Jubileum afdeling Hulst over scharnierregio Zeeuws-Vlaanderen

'Grenze(n)loos Zeeuws-Vlaanderen', dat was het kernthema van het uitgestelde jubileumprogramma ('50+2') van de afdeling Hulst. Dat 'grenze(n)loze' weerspiegelde zich tevens in het ledenbestand van de afdeling, een van de oudste OvdP-afdelingen van Nederland: een kwart van de leden heeft de Belgische nationaliteit. Zo'n honderd gasten uit Vlaamse en Nederlandse OvdP-afdelingen werden op zaterdagmiddag 22 oktober verwelkomd in de Brabants-Gotische Willibrordus-basiliek, de mooiste kerk van Nederland, aldus de luisteraars naar een Nederlands radioprogramma in 2009.

 

 

Natuurlijk zijn er cultuurverschillen tussen Nederlanders en Belgen, constateerde voorzitter Guido Totté op de jubileumdag. "Maar deze vormen binnen het kader van Amicitia en Tolerantie geen probleem. Integendeel, zij betekenen een verrijking en bieden een platform om voortdurend van elkaar te leren en om ervaringen uit te wisselen." Zo zag ook president Godelieve Laureys het. "Een grensregio fungeert als een biotoop waar maatschappelijke en culturele verschillen gedijen en versmelten tot vernieuwende patronen."
 

Uitdaging

Die nieuwe bestuurlijke, sociaal-economische, politieke en culturele patronen in goede banen leiden voor de scharnierende regio, dat is de uitdaging waarvoor de gastsprekers zich bijna dagelijks geplaatst zien. De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen Carina van Cauter en de Commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman lieten de eloquente moderator Eddy van Paemel, gepokt en gemazeld in de Wetstraat, weten dat ze feitelijk meer overleg hebben met elkaar dan met hun collegae in respectievelijk België en Nederland.

 

 

Politieke agenda

Doel van al dat overleg tussen de Nederlandse en Vlaamse provinciebestuurders: de voor de grensregio belangrijke dossiers in Brussel en Den Haag hoger op de politieke agenda te krijgen. Dat gaat gepaard met successen. Zie het functioneren van het gefuseerde havenbedrijf North Sea Port. Maar ook met de nodige teleurstellingen, zoals plotselinge grenssluitingen tijdens de coronapandemie. De gevleugelde en bijwijlen speelse discussie over de interregionale bestuurlijke uitdagingen is terug te zien via de Facebookpagina van de afdeling Hulst.
 

Gent2030

Voor Zeeuws-Vlaanderen is Gent een belangrijk knooppunt, waar economie en cultuur elkaar ontmoeten. Commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman omarmde daarom - mede namens het bestuurscentrum Middelburg - het concept Gent2030. In 2030 is het de beurt aan België om - samen met Cyprus - het concept van 'Culturele Hoofdstad van Europa' in te vullen. De Euregio Gent, via een kanaal uit 1827 verbonden met Terneuzen, zou die titel graag in de wacht slepen.

 

 

North Sea Port

En wat vernieuwende patronen betreft: Dick Engelhardt, bestuurder bij North Sea Port, schetste de mentale (r)evolutie die het mogelijk heeft gemaakt dat de fusie van Zeeland Seaports en het havenbedrijf Gent resulteerde in de derde grootste haven van Europa op het vlak van toegevoegde waarde (12,5 miljard euro). Het bundelen van het dynamisch denkvermogen aan twee kanten van de grens betekent dat niet langer landsgrenzen bepalend zijn, maar de belangen van de nieuwe Europese haven, waar 550 internationaal georiënteerde bedrijven zijn gevestigd en die werkgelegenheid biedt aan meer dan 100.000 mensen.
 

Taal

"Bij de fusie speelde taal een interessante rol", stelde havenbestuurder Engelhardt. "Hoe gelijkaardig onze taal en cultuur ook is, we merkten toch taalverschillen die vooral in het begin en net na de fusie meerdere wenkbrauwen deden fronsen. Een mooi voorbeeld: het Vlaamse ontdubbelen is in het Nederlands precies het tegenovergestelde, namelijk verdubbelen. Hetzelfde als een Vlaming spreekt over 'enerverend'. In Vlaanderen betekent dit dat iets op de zenuwen werkt. In Nederland is de betekenis dat iets spannend of opwindend is."

 

 

Klankrijk

De onmiskenbare culturele verbondenheid tussen de twee regio’s werd in de basiliek klankrijk ingevuld door de in de gemeente Hulst wonende Vlaamse harpiste, zangeres en auteur, Lidewei Philips, opgeleid aan het prestigieuze Lemmens-Instituut te Leuven. Volgens Ilona Jense, de nieuwe burgemeester van Hulst, gaf de serene muziek, mede gedoopt in de Keltische geschiedenis, een ragfijne stem aan "de onbegrensde mogelijkheden die deze regio Oost- en Zeeuws-Vlaanderen ons allen biedt".

 

 

Samenwerking

En dan waren er als afsluiting van de jubileumviering de warme woorden van president Godelieve Laureys gericht aan leden en gasten van de afdeling Hulst, die ook in de komende jaren de samenwerking met onder andere de afdelingen Heerlen, Land van Waas en Dendermonde I en II, Heerlijkheid Beveren en Gent verder wil versterken. "Zeeuws-Vlaanderen verenigt Nederlanders en Vlamingen, niet door slogans, maar vanuit het microweefsel van de samenleving. Deze weelde heeft de afdeling Hulst steeds op meesterlijke wijze weten te verzilveren. Ik ben er zeker van dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. En nu op naar de volgende vijftig jaar!"
 

Frank Lafort
Webredacteur afdeling Hulst