Nieuwe gewestpresident Schelde-Dommel Han Slot: "De website beter benutten"

Als voorzitter van de afdeling Taxandria ontdekte Han Slot dat hij graag een bijdrage wilde leveren aan de manier waarop de Orde bestuurd wordt en het beleid tot stand komt. Sinds kort krijgt hij de kans dat te doen als de kersverse gewestpresident van Schelde-Dommel. Hij combineert dit met zijn hoogleraarschap wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het beter en meer benutten van de website van de Orde voor communicatie, zowel binnen de afdelingen als binnen het gewest, ligt hem nauw aan het hart.

 

Hoe lang bent u al lid en welke functies en/of verantwoordelijkheden heeft u binnen de Orde van den Prince sindsdien zoal gehad? Sinds wanneer bent u gewestpresident?

Ik ben sinds 2011 lid van de afdeling Taxandria. Van september 2015 tot september 2018 was ik voorzitter van Taxandria, en kort daarna ben ik toegetreden tot de kerncommissie die de Dagen van den Prince voorbereid heeft in de Den Bosch in het najaar van 2019. In september ben ik Carlo Heylen opgevolgd als president van het gewest Schelde-Dommel.

Waarom bent u toentertijd lid geworden?

Ik ben door een kennis gevraagd of ik lid wilde worden. Ik had eerlijk gezegd nooit eerder van de Orde gehoord, maar ik had wel altijd al interesse voor de Nederlandse taal en cultuur in brede zin. Na een paar proefbijeenkomsten bijgewoond te hebben met interessante sprekers in een aangename en vriendschappelijke ambiance, was ik overtuigd dat ik mij bij Taxandria op mijn plaats voelde. Ik ben daarna bewust lid geworden.  

Wat doet of deed u naast de Orde van den Prince?

Ik ben na een academische promotie in de theoretische natuurkunde in 1987 bijna 33 jaar werkzaam geweest in de industriële Research & Development bij Koninklijke DSM N.V. in Geleen. Dat onderzoekswerk heb ik sinds eind 1999 gecombineerd met een deeltijdhoogleraarschap, eerst in de natuurkunde aan de Universiteit Twente te Enschede, en vanaf 2005 in de wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In juli dit jaar ben ik vervroegd met pensioen gegaan bij DSM. Ik ben op dit moment nog steeds werkzaam als hoogleraar aan de TU Eindhoven.

Waarom wilde u gewestpresident worden?

Toen ik voorzitter van Taxandria werd, ontdekte ik al snel dat er binnen de Orde veel meer gebeurt dan wat ik tot op dat moment alleen in mijn afdeling meegemaakt had. Ik leerde via de gewestraad en de algemene raad niet alleen andere afdelingen kennen binnen en buiten mijn gewest, maar ook hoe de Orde bestuurd wordt op de diverse niveaus en hoe het beleid tot stand komt. Ik wilde daar graag een bijdrage aan leveren. Daarom moest ik niet lang nadenken toen ik door Carlo medio dit jaar gevraagd werd of ik hem op wilde volgen.

Wat is het belangrijkste dat u nu gaat oppakken?

Misschien niet het allerbelangrijkste, maar een zaak die mij nauw aan het hart ligt, is het beter en meer benutten van de website van de Orde voor communicatie zowel binnen de afdelingen als binnen ons gewest. In die website is veel geïnvesteerd en er wordt gewoon te weinig gebruik van gemaakt.

Hoe denkt u dat u na uw afscheid herinnerd zal worden?

Ik hoop in ieder geval als niet-omstreden! Eerlijk gezegd vind ik het nog te vroeg om hier iets zinnigs op te zeggen.

Waar doet een afdelingsvoorzitter u tijdens een etentje geen plezier mee?

Ik zou het niet echt weten. Natuurlijk hoop ik niet te vaak met conflicten of problemen binnen afdelingen geconfronteerd te worden, maar als ik een rol kan spelen om deze op te lossen, dan kom ik graag in actie.

Wat weet (haast) niemand binnen de Orde van den Prince over u?

Dat ik zowel Vlaming als Nederlander ben, en me daarom erg senang voel bij Orde.
 

 

Foto boven het artikel: gewestpresident Han Slot overziet de inauguratie van een nieuw lid in Tilburg.