Werking, organisatie en netwerking van ziekenhuizen

Werking, organisatie en netwerking van ziekenhuizen - voordracht door dr. Luc Vanstraelen

Terugblik

Beste Princevriendinnen en -vrienden,

Graag nodigen we jullie uit op onze samenkomst in Den Eyck in Kasterlee op vrijdag 13 maart 2020.

Helaas zullen we dit voorjaar dhr. Koen Aerts niet kunnen verwelkomen gezien zijn overvolle agenda. Koen Aerts heeft echter voor een groot publiek een belangrijk, deels onverwerkt, stuk geschiedenis in kaart gebracht (https://www.vrt.be/vrtnu/az/kinderen-van-de-collaboratie/1/kinderen-van-de-collaboratie-s1a1-de-oorlog/,
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/kinderen-van-het-verzet/). Ongewenst of niet, dit stuk ‘historie’ blijft een lange schaduw werpen op ons taalgebied. We denken daarom dat het belangrijk is om de historicus zelf aan het woord te laten in een afdeling van onze Orde. Daarbij denkt de secretaris van jullie afdeling dat we enige soepelheid en clementie aan de dag moeten leggen om deze spreker een podium te geven. Koen Aerts heeft vandaag mondeling en schriftelijk toegezegd dat hij voor onze afdeling kan spreken op vrijdag 11 september van dit jaar, met inachtneming natuurlijk van de eventuele toestemming van het toekomstige bestuur van onze afdeling.

Het bestuur vindt het heel belangrijk om sprekers uit te nodigen die bakens verzetten. Dit zijn in de eerste plaats onze eigen leden met een maidenspeech of onderwerp dat hen nauw aan het hart ligt. Naast onze afdeling en Orde moeten we trachten ook zoveel mogelijk uit ‘eerste hand’ te vernemen wat uitzonderlijke vrouwen en mannen in ons taalgebied beweegt, of beter nog ons taalgebied in beweging zet.
Luc Vanstraelen is een dergelijke sterkhouder en zal op vrijdagavond 13 maart een lezing houden over ‘Werking, organisatie en netwerking van ziekenhuizen’, een onderwerp dat nog maar eens onder de aandacht komt door de huidige Covid-19 coronavirus uitbraak. Zoals steeds starten we vrijdagavond met een aperitief vanaf 19.00uur en om 19.30u worden we aan tafel verwacht voor het voorgerecht. Om 20.00uur neemt de spreker het woord en is er gelegenheid tot het stellen van vragen met aansluitend het hoofdgerecht en dessert.

Zou u zo vriendelijk willen zijn alle afmeldingen (actieve leden en ook partners die een jaarlijkse bijdrage betaald hebben en niet aanwezig kunnen zijn) en aanmeldingen (senior leden/partners van (ex) leden) uiterlijk tegen dinsdag 10 maart 2020 mee te delen aan Thérèse Van Roosbroeck, penningmeester (therese.van.roosbroeck@telenet.be – tel: 0475 89 24 99). Het bestuur kijkt uit naar de samenkomst met jullie allen,

Hartelijke Princegroeten, Namens het bestuur,

Greet Van Tiggelen, voorzitter
Thérèse Van Roosbroeck, penningmeester
Jan Dheedene, secretaris neerlandistiek
Ronald Van Brempt, secretaris

Een activiteit georganiseerd door: 

50 jaar en helemaal mee

Kort

Plaats: 
Den Eyck, Kasterlee
Wanneer: 
vrijdag, 10 april, 2020 - 19:30
Beschrijving: 

Luc Vanstraelen zal op vrijdagavond 13 maart een lezing houden over ‘Werking, organisatie en netwerking van ziekenhuizen’, een onderwerp dat nog maar eens onder de aandacht komt door de huidige Covid-19 coronavirus uitbraak.