Zuid-Oost-Vlaanderen

Orde van den Prince, afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen, kortweg: OvdP-ZOV.

 

Onze afdeling is in de eerste plaats een tolerante vriendengroep van mensen die hongeren naar meer kennis over diverse onderwerpen die gelieerd zijn aan het reilen en zeilen van onze samenleving. Speciale aandacht gaat hierbij naar de Nederlandse taal en cultuur en we hechten ook belang aan het ontstaan en de geschiedenis van krachten die onze maatschappij vorm geven. Wij komen maandelijks samen -  daarbij zijn onze partners welkom – en nodigen een eminente spreker uit, met wie we in discussie gaan na de uiteenzetting. Voordien hebben we elkaar de laatste nieuwtjes verteld tijdens een receptie en een diner.

OvdP-ZOV is een dynamische afdeling, meer dan 50 jaar geleden als een van de eerste opgericht. We hebben dat uitgebreid gevierd met een strandwandeling, een bezoek aan het concertgebouw in Brugge en een academische zitting in aanwezigheid van een afvaardiging van het presidium. Dat alles werd afgesloten met een rijk gevulde tafel in het kasteel van Male. Het is de gewoonte om eenmaal per jaar met de bus een culturele daguitstap te maken, wat de vriendschap bevordert en onze kennis verrijkt, ook over minder gekende aspecten van onze geschiedenis.

Daar we overtuigd zijn van het belang van het Nederlands als bindend element in onze samenleving, ondersteunen we projecten in het kader van de Nederlandse Taal en Cultuur (NT&C). Momenteel focussen we ons op het kruispunt van kansarmoede en taalvaardigheid met een project dat het voorlezen bij (anderstalige) landgenoten stimuleert en dit via Het Lezerscollectief (www.lezerscollectief.be) .

Om de zoveel jaar organiseren we, op onze beurt, de bijeenkomst van alle gewestafdelingen, waarbij we vorig werkjaar de culturele rijkdom van Oudenaarde konden promoten.

Onze afdeling telt iets meer dan 40 leden, vrouwen en mannen, en we houden dat aantal graag op peil door mensen uit te nodigen tot lidmaatschap, waarbij we werken met het principe van peterschap. We blijven zoeken naar jonge mensen en waken erover dat de maatschappelijke diversiteit ook in onze afdeling tot haar recht komt, wat tevens de ‘tolerantia’ tussen de leden bevordert. We rekruteren in de ons toegewezen zone Zuid-Oost-Vlaanderen, die zeer ruim is en ons toelaat mensen te ontmoeten uit een naburige regio. Concreet behelst ons gebied Oudenaarde – Ronse – Geraardsbergen – Zottegem – Ninove – Aalst. Kandidaat-leden krijgen uiteraard een proefperiode om te testen of ze aarden bij ons. We komen bijeen de derde donderdagavond van de maand van september tot juni.

Orde van den Prince, afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen, kortweg: OvdP-ZOV.