Februarivergadering - Prof. Dr. Rita Temmerman

Terugblik

40 deelnemers, waarvan

  • 26 leden (van de 36 leden of 72%)
  • 8 partners
  • 2 van de 3 kandidaat-leden
  • 2 externe gasten
  • 2 speciale gasten: Marketa Stefkova en Benjamin Bossaert, hoogleraren aan de Comeniusunivesriteit in Bratislava waarmee Keerbergen sinds vele jaren een vriendschappelijk band onderhoudt in het kader van ons Neerlandistiekproject.

Uitzonderlijk vond deze vergadering plaats in de Witte Meren in Keerbergen, een plek die veel nostalgische herinneringen oproept bij de oudere leden. Ook de Aspergenacht zal bij de Witte Meren doorgaan. Nisschien kan dit experiment het nieuwe bestuur inspireren om volgend werkjaar daar terug te keren.

 

Voordracht van Prof. dr. Rita Temmerman over "Transtaligheid in Brussel":

Prof. Temmerman gaf een boeiende lezing over het fenomeen van Transtaligheid in de multiculturele context van Brussel. Ze illustreerde haar betoog met veel slides en foto's uit het Brusselse straatbeeld. Allemaal ergens herkenbaar, maar toch ook weer nieuw. Geen hoogdravende theorieën, meer een reportage over hoe meertaligheid zich ontwikkelt in Brussel. Na afloop van de lezing was er nogal wat interactie met de aanwezigen die over gelijkaardige situaties of belevenissen getuigden.

 

Vijfminutenspeech en coda door resp. Marketa Stefkova en Benjamin Bossaert.

Marketa en Benjamin waren aanwezig en hadden het ook naar hun zin, want ze zagen toch heel wat vroegere bekenden en vrienden terug. Marketa bracht lof aan de “vriendschap” als de rode draad van haar vijfminutenspeech. Benjamins coda was uitermate kort, maar hij plaatste dat in de context van zijn lessen aan studenten Nederlands in Bratislava.

 

Al bij al een zeer geslaagde avond, en ook de locatie, het onthaal en de keuken werd unaniem zeer goed bevonden.

Een activiteit georganiseerd door: 

Gesticht op 21 juni 1968 gaat onze afdeling als een vitale 50-plusser elk jaar opnieuw op zoek naar interessante en vernieuwende NT&C activiteiten die jong en oud kunnen boeien en samenbrengen in een hechte vriendenkring. Via vijfminutenspeech en coda, een lezing of een gidsbeurt ontdekken we verborgen talent bij onze eigen leden.

Kort

Plaats: 
Hostellerie de Witte Meren, Keerbergen
Wanneer: 
vrijdag, 7 februari, 2020 - 20:30
Beschrijving: 

Februarivergadering in de Witte Meren met als gastspreker Prof. Dr. Rita Temmerman over "Transtaligheid in Brussel"

Spreker: 
Prof. dr. Rita Temmerman over "Transtaligheid in Brussel"
Over de deelname: 
40 deelnemers, waarvan 26 leden, 8 partners, 2 van de 3 kandidaat-leden, 2 externe gasten + gastspreekster Prof. Temmerman