De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Brussel: hoofdstad of stadstaat?

De positie van Brussel is een heet hangijzer als het gaat om verdere federalisering of zelfs de splitsing van België. Het is niet alleen de hoofdstad van België, maar ook van Vlaanderen. Aan de andere kant wonen er veel meer Franstaligen dan Nederlandstaligen. Brussel is op dit moment een van de drie gewesten in België, naast Vlaanderen en Wallonië. Maar er is ook de Fédération Wallonie-Bruxelles. En dan is Brussel ook nog eens de hoofdstad van de Europese Unie en spreken steeds meer inwoners vooral Engels. Hoe nu verder? Daarover sprak vicegouverneur van het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Jozef Ostyn vorige maand bij zijn eigen afdeling Leuven.

Elke druppel telt in Haspengouw (en de rest van Vlaanderen)

Hydrogeoloog Chris Cammaer, specialist in bodem- en grondwateronderzoek, nam de afdeling Haspengouw begin februari letterlijk mee naar de onderwereld. Ze belichtte de samenhang tussen de op de aarde aanwezige watermassa, diversiteit in bodemstructuren, klimaatverandering en invloeden van de mens. Er kan tegelijkertijd te veel en te weinig van de 'kwetsbare grondstof' water zijn, zo bleek. En hoeveel miljoen euro kunnen we per jaar besparen als we geen flessenwater meer kopen…?

Oud-president en voorstander van vrouwelijke leden Willem van de Wardt overleden

Willem van de Wardt was president van de Orde van den Prince in de periode 1996-1999. Hij werd lid van de afdeling Parijs en vervolgens na zijn pensionering en terugkeer naar Nederland van de afdeling Arnhem. Willem werd geboren te Oosterbeek in 1928, doorliep de HBS op het Christelijk Lyceum in Arnhem, studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en werd daarna eerste luitenant bij de Koninklijke Luchtmacht. Nadat hij zijn dienstplicht had vervuld, maakte hij een schitterende carrière in het bankwezen.

Uittredend gewestpresident Noord-Nederland Arend-Jan Julius: "Er is de afgelopen jaren teveel bereikt om op te noemen"

Zowel zijn aantreden als zijn aftreden werd bepaald door ziekten: Arend-Jan Julius werd eerder gewestpresident Noord-Nederland dan gepland en moest er ook eerder mee stoppen dan hij wilde. Tijdens zijn 'regeerperiode' nam het aantal leden in het gewest toe, maar studenten binnenhalen is niet gelukt. Hij heeft geprobeerd de figuurlijke 'kloof met Antwerpen' te dichten, maar ervaarde ook dat de grootste stad van Vlaanderen fysiek toch best wel ver weg ligt van Groningen. Al met al kijkt hij tevreden terug, ook op wat de gewestpresidenten en het Dagelijks Bestuur in het Presidium hebben kunnen bereiken. Maar hij heeft ook nog wel wat aanbevelingen voor de toekomst…

Zorgen voor Morgen
Een activiteit van de afdeling: 
West-Vlaanderen

Gewestdag Ieper: Zorgen voor Morgen

De West-Vlaamse gewestdag kreeg als thema Zorgen voor Morgen. Via diverse deelactiviteiten kan met alle aspecten van zorg worden kennisgemaakt: van het culturele tot het sociale aspect van zorg. Hoofdspreker is Luc Devoldere, voorzitter Literatuur Vlaanderen die het heeft over "Een sinistere Drievuldigheid: taalarmoede, taalachterstand en ontlezing."

zaterdag, 22 april, 2023 - 13:00
Administratief Centrum Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper

Nieuwe gewestpresident Oost-Nederland Theo Kralt: "Cultuur, identiteit en geschiedenis zijn belangrijk"

Trouwe lezers van PrincEzine zullen zijn naam al eerder zijn tegengekomen. In de afgelopen jaren publiceerde Theo Kralt verschillende boeken en onlangs ontving hij de Utrechtse Stadspenning. Vlak na zijn installatie in 2015 richtte hij de afdeling Utrecht op. Als kersvers gewestpresident wil hij zich gaan richten op het ondersteunen van afdelingen om tot daadwerkelijke verjonging te komen. Ondertussen heeft hij ook nog tijd gevonden om een boek te schrijven over zijn grootvader, een invloedrijk bloembollenkweker in de Duin- en Bollenstreek. Waarover later dit jaar vast meer in PrincEzine.

Rapport taalbeleid en verengelsing Vlaamse universiteiten geschreven door Princeleden

In de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België verschijnt volgende maand een rapport over de taalsituatie aan de Vlaamse universiteiten. De hoofdauteurs zijn Godelieve Laureys en Kristiaan Versluys, beiden lid van de KVAB en beiden Princevrienden. Het Standpunt, met de titel Language Matters. Taalbeleid en Taalgebruik aan de Vlaamse universiteiten, zal tijdens een openbare zitting worden voorgesteld op 15 februari om 17.00 uur. Iedereen is welkom.

De 'vriendelijke rebellen' uit Keerbergen over één jaar Prince-Academie

Corona heeft de leden van de Orde van den Prince veel afgepakt, maar het heeft ook iets opgeleverd: een Prince-Academie waar, onder andere, digitaal lezingen en debatten kunnen worden bijgewoond. Met sprekers van letterlijk over de hele wereld. Hoe is de Prince-Academie tot stand gekomen en hoe zien initiatiefnemers Jan Van Daele en Karel Van Liempt van de afdeling Keerbergen de toekomst? "De Prince-Academie is bedoeld om leden uit verschillende afdelingen met elkaar te verbinden en hen het gevoel te geven te behoren tot een internationale vereniging met NT&C als gemeenschappelijke vector."

Nieuwe gewestpresident Limburg Peter Lepez: "Er dreigt leegloop"

De afdelingsvergaderingen zijn voor de nieuwe gewestpresident Limburg Peter Lepez quality time met zijn vrouw. De Orde van den Prince ziet hij als een kathedraal, gewijd aan de Nederlandse taal en cultuur. Amicitia en Tolerantia zijn haar twee torens, de afdelingen vormen de tientallen zijkapellen. "Maar hoe mooi een kathedraal ook is, ze dient tot niets als er geen mensen in zitten."

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

2023 06 apr

Ik stel mij voor om te gaan vertellen over: “Rol van de Nederlanders in de geschiedenis van de USA” met de volgende inhoud: Nederlanders speelden een rol bij de ontdekking en de kolonisatie van Noord-Amerika en bij de Amerikaanse slavenhandel. En als gevolg daarvan hadden zij ook invloeden op het ontstaan van de USA vanuit Europese koloniën en de verdere ontwikkeling ervan (inclusief de cultuur). Nederland stond in 1674 haar Amerikaanse kolonie “Nieuw-Nederland” definitief af. In de lezing - waarin namen langskomen als Amerigo Vespucci, Christoffel Columbus, Henry Hudson, Peter Minuit, Peter Stuyvesant, Michiel de Ruyter, Hugo de Groot en Sinterklaas - ga ik dan ook in op de verschillende aspecten van het nalatenschap van Nederland in de USA.

 

2023 15 apr

Locatie : Musis Sacrum in Arnhem

Programma :
Vanaf 10 uur ontvangst en inschrijving
Om 11 uur aanvang programma
- Welkomstwoord Gewestpresident Theo Kralt
- Poëzie concert door Gonnie van der Maten
- Lunch 
- Lezing "Macht, Moed en Machiavelli", door de Vlaamse filosofe Dr.Tinneke Beeckman
- Afsluitende borrel (tot ca. 16 uur)

 

2023 22 apr

​Afdeling Kempen nodigt u graag uit voor de boeiende Gewestdag waarin we ons onderdompelen in het actuele thema van Energie.

`Energie voor een nieuwe tijd`

Zaterdag 22 april 2023

Tabloo, Dessel

2023 22 apr

​Afdeling Kempen nodigt u graag uit voor de boeiende Gewestdag waarin we ons onderdompelen in het actuele thema van Energie.

`Energie voor een nieuwe tijd`

Zaterdag 22 april 2023

Tabloo, Dessel

2023 22 apr

We gaan dit jaar niet op weekend maar we opteren voor een daguitstap.
Op het programma staat Mechelen leren kennen: Bezoek Dossin-kazerne museum, lunch, Bourgondische wandeling, bezoek Wandtapijten-museum, diner.

2023 22 apr

De West-Vlaamse gewestdag kreeg als thema Zorgen voor Morgen. Via diverse deelactiviteiten kan met alle aspecten van zorg worden kennisgemaakt: van het culturele tot het sociale aspect van zorg. Hoofdspreker is Luc Devoldere, voorzitter Literatuur Vlaanderen die het heeft over "Een sinistere Drievuldigheid: taalarmoede, taalachterstand en ontlezing."

2023 08 mei

Rond 1270 schreef Jacob van Maerlant Der naturen bloeme, een titel die je zou kunnen vertalen als: een bloemlezing uit de natuur, waarbij het woordje ‘bloem’ de connotatie heeft van ‘puikje’, zoals nu nog in de uitdrukking ‘bloem der natie’.

2023 10 mei

Hoe gaan gezondheid en economie samen? Gebracht door Prof. Lieven Annemans.

2023 11 mei

Onze gastspreker op 11 mei is Peter Verlinden.
Wie is Peter Verlinden?

Terugblik: 

2023 20 mrt
Lezing door Eduard van Hövell tot Westerflier

Een speurtocht naar het fenomeen adeldom en naar de herkomst en geschiedenis 
van zijn adellijke familie en de historische context daarbij sinds de 12 eeuw

 
2023 20 mrt

Bij het begin en aan het einde van onze activiteiten is steeds de schrijver of de dichter aan het woord. De verzamelde stukken die zo door onze leden naar voor werden gebracht, zijn hier te herlezen. 

 

 

 

2023 16 mrt

Dertien seizoenen lang heeft Pat Donnez in 'Berg en Dal' op Klara bijna 500 boeiende Vlamingen e,n Nederlanders geinterviewed. Hij mijmerde gedurende zijn lezing over wat hij daaruit gedestileerd heeft als indrukken over mens en maatschappij.

2023 13 mrt

Mimi begon haar lezing met twee uitspraken:

- Etty Hillesum: de Israëlisch-/Palestijnse oorlog; hoe belangrijk het is om eerst eens naar elkaar te luisteren.

- Gijs van Oenen: Je moet de vijand verdragen

2023 09 mrt

Er zijn maar een paar steden in Nederland waar een architectuurstroming naar is vernoemd. ’s-Hertogenbosch is er een van. De Bossche School is vanaf 1946 ontstaan vanuit een cursus die in het Kruithuis werd gegeven met het oog op de wederopbouw van katholieke kerken. Grote man achter de theorie van deze stroming is de benedictijner monnik Dom Hans van der Laan. Op geniale wijze ontwikkelde hij een universeel ruimtelijk verhoudingsstelsel – het Plastische Getal - dat inmiddels onder architecten wereldwijd bekendheid geniet. Daarnaast speelt de relatie tussen binnen en buiten een grote rol in het gedachtengoed van De Bossche School.

Miel Wijnen (’s-Hertogenbosch, 1963) studeerde klassiek gitaar aan het Brabants Conservatorium en bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 2001 heeft hij zijn eigen architectenbureau Wijnen Architectuur dat zich richt op zowel nieuwbouwprojecten als restauratie- en herbestemmingsprojecten. Als een van de weinigen van zijn generatie maakt hij bij het ontwerpen gebruik van het Plastische Getal.

2023 27 feb

            POEZIE DE PRINCE    27 FEBRUARI 2023

 

 

Bijdrage Paul Klep

 

Herman de Coninck

 

Poëzie

Als je je nukkig ingraaft onder de dekens

Wil je eigenlijk zeggen: kom bij me liggen. 

 

Als je de deur achter je dichtslaat en wegrent,

wil je eigenlijk zeggen: kom me toch achterna.

 

En als je zegt: Ik hou van je

Bedoel je: Hou je van mij?

 

Zie je nou wel dat poëzie nodig is

Want als ik 'ja' zou zeggen

Zou dat niks betekenen

 

2023 21 feb

Verengelsing in de maatschappij en de academische wereld’

Onze gastspreker is Marinel Gerritsen, NT&C verantwoordelijke in het presidium van de Orde van den Prince. Zij is in Nederland een autoriteit op dit vlak.

Om aansluiting te vinden met de situatie in Vlaanderen sluiten we af met een panelgesprek met Frank Witlox en Guido Marnef over de verengelsing in de Vlaamse academische wereld.

Opgelet! We beginnen om 19u met de lezing!

 

2023 20 feb
Bijzonder geslaagde en gezellige bijeenkomst.

Zeer boeiende lezing van Prof. Dr. Kuks , watergraaf
van waterschap Vechtstromen , over de vraag : 
“Hoe passen we ons in Oost-Nederland al decennialang aan,
 aan het veranderende klimaat (droogte en wateroverlast)”

Levendige discussie.

 
2023 16 feb

“ Haestighe ziekten en epidemieën, vroeger en nu “ 

Nieuws: 

Bericht ontvangen van Ward Coppens, voormalig directeur van de Vlaamse school in Kinshasa

Vorige keer deed ik een oproep om stripverhalen, jeugdboeken en Nederlandse boeken mee te brengen naar onze bijeenkomst in Aalst in het kader van ons NT&C-project “De kleine Prins”, de bibliotheek van de Vlaamse school en van de NT&C-school in Kinshasa. Het doel was de bibliotheek, die getroffen was door een grote overstroming, terug aan te vullen.

Ondanks de korte termijn was de respons onverwacht groot.  Lees verder in het volledig artikel.

Het is één van de belangrijkste opdrachten van de Orde van den Prince om te investeren in onze taal en om de verspreiding van een verzorgde taal via de meest diverse maatschappelijke geledingen te stimuleren. Anderzijds wil de Orde ook een zorgzame en educatieve rol spelen in het hedendaags maatschappelijk gebeuren.

De afdeling Groningen van de Orde van den Prince heeft een tweejaarlijkse scriptieprijs ingesteld 
voor studenten aan de RuG, die een goedgekeurde scriptie in de geesteswetenschappen schreven 
met duidelijke raakvlakken aan de Nederlandse Taal en Cultuur. De prijs is €750.