Opwarmen van de aarde en de strijd ertegen

Opwarmen van de aarde en de strijd ertegen.

Terugblik

De opwarming van de aarde. Onze spreker benadert dit op 3 vlakken: Wetenschap, politiek en economie.

Marc Vanheukelen is van opleiding historicus en  master in de de EW (Genéve). Zijn loopbaan situeerde zich vooral  in de politiek en diplomatie. Hij was de eerste klimaatsdiplomaat van de Europese commissie.

Het klimaatvraagstuk samenvatten in 1 uur? Niet evident.
Kernvraag : Waarom zo moeilijk om dit mondiaal aan te pakken?
Eigenlijk is er nood aan een vierde  Industriele Revolutie.

Wat zijn broeikasgassen en wat is het broeikaseffect?

Op de PP-presentatie wordt getoond hoe  de door de aarde opgeslagen zonnewarmte ‘teruggekaatst’ en ‘opgevangen’  wordt door de broeikasgassen.
Broeikasgassen
1) 65% waterdamp (7-10dagen tussen opgewarmde waterdamp en regen)= kringloop van het water.
2) 35%  methaan, lachgas, overige en CO2. (kringloop hiervan duurt langer).
Door gebruik van fossiele brandstoffen is het  deken van broeikasgassen  te dik geworden. 

Internationale politiek:

Waarom is het zo moeilijk hierop greep te krijgen?
“Iets wat van iedereen is, daaraan wordt geen aandacht besteed.”

Is alles slecht nieuws?

Bevolkingsaangroei is trager dan gevreesd.Waarschijnlijk wordt er onder 10 miljard mensen gebleven.
Voor 75% van de problemen hebben ingenieurs het antwoord. Enkel politieke wil ontbreekt.
EET JE KOELKAST LEEG : is een individuele stap om klimaatbewust te leven en die een grote impact kan hebben als we het allemaal doen.

Een activiteit georganiseerd door: 

De afdeling is opgericht in 1968 en behoort tot het gewest Brabant-West dat volgende afdelingen groepeert:

Kort

Plaats: 
Brabantse Golf te Melsbroek.
Wanneer: 
woensdag, 15 november, 2023 - 19:00
Beschrijving: 

Opwarmen van de aarde en de strijd ertegen door Marc Vanheukelen.

Spreker: 
Marc Vanheukelen
Over de deelname: 
Er waren 28 aanwezigen waarvan 23 leden en 2 kandidaat leden.