Taal als verbindende kracht

Terugblik

De verbindende kracht van taal.

 

Het voormiddag colloquium kon de meer dan 100 aanwezigen heel erg begeesteren en legde vooral de nadruk op de helende en emanciperende kracht van taal en literatuur. Na enkele inleidende woorden van Dirk Portier, voorzitter van het organiserend comité en Walter Baeten, Gewestpresident, kon Katrien Genbrugge, Gewestcoördinator NT&C de bijeenkomst aftrappen met een toelichting over het thema. Daarmee legde ze ook heel mooi de link naar het engagement dat de Orde aangaat bij het Lezerscollectief.

Maar liefst vijf sprekers beklommen nadien het podium.

Taal is helend, maar is ook emotie en werkt emanciperend

Vlaams Topdokter prof. Tessa Kerre (UGent) getuigde over haar ervaring met terminale kankerpatiënten: “Samen lezen is versterkend voor wie ziek of kwetsbaar is. Lezen heeft een helende kracht, zowel voor de patiënt als de student, die voorleest.“

Schrijver, dichter en nu ook “dichter des Vaderlands 2022” Mustapha Kör bevestigde dit in zijn ontroerende gesprek met Dirk Terryn, bezieler van het Lezerscollectief: “Ik wil daarom poëzie zaaien.” Kör vertelde hoe hij zelf dankzij literatuur en poëzie zijn weg in het leven vond en hoe hij daardoor een mooier, rijker mens is geworden.

Dirk Terryn vertelde hoe hij het idee van “samenleesgroepen” in Vlaanderen vorm gaf en hoe dit initiatief bevrijdend werkt voor zoveel mensen.

Dat taal ook emotie is, konden de aanwezigen ervaren tijdens de ‘Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal’ van de Roemeens-Nederlandse schrijfster, performer en journaliste Mira Feticu. Ze vertelde over haar zoektocht naar een nieuwe identiteit, nadat ze naar Nederland verhuisde. Ze werd verliefd op de Nederlandse taal, die haar een nieuwe stem gaf.

Dat taal ook  een emanciperende werking heeft, bleek ten slotte duidelijk uit de uiteenzetting van leesexperte Jona Hebbrecht over het literatuurboek ‘Overhaald’ voor laaggeletterde anderstalige jongeren. Zij leren via verhalen en gedichten om zich in onze maatschappij te integreren.

Drie succesverhalen van de Orde van den Prince illustreren de kracht van taal

Prince-lid en gastvrouw An De Moor herinnerde de aanwezige Prince-leden nog eens aan een aantal recente, succesvolle initiatieven zoals het ‘Overhaald-literatuurboek’ dat Prince-leden in vier exemplaren aan alle OKAN-klassen in heel Vlaanderen bezorgden. Daarnaast zijn er de twee 

“TOL-doosjes” rond de kracht van taalontwikkelend of taalbewust lesgeven, die momenteel in alle Vlaamse lerarenopleidingen worden gebruikt. En als eerste luik van onze samenwerking met het Lezerscollectief, is er de poëziebundel  ‘Lees de Lijnen in mijn Hand’, dat intussen door diverse organisaties voor geestelijke gezondheidszorg wordt gebruikt om samen te lezen.”

Kentering van alarmerende leesachteruitgang in Vlaanderen is noodzakelijk

De leesvaardigheid gaat al 20 jaar achteruit, weten we uit de internationale PIRLS- en PISA-analyses. De Vlaamse regering heeft daarom een zeer ambitieus Leesoffensief gelanceerd, gericht tot de hele Vlaamse gemeenschap. De Orde van den Prince wil zich hier actief voor inzetten.  Gewestcoördinator Katrien Genbrugge beklemtoonde: “Met deze Gewestdag willen we duidelijk maken dat we met ons volle gewicht hieraan willen meewerken. Dat kan onder meer door de opleiding van Prince-leden tot leesbegeleiders om verhalen voor te lezen in scholen, in rusthuizen, de naschoolse opvang, enz.”

 

Tijdens de namiddag stonden een aantal bezoeken op het programma in de stad Deinze. In de school Leiepoort zelf ging directeur John Caron dieper in op de ingrijpende restauratie en zinvolle herbestemming van de kapel Sint-Hendrik, waar het colloquium doorging. De deelnemers brachten ook een bezoek aan Leiespiegel, het administratief centrum van de stad Deinze, een architecturaal pareltje aan de Leie, waar zij werden rondgeleid door een aantal schepenen. Tenslotte stond ook een geleid bezoek aan het MUDEL museum op het programma, waar, al dan niet hernieuwde, kennis kon gemaakt worden met prachtige en beklijvende kunstwerken van kunstenaars, die gewoond en gewerkt hebben in de Leiestreek.

 

’s Avonds was het hele gezelschap te gast in Salons ’t Groenhof in Melle, waar de dag passend werd afgesloten met een heerlijk diner. Aan het einde van de avond verraste de historische figuur Baudartius iedereen nog met zijn aanwezigheid. Baudartius werd geboren in de 16de eeuw in Deinze en zou later bekendheid verwerven als belangrijke (mede)vertaler van de Statenbijbel uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks in het Nederlands. Daarmee bracht hij het boek der boeken ook dichter bij de bevolking van die tijd. Of hoe taal toen ook al verbindend werkte …

Een activiteit georganiseerd door: 

De afdeling werd gesticht op 18 juni 1958 met als naam “Gent I”

Kort

Plaats: 
Dagprogramma: Leiepoort campus Sint-Hendrik, Guido Gezellelaan 105, Deinze Avondprogramma: Salons 't Groenhof, Wautersdreef 27, Melle
Wanneer: 
zaterdag, 23 april, 2022 - 10:00
Beschrijving: 

Gewestdag Gewest Oost- & Zeeuws-Vlaanderen

TAAL ALS VERBINDENDE KRACHT

Programma:

Voormiddag: Taal als cement van de samenleving

Prof dr Tessa Kerre vanuit haar wedervaren als arts

Hilde Van den Hende & Jona Hebbrecht vanuit hun pedagogische ervaringen

Dirk Terryn als bezielende kracht achter het Lezerscollectief