Jubileumbijeenkomst ("50+2") in Sint Willibrordusbasiliek Hulst

Toekomst scharnierregio centraal tijdens jubileumbijeenkomst

Terugblik

 

De mooiste kerk van Hulst (2009), de in Brabants-Gothische stijl fier opgetrokken Willibrordus-basiliek en interregionaal cultuurmonument, verwelkomt op zaterdag 22 oktober circa 100 gasten uit OvdP-afdelingen in Vlaanderen en Nederland. Grenze(n)loos Zeeuws-Vlaanderen is het kernthema waar omheen het uitgestelde jubileumprogramma (‘50+2’) van één van de oudste OvdP-afdelingen van Nederland zich sfeervol ontvouwt. Dat grenze(n)loze weerspiegelt zich tevens in het ledenbestand van deze afdeling. “Een kwart van de leden heeft de Belgische nationaliteit”, signaleert voorzitter Guido Totté. “Natuurlijk zijn er cultuurverschillen, maar deze vormen binnen het kader van Amicitia en Tolerantie geen probleem. Integendeel, zij betekenen een verrijking en bieden een platform om voortdurend van elkaar te leren en om ervaringen uit te wisselen.” Een grensregio, zo memoreert Godelieve Laureys (president van de OvdP), in haar bijdrage die “fungeert als een biotoop waar maatschappelijke en culturele verschillen gedijen en versmelten tot vernieuwende patronen”. 

Die nieuwe bestuurlijke, sociaal-economische, politieke en culturele  patronen in goede banen leiden voor de scharnierende regio is de uitdaging waarvoor de gastsprekers voor deze jubileumbijeenkomst zich bijna dagelijks zien geplaatst. De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, mevrouw Carina van Cauter en de commissaris van de koning in de provincie Zeeland, Han Polman, laten de eloquente moderator Eddy van Paemel, gepokt en gemazeld in de Wetstraat, weten dat ze feitelijk meer overleg met elkaar hebben dan met hun collegae in respectievelijk België en Nederland. Doel: de voor de grensregio belangrijke dossiers in de hoofdsteden hoger op de politieke agenda te krijgen. Dat gaat gepaard met successen -zie het functioneren van het gefuseerde havenbedrijf North Sea Ports- en de nodige teleurstellingen zoals plotselinge grenssluitingen tijdens de coronapandemie. De gevleugelde -en bij wijlen speelse- samenspraak over de interregionale bestuurlijke uitdagingen is desgewenst integraal terug te luisteren- en kijken via de Facebookpagina OvdPHulst.

Voor Zeeuws-Vlaanderen is Gent een belangrijk knooppunt waar economie en cultuur elkaar ontmoeten. De heer Polman omarmt daarom -mede namens het bestuurscentrum Middelburg- het concept Gent2030. In 2030 is het de beurt aan België om – samen met Cyprus – het concept van ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ in te vullen. De EU-regio Gent, via een kanaal (1827) verbonden met Terneuzen, zou die titel graag in de wacht slepen. https://cultuur.stad.gent/nl/news/voortraject-gent-europese-culturele-ho....

En wat vernieuwende patronen betreft: Dick Engelhardt, bestuurder bij North Sea Port, schetst de mentale (r)evolutie die het mogelijk heeft gemaakt dat de fusie van Zeeland Seaports en het havenbedrijf Gent resulteert in de derde grootste haven van Europa op het vlak van toegevoegde waarde (12,5 miljard euro). Het bundelen van het dynamisch denkvermogen aan twee kanten van de statische grens betekent dat niet langer landsgrenzen bepalend zijn, maar de belangen van de nieuwe Europese haven waar 550 internationaal georiënteerde bedrijven zijn gevestigd die werkgelegenheid bieden aan meer dan 100.000 mensen. De heer Engelhardt:”Bij de fusie speelde taal een interessante rol. Hoe gelijkaardig onze taal en cultuur ook is, toch merkten we taalverschillen die vooral in het begin en net na de fusie meerdere wenkbrauwen deden fronsen. Een mooi voorbeeld: het Vlaamse ontdubbelen is in het Nederlands precies het tegenovergestelde namelijk verdubbelen. Hetzelfde als een Vlaming spreekt over ‘enerverend’. In Vlaanderen betekent dit dat iets op de zenuwen werkt. In Nederland is de betekenis dat iets spannend of opwindend is.”

De onmiskenbare culturele verbondenheid tussen de twee regio’s is in de basiliek klankrijk ingevuld door de in de gemeente Hulst woonachtige Vlaamse harpiste, zangeres en auteur, Lidewei Philips. Volgens de nieuwe burgemeester van Hulst, mevrouw Ilona Jense, geeft de serene muziek, mede gedoopt in de Keltische geschiedenis, van deze aan het prestigieuze Lemmens-Instituut (Leuven) opgeleide muzikale duizendpoot een ragfijne stem aan “de onbegrensde mogelijkheden die deze regio -Oost- en Zeeuws-Vlaanderen- ons allen biedt.” Zie ook https://LideweiPhilips.be.  

En dan waren er als afsluiting de warme woorden van Godelieve Laureys gericht aan leden en gasten van de afdeling Hulst, die ook in de komende jaren de samenwerking met o.a. de afdelingen Heerlen, Land van Waas en Dendermonde I en II, Heerlijkheid Beveren en Gent verder wil versterken: “Zeeuws-Vlaanderen verenigt Nederlanders en Vlaanderen niet door slogans maar vanuit het microweefsel van de samenleving. Deze weelde heeft de afdeling Hulst steeds op meesterlijke wijze weten te verzilveren en ik ben er zeker van dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn: en nu op naar de volgende 50 jaar!”.

Wouterien Dees en Theo Mattheeuws
jubileumbijeenkomst basiliek Hulst
Een activiteit georganiseerd door: 

23 oktober 1970: oprichting van de afdeling Hulst - (Zeeuws)-Vlaanderen. De afdeling heeft een rijke geschiedenis.

Kort

Plaats: 
Hulst
Wanneer: 
zaterdag, 22 oktober, 2022 - 13:00
Beschrijving: 

De afdeling Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) van de Orde van den Prince viert zaterdag 22 oktober in de Sint-Willibrordus-Basiliek haar “50 jaar +2” jubileum. Twee jaar na de corona-pandemie is het mogelijk om het gouden-jubileum van een van de oudste afdelingen van het culturele genootschap te organiseren waarbij o.a. een aantal sprekers de dynamische “grenze(n)loze” mogelijkheden van deze euregio invullen

Spreker: 
Han Polman,, Carina van Cauter, Dick Engelhart
Over de deelname: 
De mooiste kerk van Hulst (2009), de in Brabants-Gothische stijl fier opgetrokken Willibrordus-basiliek en interregionaal cultuurmonument, verwelkomt op zaterdag 22 oktober circa 100 gasten uit OvdP-afdelingen in Vlaanderen en Nederland.