Philip Brinckman over "Beter Onderwijs"

Philip Brinckman over "Beter Onderwijs"

Terugblik

Onze voorzitter opende de vergadering met de schouders waarop we staan -de oprichters van onze bloeiende vereniging- te bedanken met een kleine attentie, en natuurlijk ook voor de partners, een hoeksteen van onze afdeling.

 

Het is september, het begin van het schooljaar, en Ronald bedankte ook de leden die zich nu en vroeger inzetten in het onderwijs van onze jeugd. 

Alarmerend was de opener van Philip Brinckman. Vlaanderen tuimelt naar beneden in de rankings van leesvaardigheid en wiskundekennis. Het curriculum is te uitgebreid waardoor leerlingen te weinig tijd krijgen om te oefenen. Leerlingen worden bestookt met prikkels, ze gaan slapen met de gsm. Ouders durven het smartphonegebruik niet te beperken, vaak omdat ze er zelf ook aan verslaafd zijn. 

Iedereen heeft zijn mening over onderwijs, maar Brinckman wijst er fijntjes op dat onderwijzen een vak is. Wie nooit voor een klas gestaan heeft, kan niet weten wat “onderwijzen” is. De werkgroep “beter onderwijs” bouwt zijn aanbevelingen op de onderbouwde kennis over “leren”. Brinckman toonde ons dat informatie sprokkelen geen kennisopbouw is. Leerlingen kunnen enkel kritisch denken over een onderwerp als ze er voldoende kennis over hebben opgebouwd.

Leraren moeten Olympiërs zijn in het huidige onderwijssysteem. Ze worden verwacht om gedifferentieerd les te geven aan leerlingen met verschillende niveau's en ook nog eens de sociale problemen in de gaten te houden. Leerkrachten worden voortdurend uitgelegd wat er allemaal van hen verwacht wordt, maar uiteindelijk staan ze er alleen voor om kennis over te brengen in almaar minder “leertijd”.

Het rapport is een oproep aan alle actoren: de koepels, de inspectie, de scholen, om uit de loopgraven te komen en elkaar de hand te reiken en gezamenlijk te werken aan een verbetering van de fundamenten van het onderwijs: aandacht verhogen, leefomstandigheden van kleuters verbeteren, leerkrachten beter omkaderen en professionaliseren. 

Na het hoofdgerecht bracht gewestpresident Han Slot hulde aan onze bloeiende afdeling en installeerde hij onze nieuwe leden Hilde Opgenhaffen en Peter Braet. Welkom Hilde, Peter en partners. We kijken ernaar uit jullie (nog) beter te leren kennen.

En tenslotte: noteer 7 oktober in de bibliotheek van Mol: Greet leest dan het Nederlands dictee voor: https://mol.bibliotheek.be/agenda/schrijfwijzen.   

Een activiteit georganiseerd door: 

50 jaar en helemaal mee

Kort

Plaats: 
Den Eyck, Kasterlee
Wanneer: 
vrijdag, 9 september, 2022 - 19:00
Beschrijving: 

Philip Brinckman is prefect van het Sint-Jozef college in Turnhout en voorzitter van de commissie "Beter Onderwijs" die adviezen formuleerde om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te verbeteren in opdracht van de onderwijsminister.

Spreker: 
Philip Brinckman