Marc Bossuyt

Marc BOSSUYT : is het huidige asielmodel houdbaar?

Terugblik

Marc BOSSUYT sprak over zijn boek : Tussen demagogie en hypocrisie: Herinneringen van de eerste vluchtelingencommissaris.

In dat boek, diept Marc BOSSUYT herinneringen op uit zijn periode als eerste Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Terloops belichtte hij de bijzonder situatie van asielzoekers uit verschillende landen. Hij lichtte enkele ophefmakende zaken toe, zoals die van de IRA-priester Patrick Ryan, het Baskische koppel Moreno-Garcia, leidende islamfundamentalisten en Rwandezen die dicht bij de genocide stonden. Ook bij de dood van Semira Adamu staat hij stil.

Als eerste vluchtelingencommissaris was hij voorwerp van kritiek van ngo’s, advocaten, politici, de Dienst Vreemdelingenzaken, het centrum Leman, de media, enz. Dat belette hem niet een asielbeleid uit te dokteren dat tot op heden zijn sporen nalaat.

Ook het huidige verwijderings- en regularisatiebeleid legtde hij onder een vergrootglas met bijzondere aandacht voor de Europese dimensie ervan. Vele onderwerpen en argumenten steken telkens opnieuw op en zijn brandend actueel. Ook op de cruciale rol die hoge rechtscolleges en in het bijzonder het Straatsburgse Hof in dat domein spelen, werden belicht.

Een activiteit georganiseerd door: 

't Wit Lavendel is een afdeling met leden uit Antwerpen en omgeving. We hechten veel belang aan amicitia en tolerantia, evenals aan de promotie van de Nederlandse taal en cultuur in de meest brede zin van het woord.

Kort

Plaats: 
Hof van Liere
Wanneer: 
dinsdag, 18 oktober, 2022 - 19:30
Beschrijving: 

Marc BOSSUYT zal spreken over zijn boek : Tussen demagogie en hypocrisie: Herinneringen van de eerste vluchtelingencommissaris.

In dat boek, diept Marc BOSSUYT herinneringen op uit zijn periode als eerste Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Spreker: 
Marc Bossuyt