De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

 

 

Tropenliefde bewijst: een opera in het Nederlands kan prima

Nederlandse opera's net als werk in elke andere taal tot het Europees opera oeuvre kunnen behoren, daarbij aansluitend aan de rijkdom en de vernieuwing die door de eeuwen heen vanuit de Lage Landen heeft bestaan.

Hoe ieder kind kan leren lezen en spellen

Taalontwikkeling bij 'nieuwe Nederlanders' en laaggeletterden stonden begin deze maand op het programma in Heerlen. Spreker was professor Erik Moonen, taaldocent aan de Universiteit Hasselt. Op zijn website www.alfabetcode.nl omschrijft hij zijn missie als volgt: "Een flink deel van mijn tijd besteed ik aan het uitvissen van wat er fout gaat in het leesonderwijs, uitleggen waarom het fout is en uitwerken hoe het foutloos kan."

Gewestdag Oost-Nederland over het Koninklijk Domein en Willem van Oranje

De afdeling Apeldoorn ontving de Princeleden van het gewest Oost-Nederland begin deze maand in een koninklijke omgeving en trakteerde hen op een vorstelijk programma. Het Koninklijk Domein stond centraal op deze gewestdag. En de eind vorig jaar verschenen biografie van Willem van Oranje.

Gewestdag Brabant: laaggeletterdheid in het basisonderwijs

Laaggeletterdheid in het basisonderwijs, dat was het thema van de gewestdag van Brabant-West en Brabant-Oost die vorige maand plaatsvond in Mechelen. Een tachtigtal leden van de Orde, waaronder elf NT&C-coördinatoren, luisterde naar lezingen van experts. Er was ook een paneldiscussie met schoolleiders van Nederlandse en Vlaamse basisscholen. In Nederland is 7% van de 15-jarigen ongeletterd, 16% is laaggeletterd. In Vlaanderen zijn deze percentages maar een klein beetje beter. Wat kan er gedaan worden om dit aan te pakken? En wat kunnen afdelingen en leden van de Orde van den Prince zelf doen?

Tien vragen over de nieuwe Van Dale

De nieuwe Van Dale is net uitgekomen. Hoe komt zo'n woordenboek tot stand? Hoe wordt beslist of nieuwe woorden erin opgenomen worden? Waarom is deze editie 'Vlaamser' en 'inclusiever' dan de vorige? Tien vragen aan de Vlaamse hoofdredacteur Ruud Hendrickx, tevens taalraadsman van de VRT en president van het gewest Brabant-Oost. "Op den duur ontwikkel je een zesde zintuig voor nieuwe woorden én voor nieuwe betekenissen van bestaande woorden."

Transtaligheid in Brussel: wat is dat?

Transtaligheid is het mengen van talen, bijvoorbeeld het tegelijkertijd gebruiken van Frans, Arabisch en slang. Het is dus iets anders dan meertaligheid. Rita Temmerman, emeritus hoogleraar taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel, bestudeert de dynamiek van taal als communicatief instrument in een meertalige omgeving, vooral in Brussel. Samen met haar studenten observeerde ze de voorbije jaren 'transtaligheid' in meerdere niches van de Brusselse samenleving. Ze sprak erover bij de afdeling Waals-Brabant. Wat kwam er zoal voorbij? Zwans, zwanze, Noirölles, quel klet, Echte Kastaar, Cool Ket, Kadeeke, Sprout to be Brussels…

Dichter Tsjêbbe Hettinga en het Friese landschap in Groningen

Het Friese loft en lân (letterlijk: lucht en land), en vooral de in 2013 overleden Friese dichter Tsjêbbe Hettinga, stonden centraal bij de afdeling Groningen vorige maand. Wat is de betekenis van deze dichter, die de laatste twintig jaar van zijn leven wel de nationale dichter van Friesland werd genoemd? Hoe beïnvloedde zijn bijna-blindheid zijn 'spoken word'-achtige optredens?

Poëziewandeling en digitale gedichtenavond: hei, wei, liefde en kraaienpootjes

De Orde zou de Orde niet zijn als er binnen de afdelingen niet creatief was nagedacht over Gedichtendag en Poëzieweek. Wie het in deze PrincEzine dacht gehad te hebben met gedichten na het lezen van het Gedicht van de maand en de selectie ingestuurde gedichten naar aanleiding van Gedichtendag, vergist zich… We wilden u de poëziewandeling met als thema natuur in Keerbergen en de gedichtenavond met als thema Valentijn in Antwerpen-Middelheim niet onthouden.

1
2
3
4
5
6
7
8

Agenda: 

2022 02 jun

Tijdens de presentatiewedstijd door de studenten van de Fontys Hogeschool zullen er zes of

zeven boekpresentaties van telkens een kwartier worden verzorgd door de studenten. De

boeken die gepresenteerd gaan worden zijn:

- Alles wat er was; Hanna Bervoets

- Weerwater;  Renate Dorrestein

- La Superba;  Ilja Leonard Pfeijffer

- Quarantaine; Wytske Versteeg

- De dood in Taormina; Arnon Grunberg

- Normale mensen; Sally Rooney; 

- De Mitsukoshi Troostbaby Company; Auke Hulst

Een vakjury van docenten en iemand van de Orde zal de presentaties beoordelen.

De leden worden uitgenodigd om alvast kennis te maken met de boeken die gepresenteerd worden.

2022 04 jun

Eindelijk is het zover. Covid stelde ons geduld op prijs, maar nu kan afdeling Houtland eindelijk de voorziene West-Vlaamse Gewestdag organiseren. Op 4 juni 2022 wordt aan de leden een uitgebreid cultureel programma aangeboden. 

2022 17 jun

Foto : Pixabay

uitnodiging volgt nog

Terugblik: 

2022 17 mei

Met 22 aanwezigen op onze ledenvergadering werd dit een moment van bezinning over het voorbije jaar met een blik op het volgende seizoen.

We hielden een minuut stilte als eerbetoon voor drie dierbare leden die ons ontvielen : Jan Impens, Guido De Dijn, Kas Stuart.

2022 14 mei

In de prachtige Abdij van Park, in Heverlee, heeft Musa Horti 'La petite messe solennelle' van Rossini gezongen. Op de receptie achteraf spraken luisteraars én solisten hun waardering uit voor dit initiatief van het gewest Brabant-Oost.

2022 23 apr

Orde van den Prince zet actief in op leesbevordering. De verbindende kracht van taal was het thema van een geslaagde Gewestdag te Deinze.   

Het Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van de Orde van den Prince koos “Taal als verbindende kracht” als thema van de Gewestdag, die dit jaar gehouden werd op zaterdag 23 april in de school Deinze Leiepoort. Prof. Godelieve Laureys benadrukte in haar slotwoord aan het einde van het voormiddag colloquium: “De Orde van den Prince wil in samenwerking met professionele organisaties een steentje bijdragen aan projecten die de leesvaardigheid en het leesplezier bevorderen. Samen willen we ons actief inzetten om literatuur dichter bij mensen te brengen die nood hebben aan verbinding.”

2022 22 apr

Met 30 deelnemers behoort ons weekend in Düsseldorf tot een van de hoogtemomenten van ons jaar!

Op vrijdag 22 april bezochten we het Benrath Schloss, waar de gids ons terugvoerden naar de grandeur van de 18de eeuw. Het slot werd gebouwd door keurvorst Palz Carl Theodor als een jacht- en plezierkasteel. Hij verbleef er maar één enkele keer!  We genoten van de prachtige ruimtes, inrichting en het zicht op het park.  Door dit zonnige park wandelden we naar de Rijn, waar we op een terras genoten van een frisse drank. In het hotel Melia schoven we aan het buffet.

2022 02 apr

Namens het gewest wil ik jullie allen - dus ook Johannette - hartelijk bedanken voor de buitengewoon geslaagde gewestdag.

Een attente ontvangst van elke gast bij de deur, een mooi programma met twee vlotte sprekers, die beiden op hun vakgebied duidelijk nog veel meer wisten dan ze ons konden vertellen, een interessante locatie, die zich goed leende om dan eens met die en dan eens met die te praten en zorgvuldige catering. Dan valt er verder niets meer te wensen. 

Hartelijke groeten,

Jeanette

2022 21 mrt

Aan de hand van foto’s uit zijn biografie vertelt Jan Peumans over zijn leven als politicus: over de hoogten en laagten in zijn politieke loopbaan en zijn mandaten als raadslid, schepen en burgemeester in de gemeente Riemst, als raadslid in het provinciebestuur, als Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van het Vlaams Parlement, als ondervoorzitter van de N-VA, als senator en hoe hij net niet minister werd.
Hij vertelt daarnaast over zijn jeugd, zijn familiegeschiedenis en over zijn kinderen. Zijn jongste zoon Wim schreef zijn biografie.

2022 20 mrt

Bij het begin en aan het einde van onze activiteiten is steeds de schrijver of de dichter aan het woord. De verzamelde stukken die zo door onze leden naar voor werden gebracht, zijn hier te herlezen. 

 

 

 

Nieuws: 

De klacht is al vaak geuit : de afdelingen van de Orde verouderen snel. Recent nog gaf Jan Van Daele, voorzitter van de afdeling Keerbergen, een onthutsend cijfer : elk jaar steeg de gemiddelde leeftijd met een half jaar.

Slava Ukraini! Heroyam Slava! "(Glorie aan Oekraïne en zijn helden) is een hertaling en nieuwe orkestratie (door de Belgische dirigent/componist Piet J Swerts) van de officiële mars van het Oekraïense leger, gecombineerd met de nationale hymne. In de overgang scandeert het orkest de historische slogan. Het is een artistieke muzikale vuist tegen zinloos oorlogsgeweld dat de Oekraïne doorleeft.

De wereldcreatie van deze nieuw hymne geschiedde op 19 maart jl. in Brussel door het Brussels Philharmonic. Dirigent: Yoel Levi.

Piet Swerts stelt de orkestset van deze hymne -via www.zodiaceditions.com- internationaal gratis ter beschikking. Een speciale versie voor harmonieorkesten is ook gratis beschikbaar. https://soundcloud.com/piet-swerts/slava-ukraini-heroyam-slava. Intussen is de orkestset al meer dan 500 keer gedownload. En vinden in diverse wereldsteden opvoeringen plaats. Zo creëerde Johannes Unger 24 maart 2022 in de beroemde Marienkirche in Lübeck deze uitvoering
https://www.facebook.com/Art4Ukraine-100257679292881/videos/685546516211...