Dialecten Digitaal Ontginnen

Nieuw digitaal platform brengt dialecten in beeld

Woensdag 30 september 2020 lanceerden de Vakgroep Taalkunde – Nederlands van de UGent (Jacques Van Keymeulen) samen met het Instituut voor de Nederlandse Taal (Frieda Steurs) het online dialectportaal Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten. Zie http://dsdd.ivdnt.org/DSDD/search. 
.
De lancering van het nieuwe dialectplatform, onderdeel van de Week  van het Nederlands, maakt het mogelijk om meer dan 200.000 Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialectwoorden uit respectievelijk het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD) online op te zoeken. Tevens maakt een geavanceerde kaartapplicatie het mogelijk om de verspreiding van die dialectwoordenschat te presenteren op kaarten. Die kaarten kunnen vervolgens naar smaak bewerkt worden door de gebruikers.

UGent en het INT werken ook samen in een nieuwe project: 
‘Stemmen uit het verleden’, een gesproken corpus van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten. Het projectteam zal dialectopnames uit de jaren 60 en 70 transcriberen en taalkundig verrijken. De bedoeling van het corpus is niet enkel om taalkundig onderzoek te faciliteren, maar ook om een unieke audiocollectie levensverhalen verder te ontsluiten voor het brede publiek en om het orale dialecterfgoed in Vlaanderen, Nederland en Noord-Frankrijk te bewaren voor het nageslacht.

Beschrijving gewest: 

Het ontstaan van het gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen gaat terug tot de prille beginjaren van de Orde van den Prince. Het gewest telt tien afdelingen uit Oost-Vlaanderen en één afdeling uit Zeeuws Vlaanderen. De laaste jaren zijn heel wat initiatieven ontwikkeld zoals Dagen van den Prince, activiteiten met focus op kortfilm, poëzie, muziek, ... Deze initiatieven hadden steeds een duidelijke link met de problematiek Nederlandse Taal en Cultuur, Nederlandse Taal en Cultuur vormt dan ook een speerpunt van het beleid van het gewest.