Genieten van taal en Wim Daniëls op gewestdag Limburg

Ruim honderd leden van de afdelingen van het gewest Limburg verzamelden zich begin mei op het terras van Kasteel Wurfeld in Maaseik voor de gewestdag, die door coronaperikelen reeds twee jaar was opgeschoven in de tijd. Het hoofdthema was ongeletterd- en geletterdheid. Hoofdspreker was schrijver, taalkundige, cabaretier en tv-presentator Wim Daniëls. Hij sprak niet alleen over ongeletterdheid en geletterdheid…

 

 

Bij aankomst konden de gasten in een fraai lentezonnetje genieten van een drankje, Maaseiker knapkoek (gebakken door Els Bleukx-Slangen) en van de muzikale klanken van Maaslander muzikanten Stijn Moechaars en zijn oom Tony Appermont. Rond drie uur werden de gasten binnen verwelkomd door de covoorzitters van de afdeling Maasland Luc Bleukx en Jos Kalders. Na het voorlezen van de Keure was het de beurt aan de hoofdgast: schrijver Wim Daniëls uit het Noord-Brabantse Aarle-Rixtel. Wim Daniëls koos die middag niet voor een doorwrocht theoretisch verhaal, maar voor een lichtvoetige presentatie, waarin hij tal van taalaspecten de revue liet passeren, veelal gelardeerd met (soms hilarische) anekdotes.

 

 

Liefde voor taal

Wim Daniëls beschreef onder andere hoe zijn liefde voor de taal is ontstaan, daarbij refererend aan een aantal onderwijsmensen die voor hem een inspiratiebron zijn geweest. Eén van hen zat in de zaal: Jan van Alphen, oud-docent Nederlands aan het Mollerinstituut in Tilburg en lid van de afdeling Maasland. Andere inspiratiebronnen waren de dichters Anton Koolhaas en Hans Andreus en Arnoud van Eindhout, bibliothecaris aan het hof van Karel V en Philips II, geboortig uit Aarle-Rixtel. Eigenlijk sprak Wim Daniëls over de geschiedenis van het schrijven en het spreken. Opmerkelijk feit: tot 1800 kon een mens alles lezen wat er ooit gepubliceerd was, anno 2020 is het onmogelijk voor een persoon om alles te lezen wat op één dag wordt gepubliceerd.

 

 

Vlaams

Aan het eind van zijn presentatie ging Wim Daniëls nog in op vragen uit de zaal. Hij brak een lans voor het Vlaams: "Het moet een volwaardige taal worden." En over het dialect: "Dialect gaat binnen vijftig jaar verdwijnen door de toenemende mobiliteit van mensen." Hij rondde af met een oproep aan alle gasten: "Geniet van taal!" De toehoorders hebben dat die middag zeker gedaan.

 

 

Gewestpresident

Na een muzikaal intermezzo dankte gewestpresident Marianne Baudewyn de leden voor hun inzet om tijdens de coronajaren de contacten levendig te houden en de NT&C-projecten doorgang te laten vinden. Ze maakte melding van het feit dat er vanaf 2020 negenendertig nieuwe leden zijn bijgekomen in het gewest en riep hen op hun handtekening te plaatsen in het Gulden Boek. Zelf nam zij afscheid als gewestpresident en kreeg als dank een bloemetje aangeboden. Peter Lepez van de afdeling Haspengouw werd de nieuwe gewestpresident. Hij zag vooral de verjonging van het ledenbestand als een van zijn belangrijke taken als voorzitter.

 

 

Volkslied

De bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van het Limburgse volkslied. Daarna begaf het gezelschap zich naar het terras om bij een drankje en een hapje nog even gezellig na te praten. Dan was er nog een bijzonder moment: de vijf gewestpresidenten van de laatste twintig jaar gaan samen op de foto op de trappen van het kasteel: Marijke Meijers-Smals, Gilbert Verhille, Marc Hertens, Marianne Baudewyn en Peter Lepez.

 

 

Noud van Hensberg
Coördinator NT&C afdeling Maasland

 

Foto's: Jos Kalders en Jos Dreessens