Lezing dr. Gert-Jan Nooren

Over het werk van "Marcel Minnaert" 04 -10-2023

 

Op 4 oktober gaat ons medelid Gert-Jan Nooren ons verrassen met een lezing over de intrigerende figuur Marcel Minnaert, in België geboren bioloog, astrofysicus, didacticus, flamingant, esperantist, pacifist en marxist, aldus Wikipedia, die vanaf 1937 hoogleraar in de sterrenkunde in Utrecht was.

 

Minnaert deed baanbrekend werk op het gebied van de spectroscopie en spectraallijnen, waar hij zich onder meer bezighield met de methode van de groeikromme (curve of growth) en de equivalente breedte. In 1940 publiceerde Minnaert de Utrecht Atlas met het spectrum van de zon tussen 361,2 en 877,1 nm.

Minnaerts brede belangstelling en opmerkingsgave brachten hem ertoe allerlei alledaagse verschijnselen op een heldere manier voor een breder publiek te onderzoeken in zijn trilogie Natuurkunde van 't vrije veld, dat in vele talen vertaald werd en internationaal navolging kreeg. Hij schreef deze drie boeken in Bilthoven, zoals blijkt uit de vele voorbeelden. Verder schreef hij onder meer een boek met practicumexperimenten voor de sterrenkunde. ( Wikipedia)

Lezingen en Nederlandse Taal en Cultuur Projecten.