NTC-activiteit De Meierij: Kom over de drempel, verslag eerste kwartaal 2023

Wat indrukwekkend is de geschiedenis van Brabant. Vooral de maquettes maakten indruk. NTC-activiteiten 2023 – Kom over de drempel

Op 18 februari 2023 zouden de leden van de protestantse kerk hun collecte overhandigen. Helaas is deze bijeenkomst niet doorgegaan door onverwachte nieuwe ontwikkelingen. Een groep van 20 vertrok naar andere centra en 40 nieuwe bewoners van het centrum in Boxtel werd aan de groep in Meerwijk toegevoegd.

Het heeft even geduurd maar nu is de rust weergekeerd. De afgelopen weken is er veel overleg geweest met Vluchtelingenwerk hoe wij nu verder kunnen.

  1. Ondersteuning van het taalcafé op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur (docenten en vrijwilligers OvdP)
  2. Een keer per maand vervolg van onze 'Kom over de drempel' activiteiten.(OvdP)
  3. Kerkelijke feestdagen vieren in de protestantse kerk van Engelen (Kerk Engelen)

Vanaf april staan er bezoeken gepland aan gebouwen/instanties in Den Bosch. Wij vragen onze leden om samen met een aantal leden van de Protestantse kerk de bewoners van Meerwijk naar de locatie te rijden, het programma mee te volgen en de bewoners weer terug te rijden.

Vrijdag 7 april staat de gezondheidzorg op het programma. Een arts en een wijkverpleegster zullen hun werk toelichten en wat rolspelletjes met de bewoners doen. Op die dag worden ook de data en de onderwerpen met de bewoners vastgesteld. Denk aan een bezoek aan de St. Jan, het Streekmuseum in Boxtel of aan het Noord-Brabants museum, de vestingwerken, het stadhuis met het stadskantoor of de rechtbank en als laatste de boerderij van een van onze leden of een wandeling met Natuurmonumenten over dijken, langs de Dommel en door bossen van Maurick. Kortom veel ruimte voor cultuur, taal en Amicitia.

De bewoners van Meerwijk verheugen zich er op. De bijgaande foto’s tonen een impressie van de activiteiten tot nu toe. Kijk vooral naar de blijdschap op alle gezichten. De wederzijdse vreugde in de ontmoeting maakt alle moeite en inspanningen bij de organisatie meer dan waard.

Afdeling De Meierij is een toegewijde groep mensen die de Nederlandse taal en cultuur in haar verscheidenheid met elkaar bespreekt in maandelijkse bijeenkomsten.