De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

 

 

Veroorzaakte klimaatverandering de pest in de Middeleeuwen?

In de afdeling Antwerpen-Metropool ging het eind september de hele avond over bacteriën, virussen, schimmels en parasieten, de ziekten die zij kunnen veroorzaken en de gevolgen daarvan voor mens en maatschappij. Spreker was chirurg Bob Van Hee, lid van de afdeling Antwerpen-Middelheim. Van schedelboringen in de prehistorie, via Hippocratus en Galenus, ging het naar de pest in de Middeleeuwen. Met op de achtergrond de vraag of infectieziekten worden veroorzaakt door klimaatverandering.

Jubileum afdeling Hulst over scharnierregio Zeeuws-Vlaanderen

'Grenze(n)loos Zeeuws-Vlaanderen', dat was het kernthema van het uitgestelde jubileumprogramma ('50+2') van de afdeling Hulst. Dat 'grenze(n)loze' weerspiegelde zich tevens in het ledenbestand van de afdeling, een van de oudste OvdP-afdelingen van Nederland: een kwart van de leden heeft de Belgische nationaliteit. Zo'n honderd gasten uit Vlaamse en Nederlandse OvdP-afdelingen werden op zaterdagmiddag 22 oktober verwelkomd in de Brabants-Gotische Willibrordus-basiliek, de mooiste kerk van Nederland, aldus de luisteraars naar een Nederlands radioprogramma in 2009.

Uittredend gewestpresident Limburg Marianne Baudewyn: "Diversere onderwerpen programmeren"

Bij haar aantreden als gewestpresident stelde Marianne Baudewyn dat ze hoopte dat ze niet te veel rood vlees te eten zou krijgen bij bezoeken aan afdelingen. In dit afscheidsinterview komt ze daar niet op terug. Uit beleefdheid of omdat haar wens is uitgekomen? Veel van de plannen die ze in 2018 aankondigde, zijn ondanks corona uitgevoerd, concludeert Marianne. Op dus naar nieuw vrijwilligerswerk bij de voedselbank. Over de invulling van het gewestpresidentschap moet de Orde volgens haar vooral nog wat verder nadenken.

Dag van den Prince 2022: Plantin, Google, geschiedenis, musea en muziek

De Frans-Vlaamse meesterdrukker Christophe Plantin slaagde er in de 17e eeuw in om de kennis van vele toenmalige topwetenschappers verder te verspreiden. Wat zou hij hebben gevonden van Google, dat naar eigen zeggen alle informatie ooit in alle talen aan iedereen ter wereld beschikbaar wil stellen? Kan de huidige topman van Google België die claim waarmaken en wat vindt hij van het werk van Plantin? Dit waren de vragen die centraal stonden op de Dag van den Prince eind vorige maand. "Vroeger kostte een encyclopedie 1.600 euro."

Hugo de Groot, rechtsgeleerde, ontsnappingskunstenaar en gezant voor Zweden in Parijs

Hugo de Groot. Een briljant rechtsgeleerde die onder andere 'Mare Liberum' bedacht, maar hij kon in politiek en religieus opzicht ook heel onverzoenlijk zijn. Tolerant naar andere protestantse stromingen, maar hij plaatste het christendom wel boven alle andere godsdiensten in een Bijbelcommentaar van 2.200 pagina's. Wie was Hugo de Groot echt? Professor Henk Nellen, sinds zijn pensionering gastonderzoeker aan het Huygens Instituut, kwam het begin september vertellen bij de afdeling Breda. "De drie woorden die Hugo de Groot karakteriseren zijn vrijheid, tolerantie en eendracht."

Prince-Academie biedt nieuwe reeks online lezingen over het uitgeven van literatuur

Weet je het nog, na die lange hete zomer? Het nieuwe project van de Orde: de Prince-Academie. Het doel is studenten en docenten van de universitaire opleidingen Nederlands in het buitenland een steuntje in de rug te geven en hen een digitaal platform te bieden. In de afgelopen pandemieperiode hebben we ervaren dat je elkaar via bijvoorbeeld Zoom ook op grote afstand kunt bereiken. De online lezingen die de Prince-Academie organiseert, zijn uiteraard ook voor de leden zelf bedoeld. Het thema van de nieuwe reeks dit najaar: het uitgeven van literair werk.

Gouden jubileum afdeling Haspengouw: geen 'in gemeenschap verbonden elite' meer

Het historische Kasteel Hex was de plaats waar in 1972 de afdeling Tongeren-Sint-Truiden werd opgericht. Op precies dezelfde plaats vierde de afdeling Haspengouw, zoals de afdeling zichzelf sinds enkele jaren noemt, eind augustus haar gouden jubileum. Met een terugblik op het lange traject dat uiteindelijk leidde tot de verandering van de naam van de afdeling en de discussie over het vrouwenlidmaatschap, vooruitblikken, een voorzitterswisseling, rondleidingen in en rond het kasteel en vooral heel veel amicitia.

Afdeling Curaçao huldigt beste leerlingen Nederlands

Op een feestelijke bijeenkomst werden begin juli de leerlingen met de hoogste cijfers voor Nederlands aan de havo/vwo-scholen op Curaçao extra in het zonnetje gezet door de afdeling Curaçao. Voor toekomstig succes bij studie en beroep is het belangrijk dat leerlingen voldoende vaardig zijn in Nederlands, naast andere talen natuurlijk. De afdeling Curaçao richt zich vooral op de ontwikkeling van taal en onderwijs aan onze jeugd en jongeren. Het Nederlands is - naast Papiamentu en Engels - een van de officiële talen op Curaçao. Het is een examenvak en meestal is het op havo/vwo ook de dominante instructietaal

Wat maakt de Vlaming een Vlaming?

In de vorige PrincEzine berichtten we dat het gewest West-Vlaanderen een boekje had samengesteld, Spiegeltje aan de wand… - Voor, achter en in de spiegel kijken met de West-Vlaamse afdelingen van de Orde van den Prince. Het boekje was oorspronkelijk bedoeld om de 'nieuwe Vlamingen' beter bekend te maken met Vlaanderen, maar werd uiteindelijk een serie bespiegelingen over het Vlaming-zijn. Het artikel in juni ging vooral over de totstandkoming van het boekje. In deze PrincEzine willen we focussen op de inhoud. Van frietkot naar poepen, van pistoleetjes naar wielerterroristen en van nieuwjaarsbrieven tot strandbloemen.

Oud-president Frans Baert overleden

Frans Baert, oud-president van de Orde van den Prince van 1990 tot 1993 is deze zomer op 96-jarige leeftijd overleden. Frans was zijn hele leven lang een zeer gerespecteerd advocaat en zijn naam is verbonden aan grote wetsherzieningen. Daarnaast was hij decennia lang Senator en Kamerlid en droeg hij in die functies bij aan de federalisering van België. Minister van Justitie mocht hij van de Belgische koning niet worden. De afdeling Gent Willem I, waar Frans sinds 1966 een trouw lid van was, schreef een uitgebreid In memoriam. "Naar Frans werd geluisterd, zoveel is zeker."

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

2022 01 dec

Poëzie-avond door leden van de afdeling Heerlen.

Attentie: aanvangstijd 19.00 uur

2022 19 dec

Prof. dr. Jan Vaes promoveerde in 1987 met de grootste onderscheiding tot doctor in de Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis aan de KU Leuven en studeerde er tevens Oude Geschiedenis. In 1991 werd hij Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

2023 18 jan

Hoop en geluk in nieuwe tijden, gebracht door Leo Bormans en Qadir Nadery

2023 10 feb

Een ruiter kan niet sneller gaan dan zijn paard, zegt een Arabisch spreekwoord.

Terugblik: 

2022 17 nov

Het begrip ‘Vlaamse muziek’ is een muziekgenre dat omstreeks 1850-60 vorm krijgt, zich omstreeks 1900 consolideert en als genre kan geduid worden tot 1950. Als genre genoot deze muziek ook internationaal een zekere vorm van succes. Het werd bekeken als ‘exotisch’.

Is Benoit bijvoorbeeld een Grieg, Dvorak,…    die universeel gekend zijn? De spreker denkt het niet. Dit geldt trouwens ook voor de Waalse componisten.

De Vlaamse muziek heeft uitzonderlijke talenten gekend maar bracht geen genieën voort zoals Chopin of Bartok. Het nationaal niveau werd nauwelijks overstegen, een universeel niveau werd niet bereikt.

Vandaag wordt met het begrip ‘Vlaamse muziek’ vooral gerefereerd naar de Vlaamse polyfonisten uit de 16de eeuw.

De Vlaamse muziek sinds Benoit is deel van het Vlaamse culturele patrimonium. Het is te betreuren dat ze verwaarloosd werd/wordt. Er is weinig Vlaamse muziek te horen op de radio en het onderwerp komt niet aan bod in het onderwijs.  Een klein lichtpuntje is dat er in Antwerpen terug meer Vlaamse muziek gespeeld wordt.

2022 16 nov

Folon is een zeer gekend en gewaardeerd artist behalve in Vlaanderen. Jammer, daar heeft onze afdeling alvast een eerste stap ter verandering genomen.

2022 22 okt

Grenze(n)loos Zeeuws-Vlaanderen is het kernthema waar omheen het uitgestelde jubileumprogramma (‘50+2’) van één van de oudste OvdP-afdelingen van Nederland zich sfeervol ontvouwt. Dat grenze(n)loze weerspiegelt zich tevens in het ledenbestand van deze afdeling. “Een kwart van de leden heeft de Belgische nationaliteit”, signaleert voorzitter Guido Totté. “Natuurlijk zijn er cultuurverschillen, maar deze vormen binnen het kader van Amicitia en Tolerantie geen probleem. Integendeel, zij betekenen een verrijking en bieden een platform om voortdurend van elkaar te leren en om ervaringen uit te wisselen.” Een grensregio, zo memoreert Godelieve Laureys (president van de OvdP), in haar bijdrage die “fungeert als een biotoop waar maatschappelijke en culturele verschillen gedijen en versmelten tot vernieuwende patronen” 

 

2022 20 okt

We waren met veel vorige week donderdagavond en we zaten dicht bijeen en hoog en droog. 

De spreekster Sandra Langereis boeide. Dat bleek uit de vele interessante vragen na de uiteenzetting. 

Graag citeer ik uit een mail van haar aan Bernard:

'Nogmaals dank voor de avond in Mechelen;

ik vond het een bijzondere bijeenkomst met heel fijn publiek, 

waarop ik ook veel interessante en aardige mensen heb ontmoet en gesproken,

zowel tijdens de receptie als daarna aan tafel. Een mooi gezelschap, de Mechelse orde. '

2022 19 okt

Denise De Hauwere, voormalig Belgisch ambassadeur in Servië, zal ons wijzer maken omtrent de houding van Servië ten opzichte van Europa en Rusland.

2022 18 okt

Marc BOSSUYT sprak over zijn boek : Tussen demagogie en hypocrisie: Herinneringen van de eerste vluchtelingencommissaris.

In dat boek, diept Marc BOSSUYT herinneringen op uit zijn periode als eerste Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2022 22 sep

Het nieuw bestuur stelde haar beleid voor alsook het programma voor het werkjaar 2022-23

2022 15 sep

Luc Pauwels (21/12/1966) studeerde Germaanse talen en communicatiewetenschappen aan de KU Leuven. Sinds 2002 werkt hij bij de VRT-nieuwsdienst. Vanaf 2008 richt hij zich op onderzoeksjournalistiek, met dossiers over het dieselgateschandaal, overstromingsproblematiek en energie- en milieuvraagstukken. Hij wordt beschouwd als de energie-expert van de VRT-nieuwsdienst. Leuke toevalligheid. Het boek van Luc Pauwels ‘Journalistiek in tijden van fake news’ start onder het motto “Je hoeft niet te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden”. Deze uitspraak zou toegewezen zijn aan Willem de Zwijger. Zou, want dat blijkt dus historisch niet te kloppen. Niets is wat het lijkt. 

2022 09 sep

Onze voorzitter opende de vergadering met de schouders waarop we staan -de oprichters van onze bloeiende vereniging- te bedanken met een kleine attentie, en natuurlijk ook voor de partners, een hoeksteen van onze afdeling.

Nieuws: 

Afdeling Groningen presenteert haar Jaarverslag 2021-2022  .

_
De afdeling Groningen van de Orde van den Prince heeft een tweejaarlijkse scriptieprijs ingesteld
voor studenten aan de RuG, die een goedgekeurde scriptie in de geesteswetenschappen schreven
met duidelijke raakvlakken aan de Nederlandse Taal en Cultuur. De prijs is groot 750 Euro’s. 

 

Jaarprogramma(26/10/2022)

13 sept.           Khalid Benhaddou                 (open)            

1-3 okt.           Uitstap Straatsburg              

11 okt.            Tinneke Beekman                  (open)            

De boeken die Westkwartier aankocht voor het project "Lus vir Lees" zijn volop in gebruik genomen. Dat bewijzen de foto's.

Hilde Gerard is niet enkel lid van afdeling Kempen, maar ook proliferent schrijfster van jeugdboeken.