Nieuw boek van Wim Meulenkamp

Verschenen: Tuinkoepels. Een Nederlands verschijnsel, red. Martin van den Broeke en Wim Meulenkamp

Eind november is  een nieuw boek verschenen onder redactie van en met een bijdrage van Wim Meulenkamp, lid van de Utrechtse afdeling van de Orde van den Prince, geheel gewijd aan tuinkoepels. 

Ze zijn het beeldmerk van het buitenleven op Nederlandse buitenplaatsen: tuinkoepels, ook wel koepels, theekoepels of tuinhuizen genoemd. Ze staan in parken, langs lanen, wegen, vaarten en rivieren. Ze spreken tot de verbeelding, roepen herinneringen op aan het plezierige buitenleven van welgestelde stedelingen in vroeger tijden. Het bekendst zijn tegenwoordig de koepels langs de Utrchtse Vecht. Maar ook op andere plaatsen in ons land zijn tuinkoepels te vinden, terwijl er nog eens talloze verdwenen zijn.

In dit boek belichten acht auteurs verschillende aspecten van de tuinkoepel: het gebruik, de architectuur, de vormgeving van het interieur, tot bouwpakketten en erfgoedzorg. Tezamen bieden deze artikelen een caleidoscopisch beeld van een cultuurverschijnsel waar tegenwoordig nog maar een fractie van over is. De combinatie van verschillende perspectieven – naast geschiedenis en kunstgeschiedenis ook literatuur, stedenbouwkunde, archeologie en interieurgeschiedenis, maakt duidelijk hoe waardevol tuinkoepels zijn, als onderzoeksmateriaal, als doorkijk naar het verleden, maar ook voor het landschap van nu.

Meer informatie: https://eburon.nl/product/tuinkoepels-een-nederlands-verschijnsel/

Lezingen en Nederlandse Taal en Cultuur Projecten.