Anna Bosboom-Toussaint (1812-1886)

Terugblik

Spreker Annemarie Doornbos houdt een interessante lezing over schrijfster Anna Bosboom-Toussaint (1812-1886),
het onderwerp waarop zij gepromoveerd is.

Zij betoogt dat Anna Louisa Geertruida (‘Truitje’) Bosboom-Toussaint (1812-1886) een van de belangrijkste auteurs
van haar tijd. Haar historische romans waren zeer populair. Werken als Het huis Lauernesse en Majoor Frans trokken
veel aandacht, werden destijds al vertaald en ook in het buitenland bewonderd.
Hierdoor was ze de enige 19e-eeuwse vrouwelijke auteur die van haar werk kon leven.

Bosboom-Toussaint wordt tegenwoordig gezien als een destijds succesvol auteur van historische romans
met een sterk religieuze inslag die zich een plaats veroverde in de literaire wereld dankzij haar talent en haar
contacten met mannen als Potgieter, Beets en Busken Huet.
Een traditionele vrouw die weinig ophad met vrouwenemancipatie.

Haar romans zijn echter ook te lezen als werken die beantwoorden aan de eigentijdse verwachtingen, maar
die subversieve elementen bevatten die  wijzen op een scherp oog voor de positie van vrouwen en een worsteling
met de algemeen geaccepteerde opvattingen over hun taak en plaats.
Bekritiseerde elementen in het oeuvre – onder meer overdrijving, breedsprakigheid, romantiek en
gebrek aan humor – zouden wel eens een strategie kunnen zijn!

 

Een activiteit georganiseerd door: 

We zijn een onderdeel van de Orde en daarom per definitie liefhebbers van de Nederlandse taal en cultuur. Die begrippen vatten we breed op.

Kort

Wanneer: 
maandag, 13 juni, 2022 - 20:00
Spreker: 
Dr. Annemarie Doornbos