De Orde van den Prince

‘Amicitia’ en ‘tolerantia’

Meer weten?

Wat is de Orde van den Prince?

De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Er zijn bijna 100 afdelingen actief in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten. De Orde van den Prince heeft ongeveer 3.000 leden. Samen organiseren ze meer dan duizend bijeenkomsten per jaar. Naast de maandelijkse afdelingsbijeenkomsten, werken de leden samen aan maatschappelijk relevante projecten op het gebied van de Nederlandse Taal en Cultuur.

In het logo van de Orde van den Prince wordt verwezen naar de twee kernwaarden van het genootschap: vriendschap en verdraagzaamheid.

De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.

Missie

De Orde van den Prince is een pluralistisch en politiek ongebonden genootschap van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur van de Lage Landen. 

Verdraagzaamheid en vriendschap zijn de kernwaarden van het genootschap. Het ideaal van Tolerantia kunnen we vandaag ook definiëren in de context van globalisering en diversiteit. In deze tijd is tolerantie als maatschappelijke waarde en als hoeksteen van een zorgzame samenleving belangrijker dan ooit. 
De Prince streeft ernaar op dit terrein inspirerend te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen.

Het ideaal van Amicitia willen we blijven koesteren. Het weerspiegelt het gedeelde engagement van de leden die samen willen werken aan de realisatie van de doelstelling van de Prince in een geest van openheid en vriendschap.