Voordracht van Koen Peeters

Auteur van De Minzamen en De Genezer

Terugblik

Beste vrienden, 39 leden en partners waren getuige van de lezing van Koen Peeters. Het was niet zozeer een lezing, het was een belevenis. Zodra meerdere bewustzijnslagen en meerdere zintuigen betrokken zijn in een verhaal dat onze existentie benadert kan men spreken van een belevenis.

                        Ondergetekende mocht de spreker inleiden, en graag.

Als jonge arts ben ik reeds geboeid door zingeving en filosofie. Al snel leerde ik Ulrich Librecht kennen, wiskundige, Sanskriet en Chinees kenner. Hij evolueerde tot een uitzonderlijk erudiet figuur omdat hij een referentiewerk, in vier delen publiceerde, "Inleiding tot de Comparatieve Filosofie".

                        Hij onderscheidt in elk mens een rationele, een mystieke en een aardse pool. Hij stelt dat voor als een driehoek met één punt, de aardse pool, in de bodem geplant.

De ontdekking van de wereld om je heen en je pogingen om de kloof tussen het " al" en het" ik" te dichten verlopen via die "aangeboren" polen.

Zo zal iemand kiezen voor spirituele mystiek zoals Hadewych, en iemand anders zal op de as " aardsheid"-"mystiek" ergens halverwege zijn stapje naar " buiten" wagen, en die persoon bedrijft dan natuurmystiek, zoals de zwarte mensen meestal plegen te doen.

                        De TAO van Lao Tze en van Patricia De Martelaere behoort hiertoe. En de Afrikaanse magie, tovenarij, fetisjisme en rituelen zijn van dit model van omgaan met het "al" een schitterend voorbeeld.

                        Koen Peeters studeerde politieke en sociale wetenschappen, specialiseerde zich in communicatie en studeerde antropologie bij Professor Renaat Devisch. Hij werkte eerst bij de CERA en later bij de KBC als communicatie -specialist. Hij werd na verloop van tijd privaat secretaris van professor Devisch en begeleidde zijn mentor tijdens zijn neurologische " degeneratie"( MS) bij het uitvoeren van zijn intellectueel testament. Hij verbeeldt dit verhaal in een meeslepend boek " De mensengenezer". Dit boek wordt vereerd met de ECI prijs in 2017 en maakte voor de auteur de weg vrij tot het voltijds schrijverschap.

Renaat Devisch is geworteld in de klei van Leisele, en ondervindt een parallel tussen het boerenleven in de Ijzervlakte en het leven in de savanne ten zuiden van Kinshasa. Hier ontwikkelt de auteur een buitengewone vibratie die de hoger geschetste natuurmystiek suggereert. Dit maakt de lectuur van dit boek tot een belevenis.

                        Renaat had een roeping, en belandde in Drongen. Het noviciaat impliceert een " parentectomie" van 18 maanden. Zo ontmoette Renaat Devisch ( °1944-2020) pater Léon de Beir ( °1903-1983). Pater De Beir was " zendeling" in de streek ten zuiden van Léopoldville, aan de samenvloeiing van de Kasai- en de Congostroom, het land van de Yaka,  en hij pushte hem heel sterk om daar te komen " missioneren". Dat deed Renaat, maar na enkele jaren verliet hij de Orde en specialiseerde hij zich in de antropologie. Hij leeft drie jaar tussen deze verarmde stam. De opbrengst aan caloriën in een savanne is gering, en alleen een kleine groep kan, mits nauwe samenwerking en strenge rituelen incluis, dit harde leven in de natuur overleven. Dit kan ten dele de kracht van verhalen en fetisjen verklaren.                                               Over het motief van al die congregaties om te gaan "missioneren" in Congo laat de spreker niet de minste twijfel bestaan. Koning Leopold had de reputatie van " handjes " te kappen. Zijn antwoord was een vraag: hij reisde naar Rome om de paus uitdrukkelijk te verzoeken tot het sturen van massa's priesters en paters om die mensen te " beschaven" en zodoende zijn eigen reputatie op te schonen. De Jezuïeten kozen vaak voor de hoofdstad..

            Toen onze schrijver Renaat Devisch leerde kennen schreef hij zijn thesis bij hem. Renaat was vaak moeilijk te begrijpen: zijn taal was sjamanistisch!!!

De Afrikaanse ziel leeft intens met de familie, met de context, met de plaats. Het                         Afrikaanse leven speelt zich af " in situ", dwz de plaats waar het leven zich afspeelt is " beladen" met een geschiedenis, met mythes, met energie, met demonen.

Vandaar de Afrikaanse parafrase op het " Cogito, ergo sum."van René Descartes.  Het " Cognatus, ergo sum" is de Afrikaanse versie. "Cognatus "staat voor " samen geboren worden". Elke mens is van den beginne sociaal. Niemand staat op zichzelf. Dat is wellicht de strafste les die de Afrikaanse mens ons kan leren. Dit heeft als gevolg dat elk misdrijf wordt gevolgd door een poging tot herstel , en niet tot een bestraffing. De " dader" moet snel opnieuw in de groep kunnen komen.

            Hij heeft het nog over de gelijkenis van fetisjen en maskers met de barokke objecten in de Sint Pieters basiliek, over het nut van aanraken ovv handoplegging , over de " dipenda" van Congo zonder enig " zwart " diploma: alleen de lagere graden waren toegankelijk voor de zwarte mensen, over de invloed van toeval op alles wat leeft, over de vraag naar de herkomst van het kwaad, over het belang van eerbied voor eenzaamheid, over de leuze van de gouverneur-generaal Ryckmans "dominer pour mieux servir" enz..

            "Minzamen "kunnen door talent en door opleiding een gesprek aangaan. Dat kan een priester zijn of een psycholoog, of evengoed een palliatief arts of een psychiater. Het gaat erom dat een dialoog wordt opgestart en dat de gemeenschap van vrienden en familieleden wordt samengebracht. Patricia Demartelaere, filosofe en Taoiste kreeg een begrafenis met open kist: iedereen was geconnecteerd tijdens de dienst. Want de Afrikaan legt de oorsprong van het kwaad bij de familie en dit komt bij een overlijden tot bij de overlevenden...

            Jean_Baptiste vraagt of zijn boeken romans zijn, of de inhoud historisch wel klopt?

De inhoud is het gevolg van heel veel research, wel 80 mensen werden ondervraagd, maar de personages zijn een assemblage van diverse personen op antropologische wijze.

            Er zijn heel veel maskers en rituele objecten te zien in het Afrika Museum in Tervuren. De reshuffle van dit museum heeft heel goede didactische gevolgen..

 

                        Het werd laat, iedereen was onder de indruk, er was een spoor van Afrikaans gemeenschapsgevoel aanwezig...

 

                        Poperinge 22 november 2022

Een activiteit georganiseerd door: 

Afdeling Westhoek recruteert leden uit de ganse Westhoek.

Kort

Wanneer: 
maandag, 21 november, 2022 - 19:30
Beschrijving: 

 

            Beste vrienden, op 21 november ontvangen wij Koen Peeters(  1959).

Hij was een collega van Dag in de KBC  en is sinds 2018 voltijds schrijver.

Spreker: 
Koen Peeters