"Een middeleeuwse Wikipedia: Der naturen bloeme" van Jacob van Maerlant door Jeanne van der Stappen_Heyvaert

Beschrijving
Der naturen bloeme

 

Rond 1270 schreef Jacob van Maerlant Der naturen bloeme, een titel die je zou kunnen vertalen als: een bloemlezing uit de natuur, waarbij het woordje ‘bloem’ de connotatie heeft van ‘puikje’, zoals nu nog in de uitdrukking ‘bloem der natie’.

De prachtig geïllustreerde handschriften van Der naturen bloeme kunnen beschouwd worden als vroege voorlopers van onze Wikipedia, temeer omdat Jacob van Maerlant schreef in Vlaems in plaats van het gebruikelijke Latijn. 

Jacob van Maerlant schreef Der naturen bloeme voor Nicolaas van Cats (circa 1242-1283) - Zeeuws edelman en raadsman van graaf Floris V.

Bijgaande illustratie is uit een manuscript in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag [KB, 76 E 4], tussen 1450 en 1500 vervaardigd in Vlaanderen of Utrecht

Jeanne van der Stappen- Heyvaert studeerde Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. en sloot de studie af in 1999 met de scryptie "Rogier van der Weyden en het materieel-technisch onderzoek.. Sindsdien geeft ze lezingen over de schilder-en miniatuurkunst van de late middeleeuewen en de vroege Renaissance.. 

Een activiteit van

De afdeling Twente-Achterhoek bestaat ruim dertig jaar.

Praktisch
Type activiteit: 
Voordracht
Plaats: 
Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven te Delden
Wanneer: 
maandag, 8 mei, 2023 - 18:00
Prijzen
Deelname lid: inbegrepen

Afrekening: 
Er zijn geen kosten of alle kosten zijn verrekend in één globale factuur