Penningenserie Domkerk 4 november 2022, Theo Ereburger van Utrecht

Symposium

Behoort tot het gewest Oost-Nederland dat zeven afdelingen omvat :