Gezamenlijke bijeenkomst. "Hoe passen we ons in Oost-Nederland al decennialang aan, aan het veranderende klimaat (droogte en wateroverlast) " door Prof. Dr. Stefan Kuks

Beschrijving
Uitzondering?

Het klimaat verandert, we hebben extremer weer, de zeespiegel stijgt, de zomers worden droger. Wat betekent dit voor de toekomst van Nederland? We willen meer huizen bouwen, maar kan dat nog overal? We willen voldoende water in de zomer, maar is dat er nog genoeg? “Niet alles kan overal” zegt men bij de aanpak van het stikstofprobleem. Geldt dit ook voor het klimaatprobleem? Hoe moeten we ons aanpassen? In ongeveer 60 minuten praat Stefan Kuks u bij over de gevolgen van klimaatverandering. Hij laat zien voor welke dilemma’s we staan en welke keuzes we kunnen maken. En hij gaat graag met u daarover in gesprek.

Prof. Dr. Stefan Kuks iis watergraaf van het waterschap Vechtstromen in Oost-Nederland, voorzitter van het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Een activiteit van

De afdeling Twente-Achterhoek bestaat ruim dertig jaar.

Praktisch
Type activiteit: 
Voordracht
Plaats: 
Fletcher Hotel Apeldoorn Soerenseweg 73 7313 EH Apeldoorn
Wanneer: 
maandag, 20 februari, 2023 - 18:00
Prijzen
Deelname lid: 39.00
Deelname partner: 39.00
Deelname externen: 39.00

Afrekening: 
Het bedrag wordt overgemaakt vòòr de activiteit