De Verenigde Naties - Jan Vanremoortele

Terugblik

Thuiskomen was onze tweede bijeenkomst. Onder de begeleiding van onze voorzitter was Den Eyck ruim coronaproof opgesteld. Op ruime afstand van elkaar genoten we intiem per 4 van het samenzijn en op afstand via Zoom. 

De voorzitter heette ons allen welkom en na het voorlezen van de Keure wierpen we ons op een troebele soep. 

Jan Vandemoortele heeft een lange carrière achter de rug in de hoogste regionen van de Verenigde Naties. De interessantigheidsradar van uw secretaris stond meteen op groen toen de spreker zijn verhaal begon met een schilderij van het Brugse Begijnhof door de bedenker van de Verenigde Naties, Winston Churchill. Samen met Roosevelt bedacht hij de contouren van een internationale vereniging van naties. Meteen na het einde van de oorlog werd het handvest van de VN ondertekend door 40 landen. Voor België ondertekende de invloedrijke minister August de Schryver. Rik Cottenie krijgt de prijs voor ‘schaduw van de geschiedenis’: Minister de Schryver legde de hand die het handvest ondertekende ook op zijn schouder als vormselpeter.

De Verenigde Naties bouwen verder op de Volkenbond, die de tweede wereldoorlog niet kon voorkomen omdat er geen vrouwen in de assemblée zaten en ook omdat de Asmogendheden één voor één de Volkenbond verlieten. In de structuren van de Verenigde Naties speelt de Veiligheidsraad een centrale rol in het beteugelen van conflicten tussen landen door de mogelijkheid om vredestroepen te sturen. Daarnaast gaan de meeste middelen naar noodhulp en ontwikkelingshulp. Jan Vandemoortele stond op de eerste rij om de noodhulp te coördineren na de aardbeving in Kashmir in de eerste dagen van zijn ambassadeursschap in Pakistan.

In de Algemene Raad heeft elk land 1 stem. De resoluties van de Algemene Raad zijn niet bindend maar worden wel ‘het geweten van de wereld’ genoemd. De eerste voorzitter was een Belg (Spaak) maar niet in 2009, want Louis Michel werd gewraakt omwille van de lakse wapenexport van ons land. 

De secretaris-generaal zit het secretariaat voor, de ministeries van de VN. Sinds Dag Hammarskjöld is dit de meest zichtbare functie van de VN. Deze fascinerende man stierf in 1961 in verdachte omstandigheden in een vliegtuigcrash in Katanga. Uw secretaris raadt iedereen om de documentaire te bekijken die vorig jaar op Canvas te zien was en vele prijzen won: https://www.coldcasehammarskjold.com/videos/ 

Voor een paar euro’s kan je de film bekijken op uw telefoon of tablet:

Apple: https://tv.apple.com/be/movie/cold-case-hjammarskjold/umc.cmc.4qbr0lyed2v9qtalfb1t29lsb 

Android: 

https://play.google.com/store/movies/details/Cold_Case_Hjammarskj%C3%B6ld?id=U9y6cQc-aQ8.P 

Na het palinggroene hoofdgerecht stelden de Meters en Peters twee nieuwe kandidaat-leden voor. Luc (en Wim op afstand) evoceerden de internationale odyssee die Hilde Gerards via Parijs, Taiwan, Duitsland naar Turnhout bracht. Hilde heeft zowaar 18 jeugdboeken geschreven, waarvan Kantje Moord het bekendste is. Luc noemde haar een ware taalartieste die zich nu ten dienste stelt van de jeugd als leerkracht. Ronald en Kristel hadden veel lof over de medische merites van hun confrater Peter Braet en zijn brede culturele interesse.

NT&C coordinator Karin en Luc hadden een verrassende bloemlezing van afwijkende Noord- en Zuidnederlandse woorden voorbereid. Het verschil tussen een viaduct en een brug heeft te maken met water, maar voor de details moet u bij Edgard zijn. Voor de liefhebbers van muziek van bij ons is uitkijken naar de Lage Landen Lijst op 17 oktober op Radio1. Hier kan je alvast de lijst van volgend jaar beluisteren: https://open.spotify.com/playlist/1jJ3tMF1rkxBLfzFo5zGZN?si=Nvdl1wk4QyW4t4LfaRu9EQ

Tijdens deze vergadering stelde het bestuur ook de rijkelijk geïllustreerde ledenboekjes voor. In komende weken zorgen we ervoor dat alle leden een boekje krijgen.

 

Hartelijke Princegroeten,

 

Ronald Van Brempt, voorzitter

Thérèse Van Roosbroeck, penningmeester

Karin Vannuffelen, NT&C coordinator

Jan Dheedene, secretaris

Een activiteit georganiseerd door: 

50 jaar en helemaal mee

Kort

Wanneer: 
vrijdag, 9 oktober, 2020 - 19:30
Spreker: 
Jan Vanremoortele