De Orde van den Prince, een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur, pluralistisch en politiek ongebonden, een vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Nieuw seizoen van de Prince-Academie

Ook niet-leden zijn welkom na registratie.

Op dinsdag 12 september start een nieuwe cyclus online lezingen en debatten, ditmaal over diplomatie. Na twee getuigenissen van ex-diplomaten/Princeleden volgen drie panelgesprekken met excellenties uit de Nederlandse en Belgische diplomatie. Inschrijven via de Prince-Academie.

 

Interesse om aan te sluiten bij de vereniging?

Stuur een e-mail naar info@ovdp.net en vermeld uw woonadres. Dan wordt uw vraag doorgestuurd naar een lokaal bestuurslid.

 

De Orde van den Prince telt ongeveer 3.000 leden verspreid in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten, ondergebracht in bijna 100 afdelingen en 12 gewesten. Samen organiseren ze meer dan 1000 bijeenkomsten per jaar. De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.

Google maps - lijst van afdelingen Google maps simulatie

Het logo van de Orde van den Prince vermeldt de twee kernwaarden van het genootschap: amicitia en tolerantia, vriendschap en verdraagzaamheid.

In onze huidige wereld van globalisering, diversiteit en multiculturaliteit is tolerantia als maatschappelijke waarde des te meer de hoeksteen van een zorgzame samenleving. De Prince streeft ernaar op dit terrein inspirerend te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen.

Het ideaal van amicitia willen we blijven koesteren. Het weerspiegelt het gedeelde engagement van de leden die samen willen werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Prince in een geest van openheid en vriendschap.

Centraal in de werking zijn de afdelingsbijeenkomsten die in het teken staan van de beleving van de Nederlandse taal en cultuur. Leden ontmoeten elkaar afdelingoverschrijdend op gewestdagen en Dagen van de Prince (algemene ledendag).

 


 

De Prince-Academie is een digitaal ontmoetingsplatform voor alle Princeleden en kandidaat-leden én voor docenten en studenten Nederlands extra muros.

Dit platform biedt online lezingen en panelgesprekken van topniveau aan en staat ook open voor niet-leden na eenmalige registratie. Daarnaast worden taaloefensessies (babbelboxen) georganiseerd voor studenten extra muros, waarbij ze via Zoom individuele gesprekken kunnen voeren met moedertaalsprekers.

De volgende publicaties verbinden de leden onderling en met de buitenwereld:

PrincEzine, de digitale nieuwsbrief over het reilen en zeilen in de vereniging. Deze nieuwsbrief van, voor en door Princeleden wordt maandelijks via e-mail aan de leden toegezonden.

Noord & Zuid is een cultureel tijdschrift met telkens een thema uitgewerkt in artikels. Noord & Zuid is ook lid van Folio, het platform voor culturele tijdschriften. Folio bundelt bijna veertig Vlaamse literaire, breed-culturele, kunst- en erfgoedtijdschriften.

Lees hier het recentste nummer.


 

En de Gentse Gulden Draak gaat naar… De Dikke Ziel

Aantredend gewestpresident West-Vlaanderen Réginald Pembele: "Nieuwe projecten stimuleren"

'Het grote ontbreekwoordenboek' om de Nederlandse taal te verrijken

online debat Prince-Academie

dinsdag, 21 november, 2023 - 20:00
Online via zoom
1
2
3
4

Agenda: 

2023 11 dec

De Hanze spreekt blijvend tot de verbeelding door haar combinatie van internationale samenwerking en daadkracht. In het kader van Hanzejaar 2023 spreekt prof. dr. Hanno Brand over de Hanze en zal waar het kan het Zutphense perspectief meenemen. 

 

2023 14 dec

Jazz, je staat er voor open, maar weet niet direct waar te beginnen. Je gaat graag naar een concert, maar je zou beter willen begrijpen wat die muzikanten op het podium precies doen. Je hebt misschien niet zo veel met jazz, maar dit is de kans om er ‘iets’ mee te krijgen (zo’n beetje als de CoBrA-kunst: als je voor een schilderij staat er je krijgt er een verhaal bij).

Frederik Goossens gaat (ook) dat aan ons uitleggen. Hij is docent jazzgeschiedenis aan het conservatorium van Gent, geeft avondcursussen muziekgeschiedenis en verzorgt geregeld inleidingen op allerlei concerten. Daarnaast is hij coördinator van het Jazz Centrum Vlaanderen en schrijft hij als freelancejournalist stukken over jazz voor tijdschriften als Focus Knack. In zijn vrije tijd speelt Frederik graag zelf muziek. En je kan hem hier en daar ook als curieuze DJ aan het werk zien, in de weer met zijn grote collectie 78-toeren platen, het resultaat van jarenlang verwoed verzamelen.

Er komt allerlei aan de orde: wat is improvisatie en hoe werkt het? Wat maakt jazz tot jazz?  En waarom schiet het ritme gelijk in je benen?

Jazzfanaat Frederik Goossens neemt je mee op een auditieve ontdekkingstocht. Hij reikt je een aantal methodes aan om te luisteren naar jazz en ontrafelt de bouwstenen van het genre.

Voorkennis mag, maar is geenszins noodzakelijk! Interesse om anders en beter te leren luisteren naar jazz vormt het ideale vertrekpunt. Zelfs aarzeling of jazz wel iets voor jou is, is een goed vertrekpunt om je aarzeling te begrijpen.

2023 14 dec

Victor de Boer (Directeur Cultureel Lab) spreekt over AI en Cultuur

2023 15 dec

Beste Prince-vriendinnen en vrienden,

 

met genoegen nodigt het bestuur van ‘t Wit Lavendel u uit op ons 25-jarig jubileumfeest.

Dit gaat door op vrijdagavond 15 december te 19:00 uur in de Salons van Edel, Terbekehofdreef 13 te Wilrijk.

 

2023 15 dec

Het Leesfonds wil dat alle kinderen kunnen uitgroeien tot goede lezers. Daarom wil het de schakel zijn tussen organisaties die het leesvirus verspreiden en iedereen die wil bijdragen aan een rijke leesomgeving. 

Waarom een Leesfonds?

2023 18 dec

Gezellig samenzijn met kerstdiner

2024 17 jan

Kunstdorp Grimbergen door Rik Sauwen.

2024 17 jan

Gewestactiviteit : Dubbel Open bijeenkomst voor leden Brabant-West en Brabant-Oost en andere geïnteresseerden.

De afdeling Zaventem nodigt U, uw partner en uw gasten van harte uit op een avond met

Johan Op de Beeck

Terugblik: 

2023 21 nov

Voor een terugblik en de video-opname, klik hier om naar de website van de Prince-Academie te gaan.

2023 20 nov
Kijkje in de politieke en bestuurljke keuken
een boeiende avond met een intensieve Q&A,
verzorgd door Corrie-Christine van der Woude en René Nijhof
2023 15 nov

De opwarming van de aarde. Onze spreker benadert dit op 3 vlakken: Wetenschap, politiek en economie.

Marc Vanheukelen is van opleiding historicus en  master in de de EW (Genéve). Zijn loopbaan situeerde zich vooral  in de politiek en diplomatie. Hij was de eerste klimaatsdiplomaat van de Europese commissie.

Het klimaatvraagstuk samenvatten in 1 uur? Niet evident.
Kernvraag : Waarom zo moeilijk om dit mondiaal aan te pakken?
Eigenlijk is er nood aan een vierde  Industriele Revolutie.

Wat zijn broeikasgassen en wat is het broeikaseffect?

2023 13 nov

Genootschap Orde van den Prince Gent Willem I reikt de Gulden Draak-trofee uit aan De Dikke Ziel

Vier leden van de afdeling Gent Willem I van het culturele genootschap de Orde van den Prince, namelijk prof. dr. Jacques Van Keymeulen, Martien Bode, An De Moor en prof. dr. Piet Taelman gingen rond de tafel zitten samen met de uitbater van de Gentse zaak ‘Het vrijdags gevoel’ en een vertegenwoordiger van een Gentse dekenij en van UNIZO. Deze deskundige jury koos uit meer dan 40 genomineerden de “Dikke Ziel” als winnaar van de Gulden Draak-trofee 2023. De vijf andere genomineerde handelszaken kregen een mooie oorkonde: de retroplanten- en brocantewinkel Adams Paradijs, de bar Aperotheek, bakkerij Buitengewoon brood Himschoot, Stadsbrouwerij Artevelde en kruidenierszaak Vers. De jury baseerde zich op drie criteria: het Nederlandstalige karakter van de zaak, de originaliteit van de naam en het verband met het pand maar ook de motivatie voor de keuze ervan.

De Orde van den Prince afdeling Gent Willem I blies de traditie van de uitreiking van de Gulden Draak-trofee nieuw leven in om zo het Nederlands in het Gentse straatbeeld te promoten en te bekronen. Het Nederlands is nochtans de taal die iedereen bindt en voor betrokkenheid zorgt. De trofee werd op vraag van de afdeling Gent Willem I ontworpen en gebeeldhouwd door de bekende Vlaamse beeldhouwer Tom Frantzen.

2023 10 nov

Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself…. , begon Virginia Woolf in haar boek ‘Mrs Dalloway’. Ik ben er zeker van dat Hilde E. Gerard dit een goede openingszin vindt.Onze voorzitter begon de vergadering met de keure, zoals het hoort. Natuurlijk had hij toen nog niet de tips van Hilde meegekregen…

2023 20 okt

Voor een gedetailleerd verslag en een link naar een video-opname, klik hier.

2023 18 okt

Een bevlogen spreker, gezellig en lekker tafelen, interessante discussies…

Onze eerste ‘echte’ vergadering was succesvol.

2023 17 okt

Er zijn geen grenzen, alles kan, zo begint de causerie van Wouter Verschelden, journalist, voormalig hoofdredacteur van de Morgen en auteur (samen met Emmanuel Vanbrussel) van ‘Bpost HOLDUP’.

We citeren uit de inleiding : 

Nieuws: 

Afgelopen jaar stond voor NT&C  bij gewest Schelde Mark mede in het teken van de Prijs van den Prince – een samenwerking van de afdelingen in Antwerpen  ’t Wit Lavendel, Metropool en Plantiniana van de Orde van den Prince .

Daar is geen woord Frans bij. Aan het eind van zijn Latijn zijn. Dat komt mij Spaans voor. Het Nederlands kent honderden uitdrukkingen waarin taalnamen voorkomen. In haar nieuwe boek onderzoekt Nicoline van der Sijs wat die uitdrukkingen voor beeld schetsen van andere talen.

Ons afdelingslid Hajo Müller is op 1 oktober 2023 overleden...
Hajo is op 09 april 2003 lid geworden; hij was ruim 20 jaar lid.
Wij verliezen in hem een zeer aimabel man en een goede vriend.

Hebt u een lange autorit of vlucht voor de boeg deze vakantie?  Ons lid Piet Piet Lamberts-Van Assche vertelt in deze onderhoudende podcast het verhaal van de opera Das Rheingold van Richard Wagner.