Luxemburg heeft een nieuwe voorzitter!

Afscheid van Freddy

Tijdens een memorabele avond heeft de afdeling Luxemburg op 16 september niet alleen vijf nieuwe leden ceremonieel opgenomen in de afdeling, maar werd ook afscheid genomen van Freddy Bracke als voorzitter. Zeven jaar lang heeft Freddy de afdeling op geheel eigen wijze geleid en samen met zijn dynamische bestuur naar een hogere niveau gestuwd, zowel kwantitatief (bijna een verdubbeling van het aantal leden) als kwalitatief (een heel reeks boeiende sprekers). Freddy wordt opgevolgd door Katharina Putzeys, en aangezien zij tot 16 september penningmeester was, is zij in die functie opgevolgd door Kim Hublé. Vrouwen aan de macht in Luxemburg!

De OvdP-afdeling Luxemburg: warme vriendschap, brede tolerantie.   (de activiteiten staan onder deze tekst)