Uittredend gewestpresident Limburg Marianne Baudewyn: "Diversere onderwerpen programmeren"

Bij haar aantreden als gewestpresident stelde Marianne Baudewyn dat ze hoopte dat ze niet te veel rood vlees te eten zou krijgen bij bezoeken aan afdelingen. In dit afscheidsinterview komt ze daar niet op terug. Uit beleefdheid of omdat haar wens is uitgekomen? Veel van de plannen die ze in 2018 aankondigde, zijn ondanks corona uitgevoerd, concludeert Marianne. Op dus naar nieuw vrijwilligerswerk bij de voedselbank. Over de invulling van het gewestpresidentschap moet de Orde volgens haar vooral nog wat verder nadenken.
 

Wanneer werd u gewestpresident en sinds wanneer bent u dat niet meer?
Ik was gewestpresident van eind augustus 2018 tot eind augustus 2022.
 

Heeft u uw belangrijkste doelstellingen die u had bij uw aantreden kunnen bereiken?
Eigenlijk wel, want 'Limburg sterk merk' hebben we ondanks corona toch verder kunnen uitwerken.
 

Waarop kijkt u met de meeste voldoening terug en waarom?
Dat we in samenwerking met Hogeschool Hasselt PXL een prijs voor de bachelorproef op poten gezet hebben. We kunnen daarmee afstuderende studenten stimuleren om een goed onderbouwde bachelorproef af te leveren, inclusief de kans om een prijs van het gewest Limburg van de Orde van den Prince te winnen. We geven de prijswinnaar daarnaast een forum om zijn of haar werk toe te lichten voor een groter publiek. Ook de ontbijtsessie in de PXL was een schot in de roos.

 

 

Wat was het meest ontroerende dat u als gewestpresident hebt meegemaakt?
Ik heb vele fijne momenten gehad. Als de leden van mijn gewest en het Presidium (waar het Dagelijks Bestuur en alle gewestpresidenten bijeenkomen) zouden zeggen dat ik het goed gedaan heb, dan is dat het beste wat mij is overkomen in mijn mandaat als gewestpresident.
 

Wat had achteraf beter gekund of anders gemoeten?
Ik heb door corona niet ten volle kunnen werken, daar niet al de vooropgestelde ontmoetingen hebben plaats gevonden… Er waren te weinig fysieke ontmoetingen. Ik vind daarnaast nog altijd dat het beter zou zijn om vooraf een jaar mee te lopen met de gewestpresident en dan pas het mandaat uit te voeren. Het geeft je een betere kijk op hetgeen er van je verwacht wordt.
 

Wat hebben de leden van uw bestuur, de afdelingsbesturen en/of de leden van uw gewest over u ontdekt de afgelopen jaren?
Dat zal je aan hen moeten vragen, maar ik hoop dat ze zullen zeggen dat ik wel iemand ben die ervoor gaat en recht door zee is. En dat vergaderen zeker via Zoom efficiënt is gebeurd. Door vooraf reeds eventuele aanmerkingen te ontvangen, kon de vergadering in tijd beperkt worden.
 

Wat heeft u zelf geleerd tijdens uw gewestpresidentschap?
Het was een fijne periode, waarin ik heb mogen proeven van andere onderwerpen inzake cultuur, waar ik anders onvoldoende interesse zou voor gehad hebben. Er zijn ook een aantal administratieve dingen besproken, waar ik geen kaas van gegeten heb en waarvan ik niet wist dat deze ook tot het takenpakket behoorden.

 

 

Hoe diep is het zwarte gat nu en hoe gaat u dat opvullen?
Er is geen zwart gat… Daarnaast: het bestuur kan op mijn inzet blijven rekenen. Als ze me nodig hebben, mogen ze mij contacteren. De vrijgekomen tijd is al ingevuld door vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Limburg, de provinciale verdeelplaats voor de verenigingen, niet alleen voor droge voeding maar ook elke dag verse groenten, fruit en zuivel. Het voedsel wordt opgehaald in diverse winkels. Het wordt vervolgens door ons elke dag gesorteerd, in de juiste bakken geplaatst, eventueel ingevroren en ter beschikking gesteld aan de verenigingen in een soort van winkelopstelling. Een heel karwei.
Ik moet nu geen rekening meer houden met de vele data in mijn agenda en dat is toch wel een opluchting. Ook kan ik terug meer boeken lezen, puzzelen en wandelen.
 

Is er nog iets dat u uw gewest of de Orde als geheel wilt meegeven?
Als we jongeren (50- tot 60-jarigen) willen aantrekken, gaan we toch iets moeten aanpassen in onze afdelingsbijeenkomsten. Niet enkel terugblikken op taal en geschiedenis, maar ook naar de toekomst kijken en naar iets meer diverse onderwerpen programmeren. Cultuur heeft zoveel meer te bieden.
Misschien moeten we ook eens nagaan of een vice-gewestpresident geen goed idee zou zijn, zodat al bij elkaar het mandaat vier jaar zou duren, want zes of zelfs zeven jaar in totaliteit (in principe drie jaar als gewestpresident en daarna drie jaar als pro-gewestpresident in de gewestraad) schrikt heel veel mensen af, waardoor het aantal kandidaten heel klein is.