Voordracht door Gijs van Elk

Terugblik

De secretaris leidt vervolgens spreker, Gijs van Elk in. Spreker zelf deelt mee dat diens echtgenote  een aantal in de voordracht voorkomende gedichten zal voordragen. De voordracht gaat met name om poëzie op gebouwen en publieke plaatsen zoals parken e.d.

Rutger Kopland: Gedicht “Tuinen aan de schrijftafel”. Mevr. Van Elk draagt voor het gedicht voor.

Harry Mulisch: Wat is Poézie (1978).

In 2009 vond bij de notaris in Maasstricht  plaats de oprichting van de Stichting Dichter in beeld. Doelstelling: de dichter een gezicht te geven op gebouwen in stedelijk of landelijke gebied.

 

Maud Verhauwaert.

 

1e project: Cirkels van licht, een projectering van een gedicht vanaf Centre Ceramiek in de sneeuw op Plein beneden. Gedicht was van Pierre Kemp. Bedeesde man maar groot schrijver. 

Was ook schilder (zijn werk behoort tot de kerncollectie van de provincie Limburg in Maastricht). Hij schreef van alles. Was in het dagelijks leven loonadministrateur van de mijn Laura. Over hem verscheen in 2010 een biografie van Wiel Kusters.

Mevrouw van Elk draagt het gedicht voor getiteld: Vrijdagavond.

 

Nieuw project ‘Bloem’. Een gedicht van Maria Barnas. Dit gedicht is in wel 20 talen vertaald geworden.

 

Verbeelding  van Dichtkunst is een innoverende kunstuiting.

 

In Beverwijk: een kunstproject op een gedicht van Hans Tentije (1944, winnaar van o.a. zowel de Constantijn Huijgensprijs voor zijn geheel oeuvre (1956) als de P.C.Hoofdprijs (1958) eveneens voor zijn geheel oeuvre. Zijn poëzie geeft zin aan wat nog komt. Project: het gedicht ‘Beekzang’, een op een voetpad in een park aangebrachte tekst van dat gedicht. Kern van het gedicht is: de beek houdt zich staande ondanks alles wat verandert.

Voorgedragen wordt het gedicht: van Overzee.

 

Ook in Kerkrade en Maastricht (poëziepad) zijn projecten in een park gerealiseerd.

 

Project in Kerkrade:. De Stichting Dichter in Beeld heeft de Leo Herberghs Poëzieprijs in het leven geroepen: een geldbedrag plus een afbeelding van een gedicht van de winnaar. Een gedicht van Leo Herberghs wordt voorgedragen.

 

Jan Hanlo (1912 - 1969) : een omstreden mens (gedicht Ote Ote Ote Boe). Hij woonde in het poortwachtershuisje van de Geerlingshof in Strabeek. Hij heeft weinig gepubliceerd maar na zijn dood bleek er heel ongepubliceerd werk te zijn, vooral heel veel brieven (later gedeeltelijk uitgegeven). Is vroegtijdig omgekomen bij een motorongeluk. Door Hans Renders (Neerlandicus, hoogleraar) is een biografie van Jan Hanlo gepubliceerd: “Zo meen ik dat ook jij bent”. Burgemeester Urlings (vader van Camiel Urlings) heeft gesuggereerd dat het best een goed idee zou zijn om een Jan Hanlo pad re creëren. Ton America heeft sommige gedichten van Jan Hanlo op muziek gezet.

 

Na de pauze volgt nog een klein vervolg van de voordracht.

 

Er is een initiatief om van alle nog levende Limburgse dichters een beeld te maken.

In het najaar van 2015 is er een tentoonstelling in Centre Ceramiek geweest. Anton Dautzenberg (schrijver en literatuurwetenschapper) schreef er een gedicht bij.

 

Nog in uitwerking is een project ‘Informatiecentrum van Limburgse dichters’. (In het Frontenpark.)

 

——————————————

 

Sander Kok bedankt spreker zeer voor zijn interessante lezing en overhandigt hem een boekenbon.

Vervolgens sluit hij de vergadering af onder mededeling dat de bar beneden open is.

 

Pim Kolkert

Rosmalen, 15 Mei 2003.

 

Een activiteit georganiseerd door: 

Afdeling De Meierij is een toegewijde groep mensen die de Nederlandse taal en cultuur in haar verscheidenheid met elkaar bespreekt in maandelijkse bijeenkomsten.    

Kort

Wanneer: 
donderdag, 11 mei, 2023 - 20:00
Beschrijving: 

Voordracht door Gijs van Elk: Dichter in Beeld 

Gijs van Elk is gepensioneerd jurist en mediator, hij komt uit de sociale advocatuur. Samen met twee vrienden, waaronder een Neerlandicus, heeft hij in 2009 Dichter in Beeld opgericht. Deze stichting beijvert zich om poëzie middels een beeldende kunstvorm in de openbare ruimte voor het publiek toegankelijk te maken. De heer Van Elk is al lang geïnteresseerd lezer van poëzie en vindt dat meer mensen van deze kunstvorm zouden moeten kunnen genieten. Zo zijn liefhebbers. Spread the word.

De stichting Dichter in Beeld laat zich steeds adviseren door deskundigen over welke poëzie in de publieke ruimte een kunstzinnig plaatsje verdient. Zij betrekken daar vaak beeldend kunstenaars bij. In de loop der jaren hebben ze met name in Limburg, maar ook in Rozendaal en Beverwijk vele projecten geëntameerd. De lezing van de heer Van Elk lezing gaat hierover. Hij laat een aantal projecten de revue passeren waarbij hij een toelichting geeft over betreffende dichters en hoe aan hun poëzie uiting is gegeven. In het bijzonder is er aandacht voor Pierre Kemp, Maria Barnas, Hans Tentije, poëtische wandelpaden in het kader van de Leo Herberghs Poëzieprijs, Jan Hanlo, en last but not least Dichters in Beeld, een boekje dat binnenkort verschijnt.

Spreker: 
Gijs van Elk