Princeleden spelen winkelier en tandarts voor jonge nieuwkomers in Limburgs Taaldorp

Het zal je maar overkomen: wonen in een land waarin je, door oorlog of een andere bedreiging, niet veilig bent. Vluchten is dan een optie. Vluchten naar een veilig, maar vreemd land. Naar Nederland bijvoorbeeld. Maar hoe red je je als vreemde in een veilig land? Een land waarvan je de taal ( nog ) niet spreekt en waarin je je - op een andere manier - niet altijd veilig voelt? De afdelingen Maastricht en Heerlen ondersteunen het project Taaldorp van het Emmacollege in Brunssum, waar leerlingen in allerlei alledaagse situaties terechtkomen en dan in het Nederlands moeten communiceren.
 

Alle kinderen die in Nederland wonen, hebben recht op onderwijs. EOA, Eerste Opvang Anderstaligen, biedt soelaas voor jongeren die het Nederlands nog niet (zo goed) machtig zijn. Aan het Emmacollege te Brunssum is een EOA-afdeling verbonden. Momenteel biedt deze afdeling aan 375 leerlingen de mogelijkheid om veel op te steken van de Nederlandse taal en cultuur. Wegens plaatsgebrek staan er nog 75 leerlingen op de wachtlijst. Via zowel lessen als projecten krijgen de leerlingen onderricht in de Nederlandse taal en cultuur.
 

Taaldorp

In het Taaldorp van het Emmacollege worden alledaagse situaties waarin communicatie een belangrijke rol speelt nagebootst. Het is de bedoeling dat de leerlingen een parcours van 21 'stations' doorlopen. Als de communicatie goed is verlopen, krijgt de leerling op elk station een stempel in zijn paspoort, zodat hij na afloop kan laten zien dat hij de proef succesvol heeft doorstaan.

 

 

Twee dagen

Het Taaldorp 2023 vond vorige maand plaats in Schunck Glaspaleis te Heerlen en duurde twee dagen. Zo’n dertig Princeleden verleenden hun medewerking. Per bus kwamen de leerlingen vanuit Brunssum naar het Glaspaleis, om daar gedurende twee uur gesprekjes te voeren met ruim veertig vrijwilligers, die zich inleefden in min of meer alledaagse situaties en zich bijvoorbeeld even politieagent of dokter voelden.
 

Gekleurde paspoorten

Om een beetje op de hoogte te zijn van het taalniveau van de deelnemende leerlingen werd er met gekleurde paspoorten gewerkt: geel voor beginners, groen voor de enigszins gevorderden en blauw voor de gevorderden. In de rol van tandarts, bibliotheekmedewerker en winkelier - om maar enkele situaties te noemen - gingen de Princeleden het gesprek aan met elke leerling die een stempel wilde halen. En dat waren er per dag zo’n negentig.
 

Ontboezemingen

Natuurlijk ging het in de gesprekjes vaak over de dagelijkse beslommeringen, zoals verloren fietssleuteltjes of het kopen van een brood. Maar er was ook ruimte voor persoonlijke ontboezemingen. Een jongen van dertien jaar, afkomstig uit Syrië, vertelde over zijn vlucht naar Nederland, grotendeels te voet. En enkele jongens uit Oekraïne zagen een toekomst in Nederland voor zich. Als piloot bijvoorbeeld.
 

Veerkracht

De veerkracht die veel leerlingen aan den dag legden, is iets wat verschillende Princeleden met bewondering hebben waargenomen. En het taalniveau dat sommigen al na een korte tijd in Nederland bereikt hadden, dwong respect af. Deelnemen aan het Taaldorp is een win-winsituatie: het biedt de leerlingen de kans om een stapje verder te komen in het zich wat meer thuis voelen in een vreemd land. De Princeleden ervaren, door actief aan het Taaldorp deel te nemen, dat een door hen ondersteund project zinvol en succesvol is.
 

Compliment

Een compliment aan het team van het Emmacollege te Brunssum, dat zich op bewonderenswaardige wijze inzet om kinderen van twaalf tot en met achttien jaar, afkomstig uit meer dan veertig landen, te helpen zich in maximaal twee jaar, de Nederlandse taal eigen te maken, zodat ze hier (voorlopig) verder kunnen met hun leven.
 

Henny Janssen
Coördinator NT&C van de afdeling Maastricht