Lezing Prince-Academie 24 januari: Oekraïne, duizend jaar landjepik

De controverse tussen Oekraïne (en het Westen) en Rusland kan niet worden begrepen zonder gedegen kennis van wat zich in het verleden heeft afgespeeld. De feiten kennen, is essentieel want zonder onderbouwde diagnose is er nooit een causale therapie mogelijk. Op dinsdag 24 januari om 20.00 uur zal Princelid dr. Jacques Vermeeren van de afdeling Breda zijn licht laten schijnen op duizend jaar geschiedenis van Oekraïne en Rusland. Aanmelden voor deze digitale lezing kan op de website van de Prince-Academie.

Gebeurtenissen aan het einde van het eerste millennium; de territoriale uitbreiding onder Peter de Grote, Catharina de Grote en Stalin spelen ook nu nog een rol in het conflict. Voorts is de machtspolitiek van (voormalige) KGB-functionarissen van belang die Rusland weer de status van wereldmacht willen geven en hun eigen welvarende positie niet wensen  op te geven. Niet onbelangrijk is dat de bevolking ten westen van de rivier Dnjepr meer Europees is georiënteerd en de oostelijke bewoners meer Slavisch zijn. De voordracht wordt ondersteund met beeld- en  kaartmateriaal alsmede literatuurverwijzingen.

Inschrijven bij de Prince-Academie is noodzakelijk om deel te kunnen nemen. Het is niet moeilijker dan een emailadres opgeven en een wachtwoord bedenken.