De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Macht, tegenmacht , democratie en rechtsstaat, geen vanzelfsprekende cocktail?

De trias politica veronderstelt een evenwicht tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, machten die elkaar voortdurend beïnvloeden. Geen van de machten mag echter te dominant worden. Hoe kan dit subtiele evenwicht gegarandeerd blijven? Moeten we het vertrouwen van de burger in democratie en rechtsstaat herwinnen en zo ja hoe? Wat is de invloed van de media hierbij? Is er momenteel sprake van 'rechterlijk activisme'? Wat gaat de invloed van artificiële intelligentie worden? De antwoorden op al deze vragen kwamen tijdens de meest recente digitale lezing van de Prince-Academie van de Nederlandse en Belgische oud-ministers van Justitie Ernst Hirsch Ballin en Koen Geens.

Gewestdag Schelde-Mark-Dommel: kernenergie, kernfusie en radio-actief afval

Verbluft waren de deelnemers aan de gewestdag Schelde-Mark en Schelde-Dommel, die eind april de enorme hal van het bezoekerscentrum over radio-activiteit Tabloo binnenkwamen. En toen moest de boeiende dag nog beginnen. Is er nog een rol voor kernenergie de komende decennia? Gaat kernfusie tot onbeperkte schone energie leiden? En zo ja, wat doen we in de tussentijd met ons radio-actieve afval?

Gewestdag West-Vlaanderen: taalbeleid, taalarmoede en zorgen voor morgen

Hoe moeten wij vandaag en in de toekomst omgaan met Nederlandse taal en cultuur? Dat was de vraag waar de 115 deelnemers - 70 leden, 2 externen en 43 partners – zich over bogen tijdens de West-Vlaamse gewestdag in Ieper eind april. Het begrip cultuur werd daarbij opgevat in zeer brede zin: onder het motto 'Zorgen voor Morgen' ging het van sociale zorg en religieus erfgoed naar waterbeheer en geestelijke gezondheidszorg. En dan was er nog de academische zitting van Luc Devoldere, voorzitter van Literatuur Vlaanderen, over bedreigingen én kansen voor de Nederlandse taal.

Een pleidooi voor de 'Republikeinse vrijheid' van Machiavelli op de gewestdag Oost-Nederland

Midden in Arnhem, aan de rand van het oude centrum, staat het concertgebouw Musis Sacrum, al meer dan 180 jaar het muzikale middelpunt van de stad. In deze sfeervolle omgeving organiseerde de afdeling Arnhem medio april de gewestdag Oost-Nederland. Het thema van de dag was 'Vrijheid' en dit werd muzikaal, poëtisch en filosofisch ingevuld. Daarnaast ging de directeur van Musis, Hans Verbugt, in op de geschiedenis en de moderne functies van het multifunctionele gebouw.

Vlaamse canon op Limburgse gewestdag: van Neanderthalers tot de multiculturele samenleving

Is een Vlaamse canon, waarin de geschiedenis van Vlaanderen uiteengezet wordt in zestig 'vensters', een nuttig instrument? Of is het eigenlijk maar onzin? En wat moet er dan allemaal in zo'n Vlaamse canon staan en waarom? Moet die canon in steen worden gebeiteld of is het maar een momentopname in een permanent open debat? Over die vragen ging het op de gewestdag Limburg begin mei. Voormalig hoofdredacteur van Ons Erfdeel en huidig voorzitter van Literatuur Vlaanderen Luc Devoldere wist niet voor het eerst een publiek van Princeleden te boeien met zijn voordracht.

Sterrenkunde, sterrenkundigen en het universum op gewestdag Holland en Noord-Nederland

Het thema van de gewestdag Holland en Noord-Nederland was sterrenkunde en waar kon de gewestdag dan beter plaatsvinden dan bij de sterrenwacht van de Leidse universiteit? Na drie lezingen weten de 87 aanwezige leden nu alles over de James Webb-ruimtetelescoop, de Nederlandse negentiende-eeuwse selfmade sterrenkundige Frederik Kaiser en de relatie tussen de mens en het universum in de klassieke oudheid en de Renaissance.

Brussel: hoofdstad of stadstaat?

De positie van Brussel is een heet hangijzer als het gaat om verdere federalisering of zelfs de splitsing van België. Het is niet alleen de hoofdstad van België, maar ook van Vlaanderen. Aan de andere kant wonen er veel meer Franstaligen dan Nederlandstaligen. Brussel is op dit moment een van de drie gewesten in België, naast Vlaanderen en Wallonië. Maar er is ook de Fédération Wallonie-Bruxelles. En dan is Brussel ook nog eens de hoofdstad van de Europese Unie en spreken steeds meer inwoners vooral Engels. Hoe nu verder? Daarover sprak vicegouverneur van het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Jozef Ostyn vorige maand bij zijn eigen afdeling Leuven.

Rapport taalbeleid en verengelsing Vlaamse universiteiten geschreven door Princeleden

In de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België verschijnt volgende maand een rapport over de taalsituatie aan de Vlaamse universiteiten. De hoofdauteurs zijn Godelieve Laureys en Kristiaan Versluys, beiden lid van de KVAB en beiden Princevrienden. Het Standpunt, met de titel Language Matters. Taalbeleid en Taalgebruik aan de Vlaamse universiteiten, zal tijdens een openbare zitting worden voorgesteld op 15 februari om 17.00 uur. Iedereen is welkom.

1
2
3
4
5
6
7
8

Agenda: 

2023 08 jun

De hetzes rond aanpassingen in de kinderboeken van Roald Dahl en de doodsbedreigingen aan het adres van dichter Pim Lammers illustreren dat diversiteit en inclusie in (jeugd)literatuur hete hangijzers zijn. Wie zelf met jeugdboeken werkt, weet dat het lang niet eenvoudig is om over deze thema's te spreken. Zwartwitte denkbeelden en kort-door-de-bocht-uitspraken zijn grote valkuilen. Diversiteit en inclusie zijn onderwerpen die een scherpe, cultuurkritische kijk vergen van lezers – jong én oud. Wie belangstelling heeft voor de onderwerpen diversiteit en inclusie in jeugdliteratuur vindt zonder al te veel moeite stapels relevante literatuur. Er zijn boeken en tijdschriften vol geschreven met stukken over waarom diversiteit en inclusie belangrijke aspecten van jeugdboeken zijn. Voor de (voor)lees- of lespraktijk brengen die echter niet bijster veel bij. Zelden gaan auteurs in op hoe je concreet met deze onderwerpen aan de slag kan gaan. Deze sessie geeft handvatten voor het behandelen van vraagstukken rond diversiteit en inclusie. Hoe kan je zelf kritisch en genuanceerd omgaan met de weergave van cultuur en etniciteit in jeugdboeken? Een eerste stap is alertheid voor stereotiepe, simplistische, en eenzijdige denkbeelden kweken. Vervolgens is het zaak om alternatieven voor die ideeën te vinden – in het boek of daarbuiten. Ook daarvoor leveren we bruikbare concepten en strategieën aan.

 

Dit is mijn bio: 

Sara Van den Bossche is universitair docent jeugdliteratuur aan Tilburg University. Ze promoveerde aan Universiteit Gent op een proefschrift over de canonisering van het oeuvre van Astrid Lindgren in Vlaanderen en Nederland (2015). Haar voornaamste onderzoeks- en onderwijsthema's zijn ideologiekritiek, diversiteit, en inclusie. Samen met Anne Klomberg schreef ze daarover Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit (2020) en "Burgerschap in boekvorm: Handvatten voor gesprekken over diversiteit en inclusie" (2022).

 

2023 10 jun

Op zaterdag 10 juni bezoeken we Brugge en zal Liesbeth Vereertbrugghen ons rondleiden door de zwanenstad bij uitstek

2023 15 jun

Jan Van Daele: "Bibliotheken zitten in de lift. Overal verschijnen nieuwe biliotheekgebouwen, dikwijls met opvallende architectuur. Recent nog in Luxemburg met de gloednieuwe Bibliothèque nationale en het LLC van de UniLu in Belval.

2023 16 jun

Nog even met elkaar genieten alvorens de zomervakantie start

2023 19 jun

Gedichten en teksten zullen ons tussendoor vergezellen en laten proeven van de schoonheid en rijkdom van onze taal.

Stijn Moekaars zal zoals weleer de avond naar een bijzonder  niveau verheffen.

2023 19 jun
Lezing door Hanny Voragen
over haar verblijf als cultureel antropoloog (i.o.) in Z-W Costa Rica.
2023 08 jul

Programmavoorstel zoals het er eind april ligt: 

          ontvangst voor koffie/thee om 11:00 uur, lunch om 12:00 uur, 

          rondleiding Waalwijk/Schoenmuseum 13:30 uur, daarna bezoek St.Jans kerk. 

2023 12 aug
Gezellig samenzijn in boscafé de Beken van 17 tot 19 uur
2023 07 sep

Ik stel mij voor om te gaan vertellen over: “Rol van de Nederlanders in de geschiedenis van de USA” met de volgende inhoud: Nederlanders speelden een rol bij de ontdekking en de kolonisatie van Noord-Amerika en bij de Amerikaanse slavenhandel. En als gevolg daarvan hadden zij ook invloeden op het ontstaan van de USA vanuit Europese koloniën en de verdere ontwikkeling ervan (inclusief de cultuur). Nederland stond in 1674 haar Amerikaanse kolonie “Nieuw-Nederland” definitief af. In de lezing - waarin namen langskomen als Amerigo Vespucci, Christoffel Columbus, Henry Hudson, Peter Minuit, Peter Stuyvesant, Michiel de Ruyter, Hugo de Groot en Sinterklaas - ga ik dan ook in op de verschillende aspecten van het nalatenschap van Nederland in de USA.

 

2023 09 sep

Terugblik: 

2023 13 mei

Een zeer geslaagde buitendag in Amersfoort.

-  Boeiend bezoek aan het Mondriaanhuis
-  Gezellige lunch bij Bistro-restaurant Hemels
-  Zeer interessante Stadsrondleiding met gids
-  Afsluiting met een wijntje in de tuin van Zuster Margaux.

 

2023 11 mei

Gijs van Elk is gepensioneerd jurist en mediator, hij komt uit de sociale advocatuur. Samen met twee vrienden, waaronder een Neerlandicus, heeft hij in 2009 Dichter in Beeld opgericht. Deze stichting beijvert zich om poëzie middels een beeldende kunstvorm in de openbare ruimte voor het publiek toegankelijk te maken. De heer Van Elk is al lang geïnteresseerd lezer van poëzie en vindt dat meer mensen van deze kunstvorm zouden moeten kunnen genieten. Zo zijn liefhebbers. Spread the word.

De stichting Dichter in Beeld laat zich steeds adviseren door deskundigen over welke poëzie in de publieke ruimte een kunstzinnig plaatsje verdient. Zij betrekken daar vaak beeldend kunstenaars bij. In de loop der jaren hebben ze met name in Limburg, maar ook in Rozendaal en Beverwijk vele projecten geëntameerd. De lezing van de heer Van Elk lezing gaat hierover. Hij laat een aantal projecten de revue passeren waarbij hij een toelichting geeft over betreffende dichters en hoe aan hun poëzie uiting is gegeven. In het bijzonder is er aandacht voor Pierre Kemp, Maria Barnas, Hans Tentije, poëtische wandelpaden in het kader van de Leo Herberghs Poëzieprijs, Jan Hanlo, en last but not least Dichters in Beeld, een boekje dat binnenkort verschijnt.

2023 08 mei

Jeanne verzorgt de lezing van vanavond met ‘Der naturen bloeme’  (het mooiste van de natuur) van Jacob van Maerlant Aan het begin van de Nederlandse letterkunde staat Jacob van Maerlant. In een tijd dat de meeste boeken nog in het Latijn geschreven werden schreef hij een soort encyclopedie in de taal van het volk: het Diets of Middelnederlands. Ze maakte haar lezing boeiend door de vele afbeeldingen die we te zien kregen. 

 

2023 28 apr

Heerlickheyt Mechelen vierde zijn 60-jarig bestaan met een one man show van acteur Valentijn Dhaenens die dankzij digitale animatie alle elf personages van ‘Het gezin van Paemel’ op ongeëvenaarde wijze op de bühne bracht. In aanwezigheid van diverse prominentebn heette de Mechelse afdeling heel wat potentiële nieuwe leden in een uitverkochte schouwburg welkom.

2023 24 apr

We waren officieel met 33 leden aan deze rijke dis: er was Ijslandse kabeljauwrug met asperges en een originele lentegarnituur dat naar mijn voorzichtig oordeel ook wat bloedworst omvatte.

                    Paul gaf onmiddellijk het woord aan Josette. Zij had een dubbele boodschap:

2023 22 apr

De West-Vlaamse Gewestdag werd georganiseerd door afdeling Westkwartier en ging door in het Auris-centrum te Ieper op 22 april 2023. Het thema was ‘Zorgen voor Morgen’.

2023 22 apr

Bij het begin en aan het einde van onze activiteiten is steeds de schrijver of de dichter aan het woord. De verzamelde stukken die zo door onze leden naar voor werden gebracht, zijn hier te herlezen. 

 

 

 

2023 22 apr

Verbluft waren de deelnemers aan de Gewestdag die de enorme hal van Tabloo binnenkwamen. En dan moest de boeiende dag nog beginnen. 

De 150 Prince vrienden werden verwelkomd in het hart van de Kempen door Ronald Van Brempt -  voorzitter van de afdeling Kempen, Kris van Dyck - burgemeester van Dessel en Gewestvoorzitter Han Slot.

 

Nieuws: 

Zeer geslaagde dag op 17 mei 2023

Kandinsky college Nijmegen en Konrad Adenauer Gymnasium Kleve

JA, WE SPREKEN NEDERLANDS ÈN DUITS

Het taalcafé

 

Het taalcafé is een laagdrempelige activiteit waarbij het contact en de communicatie tussen vrijwilligers en bewoners centraal staan. In een café drink je koffie/ thee of een drankje, praat je met elkaar of speel je een spelletje en soms zing je met z'n allen.

Verslag van de afsuitende ceremonie van de poëziewedstrijd

Bericht ontvangen van Ward Coppens, voormalig directeur van de Vlaamse school in Kinshasa

Vorige keer deed ik een oproep om stripverhalen, jeugdboeken en Nederlandse boeken mee te brengen naar onze bijeenkomst in Aalst in het kader van ons NT&C-project “De kleine Prins”, de bibliotheek van de Vlaamse school en van de NT&C-school in Kinshasa. Het doel was de bibliotheek, die getroffen was door een grote overstroming, terug aan te vullen.

Ondanks de korte termijn was de respons onverwacht groot.  Lees verder in het volledig artikel.

Het is één van de belangrijkste opdrachten van de Orde van den Prince om te investeren in onze taal en om de verspreiding van een verzorgde taal via de meest diverse maatschappelijke geledingen te stimuleren. Anderzijds wil de Orde ook een zorgzame en educatieve rol spelen in het hedendaags maatschappelijk gebeuren.