De Orde van den Prince

‘Amicitia’ en ‘tolerantia’

Meer weten?

Wat is de Orde van den Prince?

De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Er zijn bijna 100 afdelingen actief in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten. De Orde van den Prince heeft ongeveer 3.000 leden. Samen organiseren ze meer dan duizend bijeenkomsten per jaar. Naast de maandelijkse afdelingsbijeenkomsten, werken de leden samen aan maatschappelijk relevante projecten op het gebied van de Nederlandse Taal en Cultuur.

In het logo van de Orde van den Prince wordt verwezen naar de twee kernwaarden van het genootschap: vriendschap en verdraagzaamheid.

De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.