In memoriam Robert Vandereycken (Graafschap Loon)

De afdeling Graafschap Loon mocht in 1979 onder haar kunstminnende leden ook een belangrijke exponent van het artistiek leven in de stad en regio opnemen: de schilder, tekenaar en beeldhouwer Robert Vandereycken. Na een lang leven als kunstenaar, docent en directeur overleed hij eind maart.

Robert Vandereycken groeide artistiek via de Academie Hasselt, het Hoger Instituut voor Sierkunsten te Luik en het Nationaal Hoger Instituut Terkameren te Brussel. Zijn studies in Terkameren brachten hem in nauw contact met Paul Delvaux. De vertolking van zijn gevoelens naar mens en maatschappij toe groeiden er. Dat hij zich aanvullend aan het Provinciaal Normaalinstituut voor Tekenkunst te Brussel ging vervolmaken is typisch voor de gedrevenheid waarmee Robert zich wou tonen aan de buitenwereld.

De minzame man, rustig van nature in zijn ontmoetingen, begon als leerkracht aan EPIAT Brussel. Daarna volgden zijn opdracht als leraar en directeur aan de Academie voor Schone Kunsten te Hasselt. Het werd een periode waar academiestudenten, medewerkers en docenten de kans kregen om mee te bouwen. Niet te verwonderen dat ze hem ten volle waardeerden.

Robert stond mede aan de wieg van de kunstvernieuwing in Limburg. Samen met Pierre Cox, Paule Nolens, Lucienne Porta, Walter Viain en Amand Van Rompaey ontstond in 1961 'Helikon', die kwam met vernieuwende aanpak en dito inzichten.

Als directeur van de Hasseltse Academie van 1976 tot 1993, werd onze Princevriend ook lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Kunsten, Letteren en Wetenschappen.

In Een eeuw Beeldende Kunst in Limburg lezen we met goed gevoel een omschrijving van zijn werk.

"Vandereycken zoekt zijn beelding in klassieke thema’s, zoals rustende vrouwen, stillevens, vruchten, muziekinstrumenten en vogels. Zijn grote voorbeelden luisteren naar de namen Picasso, Matisse, Dufy. Schetsmatige weergave van de voorstelling en warme toetsen versterken zijn sfeerschepping."

Zijn bronzen, meestal gestileerde figuren, verwijzen dikwijls naar de antieke wereld.

Als mens is hij steeds een vertolker van menselijke waarden geweest. Een aspect dat de leden van de afdeling Graafschap Loon niet lang liet wachten om Robert als Princelid te verwelkomen.

Het artistieke werk van Robert heeft vele Limburgers en Vlamingen weten te bekoren, maar ook buiten de grenzen van het moederland kon en kan hij rekenen op ruime belangstelling. Samenwerking met Mascherini te Salzburg, tentoonstellingen te Podova en Ravenna in Italië, zijn bijdrage aan de stichting Malraux in Nice, werk in de Verenigde Staten en zeker zijn vriendschaps­monument, dat op drie plaatsen te bezichtigen valt: Itami (Japan), Foshan (China) en zijn eigen Hasselt, blijven ankers waar Robert met zijn werk blijft verder leven.

Recent is er te Herk-de-Stad een museum geopend met permanente tentoonstelling van zijn artistiek werk. Ook in Herk heeft hij een plaats gekregen om zijn werk te laten verder leven.
 

Gilbert Verhille
Lid van de afdeling Graafschap Loon

Foto: Ralph Vanneste.

 

Terug naar de PrincEzine (op de website)? Klik hier.