Met migrantenjongeren samen Anne Frank lezen in Nijmegen

Via de Stichting Lezen en Schrijven is de afdeling Nijmegen in contact gekomen met een klas leerlingen met een migratieachtergrond en van uiteenlopende leeftijd. Tijdens vier bijeenkomsten op het ROC (Regionaal Opleidingscentrum) van telkens een uur werd gezamenlijk het boek van Marjan Hoefnagel over Anne Frank gelezen. Dat boek van honderd bladzijden is geschreven in toegankelijk Nederlands en uitgegeven door uitgeverij Eenvoudig Communiceren. De kosten voor twintig exemplaren (tien euro per stuk) werden gedragen door de Orde van den Prince en de afdeling Nijmegen.

 

 

Bij de eerste bijeenkomst is het boek uitgedeeld en geïntroduceerd. Ook hebben de deelnemers zichzelf en de Orde van den Prince voorgesteld, inclusief een korte historische excursie naar Willem van Oranje. In de tweede en derde bijeenkomst werd respectievelijk de eerste en tweede helft van het boek besproken. De deelnemers lazen thuis het betreffende deel en in de klas werd erover gepraat. Er werden ook bladzijden hardop voorgelezen.

Dagboek

Het toeval wilde dat net in die weken dankzij de actie Geef een boek cadeau! het dagboek van Anne Frank voor €2,99 in de boekhandel lag. Met ondersteuning van de afdeling Nijmegen werd ook dit boek ter beschikking gesteld en voor de laatste bijeenkomst kozen alle deelnemende leerlingen een dagboekfragment dat in de klas voorgelezen werd. De moeilijkheidsgraad van deze tekst lag hoger dan bij het boek van Marjan Hoefnagel, maar dat werd gecompenseerd door de levendigheid van Annes observaties en reflecties tijdens haar onderduiktijd.

 

 

Cold case team

Er waren nog een paar toevalligheden. In de eerste maanden van 2022 berichtten de kranten over een cold case team dat met grote zekerheid de verrader van de onderduikers in het Achterhuis zou hebben geïdentificeerd. In de bioscopen werd in die weken de animatiefilm Waar is Anne Frank? vertoond. En zoals de familie Frank indertijd uit Duitsland moest vluchten, waren er nu beelden van vluchtelingen uit de Oekraïne in de media. Deze toevalligheden, hoe deprimerend op zichzelf ook, konden worden betrokken bij een gesprek over vluchten en migratie, een ervaring die de deelnemers aan het leesproject zelf ook hebben moeten doormaken. De keuze voor het onderwerp 'Anne Frank' was min of meer willekeurig gemaakt, maar het bleek veel resonantie op te roepen, wat zeker bijgedragen heeft aan het succes van het leesproject.

Bibliotheek

Het ROC heeft met de Openbare Bibliotheek Nijmegen de afspraak dat belangstellenden voor een leesgroep doorverwezen worden. We hopen dat ons kleine project enkele ROC-leerlingen ertoe bewogen heeft die stap te zetten. De docenten van het ROC lieten ons weten dat wat hen betreft het project volgend jaar voor herhaling vatbaar is.

Het project werd uitgevoerd door Ad Foolen en Lily de Kleijn. De afdeling Nijmegen zal voor een van haar maandelijkse bijeenkomsten in de herfst van 2022 taalambassadeurs uitnodigen, mensen die zelf met laaggeletterdheid te kampen hebben gehad. Deze bijeenkomst is bedoeld om meer zicht op en affiniteit met het onderwerp laaggeletterdheid te krijgen en zo het draagvlak voor activiteiten op dat gebied te versterken.

Ad Foolen
Afdeling Nijmegen