De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Over de nieuwe website

Welkom op de nieuwe website van de Orde van den Prince.

De oude website blijft nog een hele tijd beschikbaar via http://oud.ovdp.net.

In de loop van de eerstkomende dagen zullen al onze leden per e-mail een persoonlijke login ontvangen.
We hebben al het mogelijke gedaan om de gegevens van onze leden te actualiseren, maar uiteraard is het niet uitgesloten dat sommigen onder u intussen een e-mailadres gebruiken waarvan wij nog niet op de hoogte zijn.
Mocht u tegen 17 maart nog geen login ontvangen hebben, stuur dan een bericht naar het centraal secretariaat (info@ovdp.net) met een actualisering van uw gegevens.
Van zodra die ingevoerd zijn, ontvangt u een nieuw bericht om in te loggen.

Koningin Wilhelmina, moeder der Hongaren

Ben je slimmer als je dt-fouten maakt?

De toekomst van onze kerken

Damien Hirst tentoonstelling van 50 miljoen euro in Breda

Eerste nieuw lid voor afdeling Extra-Muros

Geslaagd mini-symposium over spraak-, taal- en schrijfstoornissen in Dordrecht

In mij zit een verschrikkelijk gat dat nooit zal helen...
Een activiteit van de afdeling: 
Afdeling Londen

Voorstelling van het boek van Selma Van De Perre

vrijdag, 28 februari, 2020 - 16:00
Residence of the Ambassador 29 Exhibition Road London SW7 2AS
1
2
3
4
5
6
7

Agenda: 

2020 10 apr

Luc Vanstraelen zal op vrijdagavond 13 maart een lezing houden over ‘Werking, organisatie en netwerking van ziekenhuizen’, een onderwerp dat nog maar eens onder de aandacht komt door de huidige Covid-19 coronavirus uitbraak.

2020 17 mei

Bezoek aan de Dossinkazerne, tijdens WO II deportatiecentrum van de nazi's, vandaag Memoriaal, museum en documentatiecentrum over de Holocaust en de mensenrechten.

2020 10 jun

Op woensdag 10 juni 2020 brengen de eerste, tweede en derde laureaat van de Koningin Elisabeth­wedstrijd naar jaarlijkse gewoonte een laureatenconcert in de Stadsschouwburg in Leuven. Ze worden begeleid door het Belgian National Orchestra, onder leiding van Eivind Aadland.

2020 12 jun

Uitstap Rijsel 12-13 juni

2020 19 jun

Leuke afsluiter van een sterk werkingsjaar! Nieuw bestuur wordt geïnstalleerd.

Terugblik: 

2020 17 mrt

Door de coronamaatregelen is de gewestraad niet doorgegaan.

2020 14 mrt

Het Waals Weekblad plaatste een mooie boekentip over 'de zomer ligt zoals een vrouw' in zijn editie van 20 maart 2020 https://www.waalsweekblad.be/20maart2020zon.htm (zie hierbij).

2020 28 feb

De viering van Selma Van De Perre en haar boek 'Mijn naam is Selma', op de Residentie van de Nederlandse Ambassadeur Simon en zijn echtgenote Astrid, was een bijzonder interessante maar vooral ook mooie gebeurtenis.

2020 20 feb

In zijn inleiding schetste schrijver-regisseur Stijn Devillé hoe drie gebeurtenissen in zijn leven zijn samengekomen in ‘Gesprek met de regen’. Het stuk zelf heeft op vele aanwezigen een diepe indruk achtergelaten.

2020 12 feb

Voordracht door de heer Johan Beke, Voorzitter Vlaams Instituut voor Zuidelijk Afrika. Hij sprak over Zuid-Afrika: -  regenboognatie, werkelijkheid of utopie?
Het ging over geschiedenis, apartheid en de actuele situatie.

2020 07 feb

40 deelnemers, waarvan 26 leden, per uitzondering vergadering in de locatie de Witte Meren in Keerbergen.

Vijfminutenspeech door Marketa Stefkova.

Coda door Benjamin Bossaert

Lezing door Prof. dr. Rita Temmerman (VUB) over "Transtaligheid" in  Brussel.

2020 10 jan

Nieuwjaarsfeest bij Mie Tracteur, met optreden van Les Violettes

2019 13 dec

De stand van zaken van medicinale cannabis.

2019 08 nov

Voordracht door Els Snick over het leven en werk van Joseph Roth en zijn passage in de Lage Landen.

2019 13 sep

Verslag van de voordracht van Carl van Eyndhoven op 13 sept 2019

Divers nieuws: 

Een steuntje in de rug voor lezers van deze pagina.

 

Dichter Ingmar Heytze vliegt mee met vogels en zwemt mee met vissen in zijn gedicht 'Vogels, Vissen':

In de rubriek VARIA worden berichten opgenomen met betrekking tot zaken die relevant zijn op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur en zich bij voorkeur binnen onze regio (Waals-Brabant)afspelen.

N.B. onder dit artikel staat een mooi gedicht, van een student over haar.

Ayan Mohamud Yusuf die in april 2017 bij Westkwartier te gast was, pende haar levensverhaal nu in een boek neer: ‘Op zoek naar vaste grond’. Ze vertelt over haar hobbelig levensverhaal, van vluchteling tot kabinetsmedewerkster. 

Poëzie en Taal(26/02/2020)

Gedicht van de maand: Tijd en expertise (Lieke Marsman)