NT&C Project

Participatie in een Nederlands-Duitse scholierenuitwisseling

Afdeling Rijk van Nijmegen van de Orde van de Prince,

Kroniek van het seizoen-  september 2021 – juni 2022

 

2021

8 september      

De versoepeling van allerlei corona-maatregelen maakt het mogelijk dat we elkaar weer in de den lijve op de locatie Groenewoud mogen ontmoeten. Els Harbers belooft ons in haar convocatie dan ook een ‘ouderwetse avond’. Alvorens de avond start is er de mogelijkheid vooraf te dineren.

Tijdens de bijeenkomst staan twee onderdelen op het programma. Als eerste maakte de programmacommissie traditiegetrouw het programma voor het seizoen 2021-2022 bekend. Het programma is inmiddels op de website van de afdeling geplaats.

Vervolgens presenteerde de historicus Jelle Zondag een lezing over “Volkskracht”, Sport, lichamelijke opvoeding en de versterking van Nederland 1880-1940’ zoals ook de titel luidde van het door hem geschreven boek. De spreker zette onder meer uiteen hoe sport als activiteit voor elitaire jongemannen aan het eind van de negentiende eeuw kon uitgroeien tot het huidige maatschappelijke verschijnsel.  

13 Oktober

In het verlengde van de herdenkingen van de operatie Market Garden en de vele oorlogsslachtoffers die daarbij vielen, gaat architect Kurt Gouwy deze avond in op ‘de overeenkomsten en verschillen tussen oorlogsbegraafplaatsen in België en Nederland - gezien met de ogen van een architect’. In zijn boeiende betoog maakt Kurt ons duidelijk welke tradities en motieven vormgaven aan de besproken, grote oorlogsbegraafplaatsen. Een pakkend onderwerp dat veel vragen oproept en een levendig debat losmaakt.

  • Gouwy richtte in 2010 het bureau AIR Architectuur en Research op. "Naast herbestemming en transformaties van monumentaal erfgoed, heeft het bureau ruime ervaring met hoogwaardige nieuwbouwprojecten op binnenstedelijke of ‘gevoelige’ en beschermde cultuurhistorische locaties. Opererend vanuit de Nijmegen worden projecten ter hand genomen en gerealiseerd in Nederland, België en Duitsland." Voor een indruk van deze projecten bekijk de site: https://www.air-arch.eu/

 

 

10 november 2021

 

De derde bijeenkomst van het seizoen kent zoals altijd een volle agenda met jaarlijks terugkerende bespreking van huishoudelijke zaken. Nadat de Jaarrekeningen, begroting, verslag van de kascommissie, de toelichting op het jaarprogramma en de voorstellen van (nieuwe)leden-commissie de revue zijn gepasseerd, volgt een uitgebreid jaaroverzicht van de voorzitter. Daarna is het woord aan gewestpresidente Mevrouw Jeanette van Nigtevegt. Zij is deze avond naar Nijmegen afgereisd voor de installatie van ons aspirant-lid Mevrouw Annemarie Hinten-Nooijen.  Jeanette kwijt zich uitstekend van haar taak en Annemarie richt een woord van dank tot de aanwezigen.

 

De avond wordt besloten door voorzitter Joost Rosendaal. Ondanks de lange huishoudelijke vergadering heeft hij nog volop energie voor de presentatie van zijn lezing ‘Onderweg naar het Oranjecomplot van 1799’.

 

30 november

 

Tot veler teleurstelling meldt Joost Rosendaal dat het aangekondigde bezoek van Graaf Herman Van Rompuy op 7 en 8 december aan Nijmegen geen doorgang vindt. Daarmee viel – althans voor het moment - het werkelijk mooie programma waarin veel tijd en moeite was gestoken onverbiddelijk in duigen. Van Rompuy voormalig Voorzitter van de Europese Raad en Minister van Staat, zou tijdens zijn tweedaagse bezoek aan Nijmegen een toespraak houden aan de Radboud Universiteit en de dag daarop een lunchbijeenkomst van de leden van de beide Nijmeegse afdelingen van de Orde van de Prince bijwonen. Tijdens deze lunch zou de Heer van Rompuy zijn visie geven over de omgang met de eigenheid in taal en cultuur tussen landen in het Europa van nu waarin men naar verdere integratie streeft.  Bij alle teleurstelling een lichtpuntje: de organisatie en de heer Van Rompuy zoeken naar een mogelijkheid om de bijeenkomst in het voorjaar van 2022 alsnog te laten plaatsvinden.

 

8 December 2021

 

Vanwege het geplande bezoek van Herman van Rompuy was al eerder besloten dat deze avond, traditioneel de kerstbijeenkomst, geen doorgang zou vinden. Op de zeer korte termijn bleek het niet mogelijk een alternatief programma voor deze avond op te zetten.

 

2022

 

11 Januari 2022

 

In het prille nieuwe jaar blijven corona perikelen roet in het eten gooien en wijken we noodgedwongen uit naar een online bijeenkomst. De aangekondigde lezing vervalt en in plaats daarvan geven de leden via Zoom a l’improvista een eigen invulling aan deze avond waarvoor ook twee aspirant-leden - Kurt Gouwy en Richard Neerhof - zijn uitgenodigd.

 

Een van de onderdelen kreeg een onverwacht leuk staartje. Het betrof de voorlezing van de winnende haiku's die in verband met de geplande komst van Herman Van Rompuy (8 december jl.) door studenten van de Radboud Universiteit en de HAN werden geschreven. De kwaliteit daarvan riep de nodige vragen op. Die werd algemeen als matig beoordeeld en bovendien voldeden een aantal haiku’s niet aan de formele regels waaraan deze Japanse dichtvorm moet voldoen. (nb: de haiku, ‘vingerhoed vol emotie’ bestaat uit drie regels, waarvan de eerste regels 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer uit 5 lettergrepen bestaat, met dank aan Wikipedia).

 

Dat kan en moet beter aldus Christoph Lutty en hij riep de leden op vóór de volgende bijenkomst zelf een haiku te schrijven.  ‘Hier ligt nu eindelijk onze kans om aan de wereld te bewijzen waarom de Orde van den Prince bestaat!’ aldus zijn toevoeging die vergezeld ging van de belofte de (drie) winnende haiku-schrijvers te belonen met een fles goede wijn.

 

9 Februari

De gedane beloftes worden ingelost!  Jurylid Marc Beerens prijst namens de jury de kwaliteit van de inzendingen, draagt een aantal haiku’s voor en maakt de prijswinnaars bekend .

  • Binnenkort publiceren op deze plaats de prijswinnendegedichten!

In het tweede deel van de avond presenteert Toon Bosch een lezing over de geschiedenis van het Sanatorium Dekkerswald (Groesbeek) in de periode 1907-1955.

 

9 Maart

Op de jaarlijks terugkerende boekenavond wordt deze keer  "De geschiedenis van mijn seksualiteit", van Sofie Lakmaker (vanaf de vijfde druk uitgegeven onder de naam Tobi Lakmaker) besproken. Enkele leden verzorgen een korte inleiding waarna een plenaire discussie volgt.

 

13 April

Vanavond staat een lezing van drs Jan van Walraven op het programma. Jan is werkzaam als speechschrijver op het ministerie van Algemene Zaken en vertelt vanavond over achtergronden van zijn vak en neemt met ons uiteraard een paar kijkjes achter de Haagse schermen. Walraven gaat ook nader in op de totstandkoming van de corona tv-toespraken van premier Marc Rutte en de reeks coronapersconferenties.

 

11 Mei 

 

 

8 Juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroniek van de Orde van de Prince 2021-20222019

11 september

Diner in Groenewoud, lezing Babette de Graeve over een gezond kunstklimaat in Nijmegen

 

9 oktober

Jaarvergadering. Lezing Peter Nissen over de Remonstranten

 

13 november

Bart Janssen over het bombardement van Nijmegen in 1944

 

11 december

Kerstbijeenkomst, muziek in de Lutherse Kerk, Joost Langeveld orgelconcert, lezing Ton van de Sande, ‘Hoe Nederland vroeger kerst vierde’

 

8 januari

Signalementbijeenkomst met diner: pitch 5 eigen leden (Henriette, Els, Annemarie, e.a.)

 

12 februari

Jan Wim Buisman: lezing over ‘Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830’

 

11 maart

Boekbespreking: Frans Kellendonk, Mystiek Lichaam, ingeleid door Marc & Babette & Cobi, exegese Jos

 

8 april

Marc van Oostendorp: lezing ‘Hoe ze op school het plezier in het Nederlands vernielen’

 

13 mei

Sara Hoogveld: lezing Vrouwen van Vermeer in de film (locatie O42 i.p.v. Restaurant Groenewoud)

 

17 juni

Uittocht. Ton van de Sande & al: uittocht naar Huub Kortekaas, Tempelhof in Winssen

 

 

Vriendschap, tolerantie en gedeelde passies voor taal, schone kunsten, muziek, literatuur en wetenschap in brede zin kenmerken de afdeling Rijk van Nijmegen van de Orde van den Prince.