Gezamenlijke bijeenkomst. "Hoe passen we ons in Oost-Nederland al decennialang aan, aan het veranderende klimaat (droogte en wateroverlast) " door Prof. Dr. Stefan Kuks

Uitzondering?

Terugblik

Lezing: “Hoe passen we ons in Oost-Nederland al decennialang aan, aan het veranderende klimaat (droogte en wateroverlast)”

Als eerste bracht Prof. Kuks ons de dijkdoorbraak in Zeeland in herinnering, nu 70 jaar geleden. Om een dergelijke ramp te voorkomen zijn de Deltawerken gebouwd in de periode 1957-1997. Nederland ligt voor 29% onder de zeespiegel en 26% in het rivierengebied kan bij hoog water overstromen. Dit is samen 55% risicogebied. Als we geen dijken zouden hebben en wanneer de zeespiegel blijft stijgen tot boven de 40 cm, dan zou een groot deel van Nederland onder water komen te staan. De Commissie Veerman heeft de opdracht om de Nederlandse kust en het achterland te beschermen. De stuwwallen van de Sallandse Heuvelrug in het westen van Overijssel en de Kuiperberg, Tankenberg (85 mtr) en de Paasberg in het oosten beschermen ons tegen hoog water. Hier tussendoor meanderen de Regge en de Dinkel die bij hevige regenval het water vasthouden.

Nederland is een delta van de grote rivieren de Rijn, Maas en Waal die uitmonden in de Noordzee met een aftakking van de IJssel naar het noorden tot in IJsselmeer. Dit water komt voor 75% uit Duitsland en 25% is regenwater. Het is jammer dat al dit water de Noordzee inloopt en daarom worden er bij een aantal rivieren retentiegebieden aangelegd.

De klimaatverandering werd in 2018 zichtbaar toen we werden geconfronteerd met een hele hete en droge zomer. Het idee dat dit tijdelijk zou zijn is inmiddels achterhaald. Het heeft grote gevolgen voor de economie en de landbouw.

Door de watertekorten in de zomer en hevige regenbuien in de winter moeten we het water vast gaan houden. De Vechtstromen hebben samen met diverse gemeenten projecten ontwikkeld om het water vast te houden zoals in het retentiegebied ‘Kristalbad’ tussen Hengelo en Enschede. Een goed voorbeeld is ook te zien in Borne en Oldenzaal waar in nieuwbouwwijken wadi’s worden aangelegd en veel groen wordt geplant. Bomen en planten nemen warmte op en voorkomen dat steden minder heet worden. In een stad kan het al gauw acht graden warmer worden dan op het platteland waar veel groen is.

Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van de klimaatverandering kan men kijken op www.klimaateffectatlas.nl. Op de site www.groenblauwtwente.nl is te zien hoe het eigen huis en omgeving warmteen hitteproof gemaakt kan worden.

Voor de vele vragen én antwoorden over de bestuurlijke vorm van het waterschap de Vechtstromen kunnen geïnteresseerden kijken op de site www.rijksoverheid.nl en zoeken op ‘bestuur waterschap’

Tot besluit raadde Prof Kuks ons aan vooral te gaan stemmen op 15 maart!

Betty Bulthuis Februari 2023

Een activiteit georganiseerd door: 

De afdeling Twente-Achterhoek bestaat sinds 1988. De leden komen, veelal met partner, op de tweede maandagavond van de maand bijeen in Hotel-Restaurant Carelshaven in Delden, waar zij na een gezame

Kort

Plaats: 
Fletcher Hotel Apeldoorn Soerenseweg 73 7313 EH Apeldoorn
Wanneer: 
maandag, 20 februari, 2023 - 18:00
Beschrijving: 

Voor de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van  de afdelingen Apeldoorn, Arnhem en Twente-Achterhoek is ditmaal gekozen voor een uiterst actueel en maatschappelijk relevant onderwerp: Klimaatverandering en duurzaamheid in onze regio. Hoe passen we ons in Oost-Nederland al decennialang aan aan het veranderende klimaat (droogte en wateroverlast.).

De bijeenkomst wordt in 2023 georganiseerd door de afdeling Twente-Achterhoek.

Spreker: 
Dr, Stefan Kuks is watergraaf van het waterschap Vechtstromen, vz. Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en hoogleraar bestuurskunde aan de UT.
Over de deelname: 
Bij de lezing waren 51 deelnemers aanwezig, waarvan 23 uit de afdeling Twente-Achterhoek, 16 uit de afdeling Arnhem, 10 uit de afdeling Apeldoorn en 2 uit de afdeling Parijs.