Nieuw DB-lid Communicatie en website Serge Huyghe: "De Orde is een evidentie in mijn leven"

Twee nieuwe leden telde het nieuwe Dagelijks Bestuur dat president Godelieve Laureys eerder dit najaar presenteerde. Ruud Hagenouw (coronabeleid) werd in de vorige PrincEzine geïntroduceerd. Deze keer is portefeuillehouder Communicatie en website Serge Huyghe aan de beurt. Op beide onderwerpen van zijn portefeuille heeft hij de afgelopen jaren binnen de Orde achter de schermen zijn sporen verdiend. Nu ziet hij het als zijn taak de al bestaande plannen operationeel te maken. Wie is Serge Huyghe? "De Orde is zo geïntegreerd in mijn persoonlijk leven dat het een soort evidentie is geworden."

 

Hoe lang bent u al lid en welke functies en/of verantwoordelijkheden heeft u binnen de Orde van den Prince sindsdien gehad?

In alle eerlijkheid, ik kan het niet zomaar zeggen. Hoelang ben ik nu al lid van de Orde? Ik herinner me de vraag van mijn meters heel goed, maar wanneer het precies was, moet ik even opzoeken.

Ik besef dat dit bij sommigen de wenkbrauwen doet fronsen. Het komt misschien wel over alsof ik niet echt trots ben op mijn lidmaatschap. Maar dat is helemaal niet het geval. De Orde is zo geïntegreerd in mijn persoonlijk leven dat het een soort evidentie is geworden. Het 'bezig' zijn met de Orde is de afgelopen jaren bijna een ondeelbaar deel van mijn dagelijks leven gaan uitmaken.

Dat heeft voor een stuk te maken met de engagementen die ik tot nu toe opnam. Het begon met een driejarig mandaat als secretaris bij mijn afdeling (Westkwartier). Ondertussen was ik ook lid geworden van de klankbordgroep website. Na de lancering van de nieuwe website ben ik afdelingsredacteur gebleven, ter ondersteuning van het nieuwe afdelingsbestuur.

In 2019 trad ik vervolgens toe tot de Communicatie-Cel van de Orde. Sinds enkele weken neem ik het mandaat van gewestsecretaris in West-Vlaanderen op. Sinds 1 september ben ik in het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor communicatie en de website. DB-lid Herman Bosmans blijft overigens verantwoordelijk voor de maandelijkse elektronische nieuwsbrief PrincEzine en het tijdschrift Noord&Zuid.

Oh ja, ik werd lid van de Orde in 2015.

Wat doet of deed u naast de Orde van de Prince?

Momenteel ben ik in Vlaanderen operationeel directeur bij de ondernemersorganisatie ETION. Bij ETION staat waarden-gedreven en ethisch ondernemen centraal in de werking en in het aanbod naar onze 5.000 leden. Ik ben er verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten. In het bedrijfsleven zou men van de COO spreken. Binnen de organisatie draag ik nog een tweede petje en ben ik op inhoudelijk vlak actief als expert onderwijs. Voortvloeiend uit dit expertisedomein, neem en nam ik meerdere bestuursmandaten in scholen en onderwijsorganisaties op. Zo was ik zes jaar voorzitter van een scholengroep in Kortrijk.

Daarnaast neem ik nog wat 'sociaal' engagement op. Onder meer in de Raad van Bestuur van Groep INTRO, waar ik voorzitter van de bestuurscommissie financiën ben. Groep INTRO is een relatief grote organisatie van bijna 1.000 medewerkers, die werk maakt van persoonlijke groei van mensen. Het bewerkstelligen van een inclusieve samenleving is hierbij het doel. Dit gebeurt via tewerkstellingsinitiatieven, vorming, coaching en advies.

En tenslotte is er nog TEJO. Samen met enkele vrienden uit onze afdeling Westkwartier (en mijn echtgenote) richtten we het TEJO-huis Ieper op. Dat gebeurde na de voordracht van de partner van een Ordevriend, die ons echt wel pakte. TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Op dit ogenblik ben ik lid van de Raad van Bestuur van TEJO Vlaanderen en neem ook een mandaat binnen het Dagelijks Bestuur op.

Als afsluiter, voor de volledigheid, wil ik nog even meegeven dat ik van initiële opleiding historicus en communicatiewetenschapper ben en in het begin van mijn professionele loopbaan zes jaar beroepsjournalist was (redacteur bij de krant Het Volk).

Waarom bent u toentertijd lid geworden?

Het klinkt misschien wat vreemd, maar het was geen 'bewuste' keuze of een kinderdroom. Ik hoorde trouwens al ruim dertig jaar geleden voor het eerst van de Orde. Als jonge twintiger deed ik mijn 'burgerdienst' in de bibliotheek van mijn geboortestad Poperinge. De toenmalige bibliothecaris en dichter Guido Haerynck (alias Gwij Mandelinck – inrichter van de poëziezomers van Watou) was lid van de Orde. Ik herinner me dat de naam 'Orde van den Prince' toen al fascinerend klonk.

Enkele jaren geleden werd er door mijn meters Mia Bode en Ludwine De Roo gepolst naar een potentiële interesse in de Orde. Gezien mijn interesse in taal en cultuur ging ik graag in op de uitnodiging om een aantal afdelingsvergaderingen bij te wonen. Maar niet alleen de inhoudelijke kant van het Princeverhaal charmeerde me. Ook de informele en vriendschappelijke bijeenkomsten in mijn afdeling gaven me vrij vlug een gevoel van 'thuiskomen'.

Waarom wilde u bestuurslid worden? En waarom deze functie? Hoe is dat gegaan?

Het is niet echt van 'willen' geweest. President Godelieve Laureys vroeg me een paar maanden terug de portefeuille Communicatie en website op te nemen. Die vraag was gestoeld op basis van de engagementen die ik eerder op mij nam in de Communicatie-Cel, de klankbordgroep website en mijn praktische ondersteuning bij de lancering van de website.

Wat is het belangrijkste dat u gaat oppakken?

Vorig jaar is er door de Algemene Raad een strategisch communicatieplan goedgekeurd. De komende maanden moet dit nu omgezet worden in een operationeel plan met concrete acties.

Hoe denkt u dat u na uw afscheid herinnerd zal worden?

Die ietwat 'speciale' man uit het verre Ieper.

Waar doet een afdelingsvoorzitter u tijdens een etentje geen plezier mee?

Een volledig vegetarisch menu aanbieden.

Wat weet (haast) niemand binnen de Orde van den Prince over u?

Mijn bijnaam (en de veel betekenende herkomst ervan) toen ik student was in Gent…