<< Vorige pagina

17 oktober 2018

Uittredend gewestpresident Brabant-West Thomas van Rijn: externe NT&C-activiteiten ontplooien


De afgelopen drie jaar was Thomas van Rijn gewestpresident Brabant-West. De gewestdagen vorig jaar waren voor hem het hoogtepunt van die periode. "Omdat het idee van een Vlaams-Nederlands genootschap interessant leek voor mijn integratie in Brussel, ben ik in 1982 ingegaan op de uitnodiging om lid te worden. Door het lidmaatschap van de Orde is mijn belangstelling voor de Nederlandse taal en cultuur sterk gegroeid."

 

 

Hoe lang bent u al lid en welke functies en/of verantwoordelijkheden heeft u binnen de Orde van den Prince sindsdien zoal gehad?

 

Ik ben stichtend lid van de afdeling Brussel-Zavel, die in februari 1982 is opgericht. Ik ben lang gewoon lid geweest tot ik in 1999 tot het voorzitterschap van de afdeling werd geroepen, een functie die ik drie jaar heb uitgeoefend.


Waarom bent u toentertijd lid geworden?

 

Ik kende de Orde niet. Op een gegeven moment werd ik opgebeld of ik interesse had me aan te sluiten nu er een nieuwe afdeling in Brussel zou worden opgericht. Blijkbaar was mijn naam genoemd door de toenmalige gewestpresident van Nederland-Oost, de heer Fons van Laake, overbuurman van mijn ouders in Nijmegen. Omdat het idee van een Vlaams-Nederlands genootschap interessant leek voor mijn integratie in Brussel, ben ik op de uitnodiging ingegaan. Door het lidmaatschap van de Orde is mijn belangstelling voor de Nederlandse taal en cultuur sterk gegroeid.

 

Wat doet of deed u naast de Orde van den Prince?

 

Ik ben naar Brussel gekomen om jurist te worden bij de Europese Commissie. Sinds mijn pensionering vier jaar geleden houd ik mij vooral bezig met het schrijven van artikelen over Europees recht, het beheren van kerkelijke eigendommen in West-Brussel als gedelegeerd bestuurder en met andere sociale activiteiten. Tot 1 oktober was ik ook raadsheer-plaatvervanger bij een van de hoogste administratieve rechtscolleges in Den Haag. Om mijn conditie op peil te houden wandel, fiets en zwem ik zeer regelmatig. Ik heb nu ook meer tijd om tentoonstellingen te bezoeken.

 

Wanneer werd u gewestpresident en sinds wanneer bent u dat niet meer?

 

Ik was gewestpresident Brabant-West van 1 september 2015 tot 1 september 2018.

 

Waarop kijkt u met de meeste voldoening terug en waarom?

 

De gewestdagen in 2017 waren een hoogtepunt. Dankzij een zeer actieve stuurgroep en de medewerking van alle afdelingen in het gewest hebben we een cultureel feest van drie dagen kunnen organiseren met een expositie van kunstwerken van (familieleden van) Ordeleden uit Brabant, met poëzie, workshops voor kinderen en natuurlijk een goed diner. Dit was de Orde op haar best!

 

Wat had achteraf beter gekund of anders gemoeten?

 

Ik heb nergens spijt van. Als mij iets zou dwarszitten, dan is het dat de omslag in het denken in de Orde naar debatcultuur en meer actieve betrokkenheid van de leden bij Nederlandse taal en cultuur – door het huidige bestuur sterk in het licht gezet - erg moeilijk in het leven van de afdelingen binnen te brengen is. Ik besef dat drie jaar daarvoor een veel te korte tijd is. En ook dat de gewestpresident alleen maar kan aanmoedigen. Het zijn de afdelingsbesturen en de leden die dat in de verf moeten zetten. Werk dus voor mijn opvolger om hier vooruitgang te boeken!

 

Wat hebben de leden van uw bestuur, de afdelingsbesturen en/of de leden van uw gewest over u ontdekt de afgelopen jaren?
 

Dat moet u aan hen vragen. Ik hoop dat zij vinden dat ik alles wat in mijn beperkte mogelijkheden lag in het werk heb gesteld om de werking van de Orde in het gewest te bevorderen.
 

Hoe diep is het zwarte gat nu en hoe gaat u dat opvullen?

 

Ik heb nog geen gat gezien. De tijd die vrij is gekomen, is geruisloos opgevuld door mijn andere bezigheden.

 

Is er nog iets dat u uw gewest of de Orde als geheel wilt meegeven?

 

De richting die nu is ingeslagen, is een goede. De Orde kan alleen overleven als er op creatieve en kwalitatieve wijze gewerkt wordt aan het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur. Dit moet niet alleen intern gebeuren, maar ook door de buitenwereld worden gezien. Hiervoor is nodig dat de Orde en haar leden externe activiteiten ontplooien. Dan zal zij haar aantrekkingskracht behouden en vergroten.

 

 

In de volgende PrincEzine introduceren we Arne Gutermann, de opvolger van Thomas van Rijn in Brabant-West.
Terug naar overzicht »