Aan wie geef jij een (prenten-) boek cadeau?

Ook dit jaar ondersteunt de afdeling Zwolle vanuit het project "Laaggeletterdheid" de landelijke actie: " Wie geef jij een (prenten-)boek cadeau?". Het doel van de campagne is om alle kinderen in Vlaanderen en Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste boeken en zo een steentje bij te dragen aan het terugdringen van laaggeletterdheid. 

Onderstaande afbeeldingen zijn hyperlinks naar verdere informatie. De eerste verschaft informatie over de actie zelf; de tweede is de beschrijving op de desbetreffende website van de betrokkenheid van onze Orde, toegespitst op de Afdeling Zwolle. 

 

De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Hoe bereiken we die kinderen? Door te geven! Doneer zo'n boek aan een maatschappelijke instelling of school.

Zwolle ziet dit als een uitgelezen kans, niet alleen voor de eigen afdeling maar voor het hele gewest, om daadwerkelijk bij  te dragen aan de bestrijding van laaggeletterdheid. Klik op de afbeelding 

         
 

De actie 'Geef een (prenten)boek cadeau is van start gegaan. Op de website van de gelijknamige overkoepelende instantie staan allerlei organisaties die de actie ondersteunen, met een korte beschrijving ervan - waaronder dus de Prince. Wij zijn nog geen structurele ondersteuner, hopelijk volgt die stap nog.

Nevenstaande afbeelding is niet alleen een hyperlink naar de betreffende typering van de Prince, maar ook naar de website van de organsatie.