Gewestdag Oost Nederland: de Zwijger, het leven van Willem van Oranje

Een nieuwe kijk op onze Willem van Oranje

Terugblik

Princen op een Koninklijk Domein.

(Verslag Gewest - dag Oost-Nederland op zaterdag 2 april 2022)

De organiserende afdeling Apeldoorn besloot de Prince-leden van het Gewest Oost Nederland te ontvangen in een koninklijke omgeving en te trakteren op een vorstelijk programma. 

Het in 1861 in opdracht van Koning Willem III gebouwde Aardhuis, onderdeel van het bij Apeldoorn gelegen Kroondomein, bood een schitterende ambiance voor een dag als deze; schitterend, zelfs feeëriek waar sneeuwresten het zonlicht weerkaatste op één van de hoogste toppen van de Veluwe, de honderden en tien meter (!) hoge Aardmansberg; feeëriek ook getuige de door een van onze sprekers genoemde natuur, waarin jagers, wolven, vliegende herten en 13 meter hoge spuitende natuurlijk fonteinen figureren.

Onze locatie bood ruimte voor 80 gasten; alle stoelen waren bezet, onder de gasten het dagelijks bestuurslid Herman Bosman en gewestpresident Jeanette van Nigtevegt. 

Aan het programma ging een, rijk van taartjes voorziene, koffietafel vooraf.

De gewest-dag werd geopend door afdelingsvoorzitter Fred de Graaf, die als insider, want oud-burgemeester van Apeldoorn, met enkele anekdotes nog eens de band tussen Apeldoorn en het Koningshuis benadrukte.

De tweede spreker, gewestpresident, liet aan de Keure - proclamatie verbondenheid met de gemeenschap in Oekraïne voorafgaan. Voorts memoreerde Jeanette de voorafgaande periode die zo getekend werd door de pandemie en de creativiteit van leden, die desondanks actief en betrokken zijn gebleven. Verheugd werd gemeld dat het aantal leden weer is toegenomen in ons gewest.

Onze eerste gastspreker was Peter van Oppenraaij namens de Kroondomeinen en in het bijzonder het Aardhuis. De geschiedenis van het Kroondomein voert ons terug naar de aanvankelijk 3000 hectare door Stadhouder-Koning Willem III van de familie Bentinck verworven grond, waarop een Jachtslot werd gebouwd, het nu geheten Oude Loo. Met de tijd van de bouw van een nieuw Paleis (Het Loo) kreeg het Kroondomein door verdere verwerving een omvang van 10.500 hectare. Het Aardhuis werd door Koning Willem III gebouwd om opperofficieren te accommoderen, hem in de gelegenheid stellend nauwere relaties aan de knopen met het leger, waarover hij formeel geen zeggenschap had. 

Prins Hendrik der Nederlanden liet het generaalskwartier verbouwen tot jachthuis. Zoals bekend was de Prins een fervent jager van wild en van harten. Spreker waagde zich niet aan verhalen die in Apeldoorn over het Aardhuis in omloop zijn. Hij benadrukte het belang van de jacht en weerstond tot 2 maal toe herhaalde vragen van één van de toehoorders over de rol van de huidige koning en de jacht. Het belang van de jacht werd door spreker met verve verdedigd. Vervolgens nam Dhr. Van Oppenraaij ons mee in zijn beeldende en rijk geïllustreerde verhaal over de bijzondere natuur van het Kroondomein.

Na een voortreffelijke lunch was de beurt aan onze tweede gastspreker, cultuurhistoricus, schrijver en presentator René van Stipriaan; deze nam de toehoorders mee in “zijn” wereld van Willem van Oranje, over wie hij in november 2021 een bijna 1000 pagina tellende biografie heeft gepubliceerd. Dit boek kreeg lovende kritieken en wordt al het standaardwerk over Willem van Oranje voor de komende decennia genoemd. De titel van het boek - De Zwijger -verwijst naar het politieke karakter van de Prins; diens enerzijds intelligent ontwijken van standpunten in een polariserende samenleving en anderzijds het geschipper van een man die geen keuzes maakte en een dubbele agenda voert. Karakteristiek voor Willem was doch zijn onverzettelijkheid, het doorzetten daar, waar eenieder zou hebben opgegeven, het moedig vasthouden aan zijn morele waarden, waaraan de Orde van de Prince haar motto ontleent.

Van Stipriaan nam ons gezelschap mee in de boeiende politieke werkelijkheid van de 16e eeuw, van de intriges aan het Spaanse Hof, de karakterstrijd tussen Philips en Willem, de cultuur van de Hollandse edelen en de “informatie-oorlog” die Willem voerde tegen de terreur van Alva. Van Stipriaan laat de ware Prins zien, spaart hem niet en geeft hem de eer die hem toekomt: die van een zeer belangrijk politicus in het Europa van zijn eeuw.

Dagvoorzitter Tom Roos bedankte de sprekers en deelde presentjes uit en riep op tot een drankje en hapje tot het tijd werd om huiswaarts te gaan. 

Jos Poelmann, bestuurslid afdeling Apeldoorn.

Een activiteit georganiseerd door: 

Wie is de afdeling Apeldoorn van de Orde van den Prince?

Afdeling Apeldoorn, geïnstalleerd  op 17 september 1990.

Kort

Plaats: 
Het Aardhuis, gelegen in het Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn. adres: Aardhuis 1 7346 AA Hoog Soeren
Wanneer: 
zaterdag, 2 april, 2022 - 11:00
Beschrijving: 

René van Stipriaan houdt een lezing over zijn nieuwe boek: "De Zwijger, het leven van Willem van Oranje" waarin hij nieuw licht laat schijnen op onze Vader des Vaderlands.  De Prince, waar onze vereniging naar vernoemd is!

De gewestdag vindt plaats in het Aardhuis, gelegen in het Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn.
Spreker: 
René van Stipriaan