches

 

 

"Op 13 mei 1966 verklaarden de bisschoppen in een ‘mandement’ een splitsing van de Leuvense universiteit te verwerpen en de Franstalige afdeling in Leuven te behouden. Ze eisten ook dat alle leden van de universitaire gemeenschap zich bij deze ‘verordening’ zouden neerleggen. Als reactie brak in Leuven de meirevolte van 1966 uit als een antiklerikale golf die zich razendsnel over Vlaanderen verspreidde. In het protest raakten Vlaamsgezinde, antiklerikale en antigezagsargumenten met elkaar verstrengeld."

 

Louis Vos, emeritus professor Hedendaagse Geschiedenis KU Leuven

 

 

"Inzake het taalgebruik in het openbare leven beriepen Franstaligen zich op de individual rights van de burgers om overal in België Frans te mogen gebruiken. Ze erkennen de community rights, die de Vlaamse gemeenschap opeist, inzake het opleggen van Nederlandse ééntaligheid niet. Voor de Vlaamse gemeenschap is de taal het belangrijkste kenmerk en het symbool van de Vlaamse identiteit zelf."

 

Louis Vos, emeritus professor Hedendaagse Geschiedenis KU Leuven

 

 

 

"Er is de hedendaagse trend om Engels te gebruiken op de universiteiten. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Het is een blijk van openheid op de wereld. Maar Engels mag Nederlands niet volledig wegdrukken. Want denken gebeurt via taal en in de moedertaal kan men zich het meest genuanceerd uitdrukken."

 

Louis Vos, emeritus professor Hedendaagse Geschiedenis KU Leuven

 

 

"Dat volkeren en naties quasi altijd naar taal grijpen als een identiteitsversterkend element hoeft niet te verwonderen. Toen na de Eerste Wereldoorlog de republiek Tsjecho-Slowakije ontstond als een marriage de raison was dit om politieke, strategische en economische redenen. Taal speelde toen nauwelijks een rol, men communiceerde en begreep elkaar. Maar toen de republiek in 1993 werd opgesplitst, werd taal - en vooral de verschillen tussen de talen - plots wel een identiteitsfactor van betekenis en zag men de twee talen zich geleidelijk verwijderen van mekaar."

 

Marketa Stefkova, hoogleraar Nederlands Vertalen-Tolken Comenius Universiteit, Bratislava, Slowakije

 

 

"De laatste decennia stellen we in het Nederlands grote veranderingen vast in taalgebruik en taalcultuur. Spelling, schrijftaal, literaire genres, spreekstijlen, woordenschat, grammaticale regels, de globalisering en de blijkbaar onstuitbare opmars van het Engels, zorgen voor een echte paradigmaverschuiving in wat gemeenzaam als standaardtaal wordt beschouwd. We beleven vandaag een echte destandaardisering van het Nederlands."

 

Marketa Stefkova, hoogleraar Nederlands Vertalen-Tolken Comenius Universiteit, Bratislava, Slowakije

 

 

 

"De meeste studenten startten hun studie Nederlands in Bratislava intuïtief, zonder een precies doel. Gaandeweg ontdekten ze het nut ervan. Het belang van Nederlands in Slowakije is aantoonbaar. In het nabije verleden waren er in Bratislava drie posities beschikbaar voor studenten die een Scandinavische taal (nochtans populair onder de studenten) kenden en vijftig posities waar Nederlands belangrijk is."

 

Marketa Stefkova, hoogleraar Nederlands Vertalen-Tolken Comenius Universiteit, Bratislava, Slowakije

 

 

"En dan komt taal als eerste confrontatie: asiel aanvragen. Wat betekent dit woord? Wat betekenen verder alle verkeersborden? Waarom staan Brusselse straatnamen in twee talen vermeld? Wat zijn die rode vlakken naast het voetpad?"

 

Majd Khalifeh, Palestijns-Vlaams freelancejournalist en islamkenner voor de VRT

 

 

"De Chiro [katholieke scouts in Vlaanderen, redactie] is het beste wat me had kunnen overkomen. Een parallel universum ook, want mijn nieuwe vrienden weten amper iets af van mijn leven in het asielcentrum."

De wekelijkse vergaderingen bij de Chiro zijn niet alleen ontspannend maar ook nuttig voor de taalontwikkeling. Geen Engels als uitwijkmogelijkheid en dus een echt taalbad: klanken, woorden, zinnen, uitdrukkingen en lichaamstaal. Maar er is meer. Door deel te nemen aan de Chiro-activiteiten leert Majd de omgangsvormen kennen, de Vlaamse tradities en wat het betekent om samen op kamp te gaan.

 

Majd Khalifeh, Palestijns-Vlaams freelancejournalist en islamkenner voor de VRT

 

 

"Het wegtrekken uit vertrouwd milieu is heel ingrijpend. Bij aankomst in Vlaanderen is er heel vaak een laag zelfvertrouwen; het leren van de taal van het gastland en er zich goed in kunnen uitdrukken, krikt het zelfvertrouwen op."

 

Majd Khalifeh, Palestijns-Vlaams freelancejournalist en islamkenner voor de VRT

 

Het cahier vindt u hier. Het is naar uw eigen computer te downloaden als pdf.
Terug naar overzicht »