Plantin versus Google: Dagen van den Prince 2022 op 24 september

Wat zou de uitgever Christoffel Plantijn (geboren Christophe Plantin) hebben gevonden van Google en het internet? Zou Google er geweest zijn zonder visionaire mensen als Plantijn in de 16e eeuw? Wat betekent de digitale revolutie van de laatste dertig jaar voor de manier waarop we in de toekomst informatie gaan uitwisselen? Het zijn slechts enkele van de vragen die aan bod komen op de Dagen van den Prince, die dit jaar op 24 september in Antwerpen worden georganiseerd.

Hoogleraar geschiedenis Pierre Delsaerdt (Universiteit Antwerpen) zal spreken over 'Christophe Plantin (c. 1520-1589), uitgever tussen geloof en kennis, tussen angst en commercie'. Plantijn werd geboren als Christophe Plantin in Saint-Avertin bij Tours, ergens tussen 1514 en 1521. Hij drukte boeken die mede de geschiedenis van Europa bepaalden, zoals de atlassen van Ortelius, de botanische werken van Dodoens, Clusius, Lobelius en de traktaten van Simon Stevin. Plantijn was bovendien de uitgever van het eerste verklarend woordenboek Nederlands.

Thierry Geerts, topman van Google België en auteur van het boek Homo digitalis – Hoe digitalisering ons meer mens maakt zal zijn licht laten schijnen op 'de digitale revolutie'. Wat moeten we doen om alle nieuwe technologieën zo te laten functioneren dat ze de wereld beter maken in plaats van slechter? Hoe moeten we omgaan met de bedreigingen, die de digitale revolutie op vlakken als populisme en klimaatverandering ook met zich meebrengt?

In de namiddag zijn er bezoeken aan musea (waaronder uiteraard het Museum Plantin-Moretus) en het Antwerpse stadhuis of kan er worden deelgenomen aan een stadswandeling.

Meer inhoudelijke informatie over het programma - en over Plantijn zelf - is te vinden op de speciale website van de Dagen van den Prince 2022: https://plantin2022.be/.

Daar is het tot en met 17 september ook mogelijk zich in te schrijven. Er is in totaal plaats voor 300 deelnemers. 

 

Tijd: 24 september 2022, 10.00 uur.
Plaats: HORTA Grand Café, Hopland 2, 2000 Antwerpen – Art Nouveau Zaal.
Kosten: 125 euro per persoon met diner, 95 euro per persoon zonder diner.

Hubert Sturtewagen
Gewestpresident Schelde-Mark