De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Godelieve Laureys met overweldigende meerderheid opnieuw verkozen als president van de Orde van den Prince. 

Godelieve Laureys werd door de Algemene Raad plaats van de Orde van den Prince van 6 juni met overweldigende meerderheid herverkozen. Vanwege de Covid19-maatregelen werd deze raad virtueel gehouden als videoconferentie. De verkiezing werd nu ook unaniem bevestigd door het Presidium. Hiermee is zij m.i.v. 1 september wederom benoemd in de functie van President van de Orde van den Prince voor 3 jaar.  

In haar visienota legt ze de nadruk op de noodzaak van een duurzame vernieuwing binnen de organisatie. Hiervoor moeten de ingezette vernieuwingen nog beter worden verankerd in de afdelingen. Ze pleit ervoor om in dialoog met de gewestpresidenten en de afdelingsvoorzitters de eigentijdse invulling van de Orde van den Prince beter te doen landen bij de leden. Ze heeft ook de stellige intentie om verder werk te maken van het interne en externe communicatiebeleid en om de uitstraling van de OvdP te bevorderen.

Wat betreft de werking Nederlandse taal en cultuur zullen nieuwe accenten gelegd worden om ertoe bij te dragen dat onze taal en onze cultuur zich door kunnen ontwikkelen te midden van een globale samenleving, dat onze taal toegankelijk en functioneel blijft voor alle Nederlanders en Vlamingen, ook voor hen die laaggeletterd zijn en voor hen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Dat sluit ook goed aan bij de oorspronkelijke missie van de Orde: over breuklijnen heen in een open geest en met respect voor elkaar de dialoog aangaan en een verbindende rol spelen.
 

Samen lezen voor meer welbevinden in Geraardsbergen: Het Lezerscollectief

Gekend in ongekende tijden – coronatijden in de Nederlandse kerk in Londen

Afdeling Curaçao huldigt beste scholieren Nederlands

Luc Devoldere, hoofdredacteur van Ons Erfdeel

Boekentip: 'Nulpunt 1945: De Lage Landen een mensenleven later'

Wat is tijd?

Waarom bleef niet heel Limburg Belgisch?

De klaproos en Vlaamse WOI-literatuur in Haspengouw

En nu?

Video over vriendschap, pijn en vreugde wint Princetrofee voor taal

Is het Nederlands nog één taal?

Dagen van den Prince 2020 afgelast

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

2021 17 mrt

Wie kent Béatrice Delvaux niet? Deze Belgische journaliste studeerde Sociale en Economische Wetenschappen in Namen en is vandaag hoofdeditorialiste van de krant Le Soir. Boeiend debat verwacht!

Foto: B. Delvaux / Knack

2021 11 jun

Op woensdag 10 juni 2020 zouden de eerste, tweede en derde laureaat van de Koningin Elisabeth­wedstrijd naar jaarlijkse gewoonte een laureatenconcert in de Stadsschouwburg in Leuven brengen. Door de coronamaatregelen is het concert verplaatst naar vrijdag 11 juni 2021.

Terugblik: 

2020 05 mrt

Franz Corneli, een Limburgs bestuurder van formaat Lei Heijenrath (Neerlandicus, 20 jaar leraar Nederlands en daarna voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Zuyd) houdt een bijzonder boeiende inleiding over Franz Corneli en het streven van de Limburgers in de 19e eeuw om Belgisch te blijven. Een grafsteen met een Franstalige tekst bij de Lambertuskerk te Kerkrade vormde voor de spreker het begin van een speurtocht die hem vijf jaar lang heeft beziggehouden, de grafsteen van Franz Corneli.

2020 28 feb

De viering van Selma Van De Perre en haar boek 'Mijn naam is Selma', op de Residentie van de Nederlandse Ambassadeur Simon en zijn echtgenote Astrid, was een bijzonder interessante maar vooral ook mooie gebeurtenis.

2020 20 feb

In zijn inleiding schetste schrijver-regisseur Stijn Devillé hoe drie gebeurtenissen in zijn leven zijn samengekomen in ‘Gesprek met de regen’. Het stuk zelf heeft op vele aanwezigen een diepe indruk achtergelaten.

2020 18 feb

Tot 1942 werden Joden massaal uit Antwerpen gedeporteerd, met medewerking van het bestuur. In november 1942 werd alles anders, in de hele wereld. In El Alamein en Stalingrad liepen de nazi's hun ondergang tegemoet. In bezet België veranderde de politieke koers. De regering-Pierlot ging eindelijk helemaal achter de geallieerden staan, die nu ook van Duitsland de 'unconditional surrender' eisten. Herman Van Goethem wekt dit kanteljaar weer tot leven. Hij vertrekt vanuit het dagelijkse bestaan in Antwerpen, met een analyse van dag tot dag. De Joden zinken weg in armoede en wachten af.

2020 14 feb

Beste Princeleden afdeling Kempen & Taxandria,

Het bestuur van de Orde van den Prince, afdeling Kempen is vereerd om jullie, leden van de afdeling Kempen & Taxandria, uit te nodigen op onze gemeenschappelijke
vergadering in Den Eyck, Kasterlee, op vrijdag 14 februari 2020.

2020 12 feb

Voordracht door de heer Johan Beke, Voorzitter Vlaams Instituut voor Zuidelijk Afrika. Hij sprak over Zuid-Afrika: -  regenboognatie, werkelijkheid of utopie?
Het ging over geschiedenis, apartheid en de actuele situatie.

2020 07 feb

40 deelnemers, waarvan 26 leden, per uitzondering vergadering in de locatie de Witte Meren in Keerbergen.

Vijfminutenspeech door Marketa Stefkova.

Coda door Benjamin Bossaert

Lezing door Prof. dr. Rita Temmerman (VUB) over "Transtaligheid" in  Brussel.

2020 21 jan

Guy Leemans is historicus en filosoof. Hij studeerde verder Internationale Politiek, Informatiewetenschappen en Management. Hij was Wetenschappelijk medewerker ADVN (1994-2000), directeur VOS-Vlaamse Vredesvereniging (2000-2017) en is nu coördinator Vlaanderen Feest (sinds 2017).

Guy Leemans is als vrijwilliger ook actief in Vlaamse beweging.

Divers nieuws: 

Ons medelid Bertjan van de Lagemaat, Predikant van de Nederlandse Kerk in London, schreef voor het Friesch Dagblad een mooi artikel, naar aanleiding van de publikatie van de Engelse uitgave van het boek van Selma Van der Perre, 'My Name is Selma'.  Deze viering kon doorgaan in de kerk, in volle Corona-crisis maar mits in acht name van de in UK geldende Corona-restricties.  Daaruit blijkt dat het 'Juist in een tijd van een pandemie gaat om betekenisvol leven'.

Op 17 september jl. werd de Engelse versie van het boek van Selma Van der Perre, Mijn naam is Selma, officieel uitgegeven.

Blijkbaar heeft het poëzievirus niet alleen in onze afdeling toegeslagen. De laatste editie van Noord & Zuid wekt het vermoeden dat er binnen de Orde van den Prince  zelfs een kleine poëziepandemie heerst.