Gouden jubileum afdeling Haspengouw: geen 'in gemeenschap verbonden elite' meer

Het historische Kasteel Hex was de plaats waar in 1972 de afdeling Tongeren-Sint-Truiden werd opgericht. Op precies dezelfde plaats vierde de afdeling Haspengouw, zoals de afdeling zichzelf sinds enkele jaren noemt, eind augustus haar gouden jubileum. Met een terugblik op het lange traject dat uiteindelijk leidde tot de verandering van de naam van de afdeling en de discussie over het vrouwenlidmaatschap, vooruitblikken, een voorzitterswisseling, rondleidingen in en rond het kasteel en vooral heel veel amicitia.

 

 

Vijftig jaar na haar oprichting bleek de afdeling nog steeds springlevend. Op het terras was het een hartelijk weerzien tussen leden, oud-leden en genodigden, uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. De afdeling heeft zelfs een 'eigen' Haspengouwlied (van componist Armand Preud’homme) dat als openingsnummer door de muziekgroep IMMUZE uitstekend werd gepresenteerd.

De Keure

Na het voorlezen van de Keure en de Stijl van de Orde, waarin de intrinsieke waarden, doelstellingen en motieven van de leden worden benoemd, verwelkomde voorzitter Peter Lepez de aanwezigen. Hij kondigde aan dat het vandaag zijn laatste acties als voorzitter zouden zijn. Die acties begonnen met het overhandigen van een originele tekening van het Kasteel Hex, van de hand van Princelid Bernard Keunen, aan onze gastheer graaf Ghislain d’Ursel. Een zichtbaar verraste graaf nam dit cadeau met genoegen in ontvangst (zie de foto boven dit artikel).

Historie

Graaf Ghislain d’Ursel gaf vervolgens de aanwezigen een kort overzicht van de historie van zijn kasteel: "Dit Haspengouwse Domein werd door Karel van Veldbrück, Prinsbisschop van Luik, in de 18e eeuw als buitenverblijf ingericht en kwam na diverse erfopvolgingen via de familie Marchant d’Ansembourg in handen van de familie d’Ursel. Bekend zijn hier in de streek vooral de rozentuin en de biologische moestuin van het U-vormige kasteel, naast zijn parken en hoeves. Ze worden tweemaal per jaar opengesteld voor het publiek en zijn ook vandaag onder leiding van deskundige gidsen te bezoeken. Het kasteel ligt in een beschermd Natura 2000 landschap."

Beginjaren

Flor Vanroye, Ordelid sinds 1987, schetste in een korte impressie 'iets' van de beginjaren van de afdeling. Bij haar oprichting in 1972 was de afdeling Tongeren-Sint-Truiden nog een "in gemeenschap verbonden elite die zich afzet tegen de francofonie in Vlaanderen, door haar zelfbevestiging onder andere uitgedrukt in een waardige taal die anderen tot voorbeeld strekt…" In de loop van de decennia is de afdeling danig geëvolueerd en blijken inhoud, woordgebruik en doelstelling tijdgebonden. Gezellige danspartijtjes, uitstappen naar bijvoorbeeld Frankrijk, of thuis door echtgenotes bereide maaltijden zijn nu verleden tijd. De afdeling floreerde onder constructieve voorzitters en dat geeft haar vandaag een eigentijdse uitstraling.

 

 

Drie grote veranderingen

Jaques Sneijers, Ordelid sinds 1988, benoemde drie grote veranderingen die de voorbije 25 jaar van (over)levensbelang bleken: een trap, een naam en dames. In 1986 werd als vaste stek de New Astoria te Sint-Truiden gevonden. Vanwege 'te warm', 'te trage bediening' en een 'gevaarlijke trap' verhuisden de vergaderingen in 1996 naar Het Klaphuis in Borgloon, waar de trap nog gevaarlijker bleek. Uiteindelijk vond men in 2005 een veilig onderkomen in Het Veilinghuis te Sint-Truiden.

Een nieuwe naam voor de afdeling werd de tweede verandering: Tongeren-Sint Truiden werd Haspengouw. Een ingrijpend besluit zo blijkt: de eerste stemming daarover vond plaats op 4 februari 1992, maar haalde geen tweederde meerderheid. In 2011 was dit wederom het geval. Het lukte uiteindelijk wel in 2017.

Vrouwen

Met gepaste schroom haalde Jacques de derde ingrijpende verandering aan: 25 jaar geleden werden na heftige discussies de eerste vrouwen toegelaten als lid van de afdeling. In 1979 werd binnen de Orde van den Prince de eerste vrouw als lid geïnstalleerd in het Prinsenhof te Delft. In 1997 was dat eindelijk in de afdeling Haspengouw het geval. En jawel: in 2022 kozen we dan toch onze eerste vrouwelijke voorzitter: Linda Vanormelingen. Zijn evocatie besloot Jacques met enkele mijmeringen: we zijn het met elkaar niet altijd overal over eens en discussie is niet alleen nuttig om elkaars gedachten en standpunten te toetsen en te verrijken, het is een essentieel deel van onze cultuur en past bij vriendschap en tolerantie.

President

Godelieve Laureys, president van de Orde van den Prince, feliciteerde in haar feestrede de aanwezigen met het vijftigjarig jubileum. Ze prees de actieve werking van de afdeling, ook in coronatijden. Ze belichtte de waarde van vriendschap, saamhorigheid en verdraagzaamheid in het hier en nu. Bovenal benadrukte ze het belang van het blijvend rekruteren van nieuwe leden om continuïteit van de Princevereniging te waarborgen.

Rondleidingen

Als intermezzo speelde IMMUZE het Limburgs volkslied, waarna Anne-Marie Lepoutre, ceremoniemeester van deze dag, de aanwezigen uitnodigde voor een groepsfoto voor het hoofdgebouw. Dit werd gevolgd door rondleidingen in de achtereenvolgens groene, blauwe, gele en witte kamers van het kasteel en buiten door de rozen- en de moestuin. Al wandelend bewonderden we het tuinontwerp in Franse stijl en zagen we majestueuze boompartijen, terrassen en het glooiend Haspengouwlandschap in verschillende vergezichten.

 

 

Voorzittershamer

Tijdens de receptie overhandigde voorzitter Peter Lepez de voorzittershamer aan Linda Vanormelingen, de eerste vrouwelijke voorzitter van de afdeling Haspengouw. Proficiat, een mijlpaal in de afdelingsgeschiedenis! Peter zet zijn Prince-activiteiten voort als gewestpresident en in die zin zullen we zeker nog van hem horen. Hij blijft als lid gewoon betrokken bij het afdelingsgebeuren. Linda op haar beurt bedankte Peter voor zijn actief en inspirerend voorzitterschap. Ze gaf aan zich met enthousiasme en energie in te zetten voor de uitdagingen die haar de komende jaren wachten.

 

 

Jubileum fotoboek

Het heerlijke en goedverzorgde wandelbuffet werd door IMMUZE opgeluisterd met passende eigentijdse muziek en de aanwezigen raakten al snel verwikkeld in amicale gesprekken. De voorzitter sloot in de vroege avond deze 'gouden dag' af met het uitdelen van het jubileum fotoboek, een selectie van 500 foto’s uit vijftig jaar afdelingsarchief, samengesteld door Guy Beerten. Linda bedankte iedereen die een inspanning leverde om deze dag tot een succes te maken, ze dankte de aanwezigen voor hun komst, muziekgroep IMMUZE voor hun onderhoudende muziek en graaf Ghislain d’Ursel voor zijn gastvrijheid. Ze wenste allen een wel thuis.

Anne van den Berg
Secretaris afdeling Haspengouw