Uittredend gewestpresident Brabant-West Arne Gutermann: "Een kwestie van goesting..."

Enthousiasme overbrengen via een scherm was moeilijk voor uittredend gewestpresident Brabant-West Arne Gutermann. Maar tot corona toesloeg, heeft hij erg zijn best gedaan de leden en afdelingen 'meer goesting' te doen krijgen. Onlangs kreeg hij van iemand die al lang lid is zelfs een emotioneel bedankje voor een toelichting op het beleidsplan van het Dagelijks Bestuur. "Hij zei dat hij nu écht begreep waar we voor stonden en waar we mee bezig waren."

 

Wanneer werd u gewestpresident en sinds wanneer bent u dat niet meer?

Ik ben het precies drie jaar geweest, dus van 1 september 2018 tot 31 augustus 2021.

Heeft u uw belangrijkste doelstellingen kunnen bereiken?

De doelstelling die ik aangaf bij mijn aantreden, ook de doelstelling waarover ik het meeste 'controle' had, was het enthousiasme aanwakkeren, de leden terug 'goesting' doen krijgen. Welnu, ik denk dat ik daar tot aan de eerste dag van die vervelende coronacrisis (die net in het midden van mijn termijn begon) wel wat werk van gemaakt heb. Het zal niet in elke afdeling even goed gelukt zijn, maar in een aantal afdelingen heb ik toch het gevoel dat men nu anders naar de Orde en zijn lidmaatschap kijkt, met wat meer fierheid misschien, wat meer context, wat meer 'goesting'.

Maar corona heeft dat vervroegd doen vastrijden. Je kan geen enthousiasme overbrengen via een scherm, althans ik niet. Bovendien waren er ook gewoon minder vergaderingen, fysiek of anders, en dus sowieso minder gelegenheden om dat te doen. Dat was natuurlijk buitengewoon jammer.

Waarop kijkt u met de meeste voldoening terug en waarom?

Naar de momenten waarop het gelukt is om in de afdelingen in mijn gewest die moeilijkheden hadden een nieuw bestuur te vinden, een nieuw elan te geven aan de groep en de 'bestuurscrisis' in goede banen te leiden. Ik denk trouwens dat dit misschien wel een van de belangrijkste rollen is van een gewestpresident. Een delicate rol overigens: je doet wel iets, maar het mag niet te veel opvallen. 'Nudging' in goed Nederlands. wink

Wat was het meest ontroerende dat u als gewestpresident hebt meegemaakt?

Nog niet zo lang geleden nam iemand, die misschien al meer dan 25 jaar lid is, de tijd om mij uitgebreid, en bijna emotioneel, te bedanken voor mijn toelichting op het beleidsplan. Hij zei mij dat het eerste keer was in al die jaren lidmaatschap dat hij nu écht begreep waar we voor stonden en waar we mee bezig waren, en dat hij er terug 'goesting' in had gekregen… winkDat vond ik wel een erg mooi en ontroerend compliment, aan mij ja, maar ook aan Godelieve en het hele team. Het slaat dus wel degelijk aan. Het is wel degelijk zinvol. We zijn echt wel bezig met iets dat ertoe doet.

Wat had achteraf beter gekund of anders gemoeten?

Een beetje minder corona is het vanzelfsprekende antwoord. Ik had me aan het begin van mijn gewestpresidentschap voorgenomen om het grootste aantal nieuwe leden te installeren ooit. Ik vond dat wel een toffe ambitie. Ik was ook goed begonnen, maar corona heeft de recordpoging onderbroken. Nu hoop ik dat mijn opvolger, Frank Judo, het record kan breken! wink