De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

 

 

Toekomst scharnierregio centraal tijdens jubileumbijeenkomst
Een activiteit van de afdeling: 
Hulst

Jubileumbijeenkomst ("50+2") in Sint Willibrordusbasiliek Hulst

De afdeling Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) van de Orde van den Prince viert zaterdag 22 oktober in de Sint-Willibrordus-Basiliek haar “50 jaar +2” jubileum. Twee jaar na de corona-pandemie is het mogelijk om het gouden-jubileum van een van de oudste afdelingen van het culturele genootschap te organiseren waarbij o.a. een aantal sprekers de dynamische “grenze(n)loze” mogelijkheden van deze euregio invullen

zaterdag, 22 oktober, 2022 - 13:00
Hulst

Prince-Academie biedt nieuwe reeks online lezingen over het uitgeven van literatuur

Weet je het nog, na die lange hete zomer? Het nieuwe project van de Orde: de Prince-Academie. Het doel is studenten en docenten van de universitaire opleidingen Nederlands in het buitenland een steuntje in de rug te geven en hen een digitaal platform te bieden. In de afgelopen pandemieperiode hebben we ervaren dat je elkaar via bijvoorbeeld Zoom ook op grote afstand kunt bereiken. De online lezingen die de Prince-Academie organiseert, zijn uiteraard ook voor de leden zelf bedoeld. Het thema van de nieuwe reeks dit najaar: het uitgeven van literair werk.

Gouden jubileum afdeling Haspengouw: geen 'in gemeenschap verbonden elite' meer

Het historische Kasteel Hex was de plaats waar in 1972 de afdeling Tongeren-Sint-Truiden werd opgericht. Op precies dezelfde plaats vierde de afdeling Haspengouw, zoals de afdeling zichzelf sinds enkele jaren noemt, eind augustus haar gouden jubileum. Met een terugblik op het lange traject dat uiteindelijk leidde tot de verandering van de naam van de afdeling en de discussie over het vrouwenlidmaatschap, vooruitblikken, een voorzitterswisseling, rondleidingen in en rond het kasteel en vooral heel veel amicitia.

Afdeling Curaçao huldigt beste leerlingen Nederlands

Op een feestelijke bijeenkomst werden begin juli de leerlingen met de hoogste cijfers voor Nederlands aan de havo/vwo-scholen op Curaçao extra in het zonnetje gezet door de afdeling Curaçao. Voor toekomstig succes bij studie en beroep is het belangrijk dat leerlingen voldoende vaardig zijn in Nederlands, naast andere talen natuurlijk. De afdeling Curaçao richt zich vooral op de ontwikkeling van taal en onderwijs aan onze jeugd en jongeren. Het Nederlands is - naast Papiamentu en Engels - een van de officiële talen op Curaçao. Het is een examenvak en meestal is het op havo/vwo ook de dominante instructietaal

Wat maakt de Vlaming een Vlaming?

In de vorige PrincEzine berichtten we dat het gewest West-Vlaanderen een boekje had samengesteld, Spiegeltje aan de wand… - Voor, achter en in de spiegel kijken met de West-Vlaamse afdelingen van de Orde van den Prince. Het boekje was oorspronkelijk bedoeld om de 'nieuwe Vlamingen' beter bekend te maken met Vlaanderen, maar werd uiteindelijk een serie bespiegelingen over het Vlaming-zijn. Het artikel in juni ging vooral over de totstandkoming van het boekje. In deze PrincEzine willen we focussen op de inhoud. Van frietkot naar poepen, van pistoleetjes naar wielerterroristen en van nieuwjaarsbrieven tot strandbloemen.

Oud-president Frans Baert overleden

Frans Baert, oud-president van de Orde van den Prince van 1990 tot 1993 is deze zomer op 96-jarige leeftijd overleden. Frans was zijn hele leven lang een zeer gerespecteerd advocaat en zijn naam is verbonden aan grote wetsherzieningen. Daarnaast was hij decennia lang Senator en Kamerlid en droeg hij in die functies bij aan de federalisering van België. Minister van Justitie mocht hij van de Belgische koning niet worden. De afdeling Gent Willem I, waar Frans sinds 1966 een trouw lid van was, schreef een uitgebreid In memoriam. "Naar Frans werd geluisterd, zoveel is zeker."

Met migrantenjongeren samen Anne Frank lezen in Nijmegen

Via de Stichting Lezen en Schrijven is de afdeling Nijmegen in contact gekomen met een klas leerlingen met een migratieachtergrond en van uiteenlopende leeftijd. Tijdens vier bijeenkomsten op het ROC (Regionaal Opleidingscentrum) van telkens een uur werd gezamenlijk het boek van Marjan Hoefnagel over Anne Frank gelezen. Dat boek van honderd bladzijden is geschreven in toegankelijk Nederlands en uitgegeven door uitgeverij Eenvoudig Communiceren. De kosten voor twintig exemplaren (tien euro per stuk) werden gedragen door de Orde van den Prince en de afdeling Nijmegen.

Gewestdagen Buitenland: Europa, Vauban, choucroute en een mikwe

Na een te lange 'Covidstilte' organiseerde de afdeling Parijs van 10 tot 12 juni weer een gewestweekend Buitenland. Hiermee kwam een einde aan de onzekerheid van het laten doorgaan of niet. Nadat de gewestdagen twee jaar moesten worden geannuleerd, had de afdeling nu genoeg voorbereidingstijd gekregen om er mooi weekend van te maken. Europa stond centraal, niet verrassend aangezien het gewestweekeind in Straatsburg doorging.

Taal als verbindende kracht op gewestdag Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Het gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen koos 'Taal als verbindende kracht' als thema voor zijn gewestdag, die eind april doorging in de school Deinze Leiepoort. President Godelieve Laureys vatte het colloquium mooi samen in haar slotwoord: "De Orde van den Prince wil in samenwerking met professionele organisaties een steentje bijdragen aan projecten die de leesvaardigheid en het leesplezier bevorderen. Samen willen we ons actief inzetten om literatuur dichter bij mensen te brengen die nood hebben aan verbinding."

Afscheidsspeech vicepresident Jan Weierink: "Wie zich niet helder uitspreekt, verdwijnt"

Op de Algemene Raad van 21 mei nam vicepresident Jan Weierink afscheid als vicepresident. Hij wilde niet terugblikken, maar deed dat stiekem toch een beetje. Hij keek vooral vooruit naar de toekomst van de Orde. Het werd een in essentie positieve speech over vergrijzing, naamsbekendheid, naamsvindbaarheid, de Prince-Academie, De Grote Vier, de verdwijnende hemel, financiële kloven, de Vlaams-Nederlandse Taal en Cultuur en natuurlijk tolerantia en amicitia.

'Blijgezinde' gewestdag West-Vlaanderen: kunstenaars, doventalen en taal bij jongeren

De West-Vlaamse gewestdag 2022 in Torhout was er eentje om in te lijsten. Niet alleen werden alle pessimistische voorspellingen qua aanwezigheden de kop ingedrukt, het aangeboden programma was hoogstaand, de sfeer was warm en Princelijk gezellig. Dit was de gewestdag van de heropstanding na de coronacrisis en de moeilijke periode waar de organiserende afdeling Houtland is doorgesparteld. Er was vooral veel blijheid en opluchting.

1629 en Kasteel Maurick centraal op gewestdag Schelde-Dommel en Schelde-Mark

De gewestdag van de gewesten Schelde-Dommel en Schelde-Mark vond vorige maand plaats in Kasteel Maurick in Vught, ten zuiden van 's-Hertogenbosch. Aan deze locatie kon een boeiend thema worden gekoppeld: '1629'. Dat was het jaar waarin de Staatse troepen onder leiding van Frederik Hendrik, die zijn hoofdkwartier in het kasteel had, de katholieke stad 's-Hertogenbosch wisten te veroveren. Daarmee ontstond een Brabant in het 'noorden' en in het 'zuiden', wat bij de Vrede van Munster in 1648 definitief werd vastgelegd. Het is een historisch gegeven dat buiten 's-Hertogenbosch en het oude hertogdom Brabant niet zo bekend is.

Gewestdag Noord-Nederland: monumenten, Nassaus en Vestdijk

Leeuwarden telt maar liefst 819 rijksmonumenten en de afdeling wilde de ruim tachtig aanwezige Princevrienden uit het eigen gewest en uit Holland daar vorige maand tijdens de gewestdag graag kennis mee laten maken. Een belangrijk deel van het programma, dat vanwege corona twee keer moest worden uitgesteld, speelde zich dan ook buiten af. De weergoden waren de organisatoren meer dan goedgezind. De deelnemers kwamen nogal wat Nassaus tegen op hun tocht door de Friese hoofdstad…

Genieten van taal en Wim Daniëls op gewestdag Limburg

Ruim honderd leden van de afdelingen van het gewest Limburg verzamelden zich begin mei op het terras van Kasteel Wurfeld in Maaseik voor de gewestdag, die door coronaperikelen reeds twee jaar was opgeschoven in de tijd. Het hoofdthema was ongeletterd- en geletterdheid. Hoofdspreker was schrijver, taalkundige, cabaretier en tv-presentator Wim Daniëls. Hij sprak niet alleen over ongeletterdheid en geletterdheid…

Gewestdag Oost-Nederland over het Koninklijk Domein en Willem van Oranje

De afdeling Apeldoorn ontving de Princeleden van het gewest Oost-Nederland begin deze maand in een koninklijke omgeving en trakteerde hen op een vorstelijk programma. Het Koninklijk Domein stond centraal op deze gewestdag. En de eind vorig jaar verschenen biografie van Willem van Oranje.

Gewestdag Brabant: laaggeletterdheid in het basisonderwijs

Laaggeletterdheid in het basisonderwijs, dat was het thema van de gewestdag van Brabant-West en Brabant-Oost die vorige maand plaatsvond in Mechelen. Een tachtigtal leden van de Orde, waaronder elf NT&C-coördinatoren, luisterde naar lezingen van experts. Er was ook een paneldiscussie met schoolleiders van Nederlandse en Vlaamse basisscholen. In Nederland is 7% van de 15-jarigen ongeletterd, 16% is laaggeletterd. In Vlaanderen zijn deze percentages maar een klein beetje beter. Wat kan er gedaan worden om dit aan te pakken? En wat kunnen afdelingen en leden van de Orde van den Prince zelf doen?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

2022 06 okt

Hoe kom je er bij om op zo'n manier te gaan spellen?

De spreker zegt het volgende over zijn  voordracht:

"Frans Tervoort benaderde me voor een lezing nadat ik mijn roman Doodstil 

had omgewerkt tot Dootstil, de spelling aangepast naar de uitspraak van tegenwoordig.

Vandaar dat ‘spelling’ en de geschiedenis van de spelling van het Nederlands het onderwerp is. 

Maar daar zal ik ook de geschiedenis van de spelling van het Limburgs aan toevoegen.

Aangezien ik een oud-hoofdredacteur ben van het niet meer bestaande Veldeke-tijdschrift, 

hoofdredacteur van de nieuwe Kerkraadse Dieksiejoneer en een zestal andere 

woordenboeken van het Limburg heb bezorgd, heb ik daar ook een en ander over te melden.": 

 

2022 15 okt

Uitstap Rijsel

2022 18 okt

Marc BOSSUYT zal spreken over zijn boek : Tussen demagogie en hypocrisie: Herinneringen van de eerste vluchtelingencommissaris.

In dat boek, diept Marc BOSSUYT herinneringen op uit zijn periode als eerste Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2022 22 okt

De afdeling Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) van de Orde van den Prince viert zaterdag 22 oktober in de Sint-Willibrordus-Basiliek haar “50 jaar +2” jubileum. Twee jaar na de corona-pandemie is het mogelijk om het gouden-jubileum van een van de oudste afdelingen van het culturele genootschap te organiseren waarbij o.a. een aantal sprekers de dynamische “grenze(n)loze” mogelijkheden van deze euregio invullen

2022 03 nov

Over het "verstaan" van poëzie

2022 11 nov

Harry De Paepe over Brexit

2022 17 nov

De Luxemburgse afdeling van de Orde van den Prince, Vlamingen in de Wereld en de Belgische ambassadeur in Luxemburg Thomas Lambert nodigen alle Nederlandstaligen van Luxemburg en omgeving uit op een uniek literair evenement: een lezing door succesauteur Stefan Hertmans.

2022 01 dec

Poëzie-avond door leden van de afdeling Heerlen.

Attentie: aanvangstijd 19.00 uur

2022 19 dec

Prof. dr. Jan Vaes promoveerde in 1987 met de grootste onderscheiding tot doctor in de Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis aan de KU Leuven en studeerde er tevens Oude Geschiedenis. In 1991 werd hij Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

Terugblik: 

2022 22 sep

Het nieuw bestuur stelde haar beleid voor alsook het programma voor het werkjaar 2022-23

2022 09 sep

Onze voorzitter opende de vergadering met de schouders waarop we staan -de oprichters van onze bloeiende vereniging- te bedanken met een kleine attentie, en natuurlijk ook voor de partners, een hoeksteen van onze afdeling.

2022 17 jun

Aiko Annaert en Barbara Erickx winnen de eerste Prijs van de Prince: de beste woordkunstenaar van het deeltijds kunstonderwijs in het arrondissement Antwerpen. 

2022 10 jun

Onze afdeling is 55 jaar jong dit jaar. Onze voorzitter herhaalde de mooie woorden die Wim stuurde over het ontstaan van onze afdeling en de baanbrekende keuzes die toen gemaakt zijn en waardoor we vandaag ook van de partners van de leden genieten.

Noteer alvast 24 september 2023 voor de algemene ledendag in Antwerpen.

Ontnuchterend was de maidenspeech van Edgar. 

2022 04 jun

De West-Vlaamse gewestdag 2022 in Torhout was er eentje om in te lijsten. Niet alleen werden alle pessimistische voorspellingen qua aanwezigheden de kop ingedrukt, het aangeboden programma was hoogstaand, de sfeer was warm en Prince-lijk gezellig. Dit was de gewestdag van de heropstanding.

2022 17 mei

Met 22 aanwezigen op onze ledenvergadering werd dit een moment van bezinning over het voorbije jaar met een blik op het volgende seizoen.

We hielden een minuut stilte als eerbetoon voor drie dierbare leden die ons ontvielen : Jan Impens, Guido De Dijn, Kas Stuart.

2022 14 mei

In de prachtige Abdij van Park, in Heverlee, heeft Musa Horti 'La petite messe solennelle' van Rossini gezongen. Op de receptie achteraf spraken luisteraars én solisten hun waardering uit voor dit initiatief van het gewest Brabant-Oost.

2022 13 mei

Oogopenend (voor deze man) was deze avond over de geschiedenis van gender maar toch vooral een geschiedenis van het patriarchaat.

 

2022 23 apr

Hoe zag het programma er ook weer uit?

Bezoek aan het Groot Begijnhof, de tentoonstelling Het Kunstuur 3 in de H. Geestkapel, een stadswandeling in het teken van de 3 Margaretha’s, lezing en diner in de Passade.

Wie was de Spreker en  waarover had hij het?

Een lezing door Johan Vanhecke, auteur van de biografie over Hendrik Conscience “Voor Moedertaal en Vaderland”.  Deze auteurslezing werd gesubsidieerd door “Literatuur Vlaanderen”.

Nieuws: 

De boeken die Westkwartier aankocht voor het project "Lus vir Lees" zijn volop in gebruik genomen. Dat bewijzen de foto's.

Hilde Gerard is niet enkel lid van afdeling Kempen, maar ook proliferent schrijfster van jeugdboeken.

Op 17 juli 2022 is van ons heengegaan Fred Slijkerman, Ordelid van de afdeling Eems-Dollard. Wij betuigen onze oprechte deelneming aan de familieleden; mogen zij troost putten uit de rouwadvertentietekstpassage "In paradisum deducant te angeli"...

De drie vakgroepen Neerlandistiek in Hongarije organiseren al meer dan 20 jaar jaarlijks studiedagen Neerlandistiek; deze rouleren tussen drie vakgroepen. Vorig academiejaar was de ELTE aan de beurt, maar toen is de Studiedag uitgesteld vanwege de COVID-pandemie. Op 11 april jl werd alsnog  het feest van Neerlandistiek in Hongarije gevierd tijdens de 22ste studiedag, met de titel 'Klinkende woorden: Poëzie en spoken word door de eeuwen heen '.