De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Afdelingsbijeenkomsten in coronatijd: gedichten, wandeltochten en digitale uitsluiting

Bijeenkomen op een - min of meer - 'normale' afdelingsvergadering durfden veel afdelingen de afgelopen weken niet aan. Wat deden de afdelingen dan wel? Na een kleine - en vast niet volledige - speurtocht op onze website vonden wij wandeltochten, online bijeenkomsten, gedichten en zelfs 'gewone' bijeenkomsten, wel coronaproof. Over, onder andere, gekleurde zeshoeken, digitale uitsluiting, het woord 'verloskundige', de waarde van geld en het beleg van Oostende.

Een leidraad voor de Orde van den Prince in coronatijden

Vanwege de aanhoudende perikelen met het coronavirus moet de Orde van den Prince zich een beetje opnieuw uitvinden. Het Dagelijks Bestuur heeft een leidraad uitgewerkt om de afdelingen te ondersteunen. Het is een reflectiestuk waarin de verschillende aspecten aan bod komen van de problemen die zich aandienen. Midden augustus werd de tekst naar de afdelingsbesturen gestuurd. Het is ook interessante lectuur voor de leden.

Londen vergadert digitaal

De normaal gesproken laatste vergadering van het werkjaar in de afdeling Londen kende eind mei een primeur: er werd voor het eerst vergaderd via 'Zoom'. Zeventien Princevrienden namen eraan deel, vanuit vijf landen, inclusief de gewestpresident, met een glas wijn of bier in de hand. Afdelingsvoorzitter Wim Blancke blikt terug.

De Orde tijdens een coronazomer

In de  vorige twee PrincEzines stond een groot aantal verhalen, dagboekfragmenten, overpeinzingen, afdelingsboekjes, gedichten, video’s en nieuwsbrieven over de Orde in tijden van corona. In de loop van deze zomer was er een kentering te zien van virtuele naar meer 'echte' bijeenkomsten. We zagen verslagen over bijeenkomsten in de buitenlucht en aankondigingen van 'gewone' bijeenkomsten in september, wel coronaproof natuurlijk. Wat viel ons zoal op in de 'coronabijdragen' van de afgelopen twee maanden die ons onder ogen kwamen op de afdelingspagina's?

Nieuw bestuurslid Ruud Hagenouw met een nieuwe DB-portefeuille: coronabeleid

Na de herverkiezing van Godelieve Laureys als president heeft zij een Dagelijks Bestuur samengesteld, waarin vier leden uit haar 'oude' bestuur opgenomen zijn, al zullen die niet allemaal de volledige termijn van drie jaar in functie blijven. Er zijn ook twee nieuwe gezichten, waarvan we er eentje in deze PrincEzine voorstellen: Ruud Hagenouw, portefeuillehouder coronabeleid. Hoe gaat hij zijn medische en managementervaring inzetten? Het coronavirus gaat hij, naar eigen zeggen, niet verslaan, maar wat gaat hij wel doen in het bestuur? En wat heeft niemand hem binnen de Orde verteld?

Onbekende schilder Jean Baptiste Discart steeds minder onbekend

'Boek Ordelid over de ten onrechte onbekend gebleven schilder Jean Baptiste Discart' was de nogal ingewikkelde kop die in juni 2019 in PrincEzine verscheen. Theo Kralt, oud-voorzitter van de afdeling Utrecht, had een boek geschreven over de Oostenrijks-Franse schilder Discart (1855-1940), die zoveel gereisd had dat hij mede daarom zo onbekend is gebleven. Onlangs verscheen een Engelstalige en uitgebreide versie van het boek. Het werd eind september coronaproof aangeboden aan de Haagse burgemeester Jan van Zanen.

'Begrijpend lezen' en de leesvaardigheid van 15-jarigen

De lesmethode 'Begrijpend lezen' ontmoedigt het lezen in het secundair onderwijs en is mede verantwoordelijk voor de zorgelijke terugloop van de leesvaardigheid bij onze 15-jarigen. Dit stelde programmamaker Arjen Lubach in zijn wekelijkse uitzending 'Zondag met Lubach' op de Nederlandse televisie eind september. Maarten Tamsma, afdeling Kennemerland, schreef er een essay over. "Eerst empathie, dan theorie."

Samen lezen voor meer welbevinden in Geraardsbergen: Het Lezerscollectief

In Geraardsbergen doen leden van de afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen mee aan het project Het Lezerscollectief. De kern van het project: samen boeken, verhalen en gedichten lezen met mensen die in de praktijk moeilijk toegang hebben tot literatuur, zoals gevangenen, mensen met psychische problemen en mensen in armoede. Vrijwilliger en Ordelid Ann Vandamme en medelid Katrien Genbrugge interviewden Dirk Terryn, de oprichter van Het Lezerscollectief. Welke invloed heeft samen lezen op iemands welbevinden? Hoe leidt samen lezen tot gesprekken die anders niet zouden plaatsvinden? Wat haal je er als vrijwilliger zelf uit? Kunnen andere afdelingen hier ook iets mee?

Gekend in ongekende tijden – coronatijden in de Nederlandse kerk in Londen

Als predikant van de Nederlandse Kerk in Londen sta ik in een lange lijn van voorgangers. Allemaal staan we letterlijk gebeiteld in de muur van de kerk en bij elke predikant hoort een verhaal. Dat zal ook bij mij straks, als ik over een paar jaar verder trek, het geval zijn. Wanneer ik langs die muur met voorgangers loop en helemaal onderaan mijn eigen naam zie staan, denk ik daar soms over na. Wat zal mijn verhaal hier kleuren als ik achteraf terugkijk?

Afdeling Curaçao huldigt beste scholieren Nederlands

De afdeling Curaçao heeft begin juli aan de beste havo- en vwo-leerlingen van de vier publiek-gefinancierde havo- en vwo-scholen op het eiland een 'Certificaat van waardering' uitgereikt. Het gaf wat extra cachet aan de wegens de coronacrisis sobere diploma-uitreikingen.

Luc Devoldere, hoofdredacteur van Ons Erfdeel

Boekentip: 'Nulpunt 1945: De Lage Landen een mensenleven later'

Wie aanwezig was op de Dagen van den Prince 2019 in ’s-Hertogenbosch, herinnert zich ongetwijfeld de lezing van Luc Devoldere, hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van Ons Erfdeel vzw. In zijn lezing onderhield hij ons over Nederland en België (Vlaanderen) als "elkaars dichtste buitenland". Hij kreeg terecht een staande ovatie, minutenlang. En nu is er de bundel 'Nulpunt 1945'. De redactie trok naar het West-Vlaamse Rekkem om de hoofdredacteur ervan te interviewen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

2021 17 mrt

Wie kent Béatrice Delvaux niet? Deze Belgische journaliste studeerde Sociale en Economische Wetenschappen in Namen en is vandaag hoofdeditorialiste van de krant Le Soir. Boeiend debat verwacht!

Foto: B. Delvaux / Knack

2021 11 jun

Op woensdag 10 juni 2020 zouden de eerste, tweede en derde laureaat van de Koningin Elisabeth­wedstrijd naar jaarlijkse gewoonte een laureatenconcert in de Stadsschouwburg in Leuven brengen. Door de coronamaatregelen is het concert verplaatst naar vrijdag 11 juni 2021.

Terugblik: 

2020 15 sep

Digitale ongeltterdheid, digitale in/uitsluiting In Vlaanderen zijn zeker onderwerpen die door de covid lockdown meer dan ooit actueel zijn. 

Hiervoor nodigden wij op ons scherm professor Ilse Mariën uit, researcher aan de Vrije Universiteit Brussel imec-SMIT. 

2020 05 mrt

Franz Corneli, een Limburgs bestuurder van formaat Lei Heijenrath (Neerlandicus, 20 jaar leraar Nederlands en daarna voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Zuyd) houdt een bijzonder boeiende inleiding over Franz Corneli en het streven van de Limburgers in de 19e eeuw om Belgisch te blijven. Een grafsteen met een Franstalige tekst bij de Lambertuskerk te Kerkrade vormde voor de spreker het begin van een speurtocht die hem vijf jaar lang heeft beziggehouden, de grafsteen van Franz Corneli.

2020 28 feb

De viering van Selma Van De Perre en haar boek 'Mijn naam is Selma', op de Residentie van de Nederlandse Ambassadeur Simon en zijn echtgenote Astrid, was een bijzonder interessante maar vooral ook mooie gebeurtenis.

2020 20 feb

In zijn inleiding schetste schrijver-regisseur Stijn Devillé hoe drie gebeurtenissen in zijn leven zijn samengekomen in ‘Gesprek met de regen’. Het stuk zelf heeft op vele aanwezigen een diepe indruk achtergelaten.

2020 18 feb

Tot 1942 werden Joden massaal uit Antwerpen gedeporteerd, met medewerking van het bestuur. In november 1942 werd alles anders, in de hele wereld. In El Alamein en Stalingrad liepen de nazi's hun ondergang tegemoet. In bezet België veranderde de politieke koers. De regering-Pierlot ging eindelijk helemaal achter de geallieerden staan, die nu ook van Duitsland de 'unconditional surrender' eisten. Herman Van Goethem wekt dit kanteljaar weer tot leven. Hij vertrekt vanuit het dagelijkse bestaan in Antwerpen, met een analyse van dag tot dag. De Joden zinken weg in armoede en wachten af.

2020 14 feb

Beste Princeleden afdeling Kempen & Taxandria,

Het bestuur van de Orde van den Prince, afdeling Kempen is vereerd om jullie, leden van de afdeling Kempen & Taxandria, uit te nodigen op onze gemeenschappelijke
vergadering in Den Eyck, Kasterlee, op vrijdag 14 februari 2020.

2020 12 feb

Voordracht door de heer Johan Beke, Voorzitter Vlaams Instituut voor Zuidelijk Afrika. Hij sprak over Zuid-Afrika: -  regenboognatie, werkelijkheid of utopie?
Het ging over geschiedenis, apartheid en de actuele situatie.

2020 07 feb

40 deelnemers, waarvan 26 leden, per uitzondering vergadering in de locatie de Witte Meren in Keerbergen.

Vijfminutenspeech door Marketa Stefkova.

Coda door Benjamin Bossaert

Lezing door Prof. dr. Rita Temmerman (VUB) over "Transtaligheid" in  Brussel.

Divers nieuws: 

Corona 2.0 staat ons op dit ogenblik niet langer toe fysiek bijeen te komen, maar toch blijven we graag samen taal en cultuur delen, in het Nederlands én in andere talen. Vandaar als bijlage een gedicht van Louise Glück in het Engels met Nederlandse vertaling. 

 

 

 

 

 

Op de gewestraad, begin oktober, nam de in het voorjaar verkozen gewestpresident Jan Breyne (Westkwartier) officieel de voorzittershamer van Jan Vandromme over. 

Jan was heel zijn heel zijn professioneel leven in dienst van dezelfde werkgever: het stadsbestuur van Ieper. Hij ging er uiteindelijk als stadssecretaris op pensioen. Nadien was hij een tijdje kabinetsmedewerker van Yves Leterme met als opdracht de herdenkingen 14-18 van de federale regering voor te bereiden. Hij is vader van een dochter Nele en heeft drie kleinkinderen.

Dinsdagmiddag 23 september jl. deelden studenten Neerlandistiek in een zaal (circa 40 aanwezigen) van de Arteveldehogeschool (Gent) hun bevindingen met betrekking tot het ‘Overhaald-project’, een belangrijk Benelux-initiatief in de strijd tegen laaggeletterdheid.

Woensdag 30 september 2020 lanceerden de Vakgroep Taalkunde – Nederlands van de UGent (Jacques Van Keymeulen) samen met het Instituut voor de Nederlandse Taal (Frieda Steurs) het online dialectportaal Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten.

Ons medelid Bertjan van de Lagemaat, Predikant van de Nederlandse Kerk in London, schreef voor het Friesch Dagblad een mooi artikel, naar aanleiding van de publikatie van de Engelse uitgave van het boek van Selma Van der Perre, 'My Name is Selma'.  Deze viering kon doorgaan in de kerk, in volle Corona-crisis maar mits in acht name van de in UK geldende Corona-restricties.  Daaruit blijkt dat het 'Juist in een tijd van een pandemie gaat om betekenisvol leven'.