De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Rapport taalbeleid en verengelsing Vlaamse universiteiten geschreven door Princeleden

In de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België verschijnt volgende maand een rapport over de taalsituatie aan de Vlaamse universiteiten. De hoofdauteurs zijn Godelieve Laureys en Kristiaan Versluys, beiden lid van de KVAB en beiden Princevrienden. Het Standpunt, met de titel Language Matters. Taalbeleid en Taalgebruik aan de Vlaamse universiteiten, zal tijdens een openbare zitting worden voorgesteld op 15 februari om 17.00 uur. Iedereen is welkom.

Energie voor een nieuwe tijd
Een activiteit van de afdeling: 
Schelde-Dommel

Gewestdag Schelde-Dommel - Schelde Mark, Zaterdag 22 April 2023

Gewestdag Schelde Dommel – Schelde Mark: `Energie voor een nieuwe tijd`

Zaterdag 22 april 2023

Tabloo, Dessel

zaterdag, 22 april, 2023 - 09:30
Tabloo, Gravenstraat 3, 2480 Dessel.

Uittredend gewestpresident Oost-Nederland Jeanette van Nigtevegt-de Graaff: "Er gebeurt zo veel"

Ruim zes jaar geleden, toen het eerste Dagelijks Bestuur van president Godelieve Laureys volop inzette op vernieuwing en verjonging, werd Jeanette van Nigtevegt-de Graaff gewestpresident Oost-Nederland. In 'haar' gewest is het beleidsplan goed geland, precies zoals de nieuwe gewestpresident het wilde. Ze herstructureerde vervolgens de vergaderingen van de gewestraad, organiseerde een Algemene Ledendag en zag haar digitale vaardigheden enorm toenemen, zoals bij wel meer Ordeleden. En de toekomst? "De afdelingen moeten zorgen voor meer én actieve leden."

De 'vriendelijke rebellen' uit Keerbergen over één jaar Prince-Academie

Corona heeft de leden van de Orde van den Prince veel afgepakt, maar het heeft ook iets opgeleverd: een Prince-Academie waar, onder andere, digitaal lezingen en debatten kunnen worden bijgewoond. Met sprekers van letterlijk over de hele wereld. Hoe is de Prince-Academie tot stand gekomen en hoe zien initiatiefnemers Jan Van Daele en Karel Van Liempt van de afdeling Keerbergen de toekomst? "De Prince-Academie is bedoeld om leden uit verschillende afdelingen met elkaar te verbinden en hen het gevoel te geven te behoren tot een internationale vereniging met NT&C als gemeenschappelijke vector."

'Door den oorlog moeten lijden' - De Voerstreek 1914-1918

De Eerste Wereldoorlog in Voeren. Dat stond begin november centraal in de afdeling Haspengouw bij een lezing van Rik Palmans, gepensioneerd leraar wetenschappen en informatica, fervent natuurgids en kenner van de geschiedenis van Voeren. Samen met Guido Sweron schreef hij er in 2014 een boekje over, Door den oorlog moeten lijden. Hierin werden verhalen opgetekend uit de mond van mensen die de Eerste Wereldoorlog in Voeren persoonlijk hadden meegemaakt. Hij maakte gebruik van boeken, kranten, notities en dagboeken uit die tijd. Een selectie van enkele van deze bronnen.

Nieuwe gewestpresident Limburg Peter Lepez: "Er dreigt leegloop"

De afdelingsvergaderingen zijn voor de nieuwe gewestpresident Limburg Peter Lepez quality time met zijn vrouw. De Orde van den Prince ziet hij als een kathedraal, gewijd aan de Nederlandse taal en cultuur. Amicitia en Tolerantia zijn haar twee torens, de afdelingen vormen de tientallen zijkapellen. "Maar hoe mooi een kathedraal ook is, ze dient tot niets als er geen mensen in zitten."

Veroorzaakte klimaatverandering de pest in de Middeleeuwen?

In de afdeling Antwerpen-Metropool ging het eind september de hele avond over bacteriën, virussen, schimmels en parasieten, de ziekten die zij kunnen veroorzaken en de gevolgen daarvan voor mens en maatschappij. Spreker was chirurg Bob Van Hee, lid van de afdeling Antwerpen-Middelheim. Van schedelboringen in de prehistorie, via Hippocratus en Galenus, ging het naar de pest in de Middeleeuwen. Met op de achtergrond de vraag of infectieziekten worden veroorzaakt door klimaatverandering.

Jubileum afdeling Hulst over scharnierregio Zeeuws-Vlaanderen

'Grenze(n)loos Zeeuws-Vlaanderen', dat was het kernthema van het uitgestelde jubileumprogramma ('50+2') van de afdeling Hulst. Dat 'grenze(n)loze' weerspiegelde zich tevens in het ledenbestand van de afdeling, een van de oudste OvdP-afdelingen van Nederland: een kwart van de leden heeft de Belgische nationaliteit. Zo'n honderd gasten uit Vlaamse en Nederlandse OvdP-afdelingen werden op zaterdagmiddag 22 oktober verwelkomd in de Brabants-Gotische Willibrordus-basiliek, de mooiste kerk van Nederland, aldus de luisteraars naar een Nederlands radioprogramma in 2009.

Dag van den Prince 2022: Plantin, Google, geschiedenis, musea en muziek

De Frans-Vlaamse meesterdrukker Christophe Plantin slaagde er in de 17e eeuw in om de kennis van vele toenmalige topwetenschappers verder te verspreiden. Wat zou hij hebben gevonden van Google, dat naar eigen zeggen alle informatie ooit in alle talen aan iedereen ter wereld beschikbaar wil stellen? Kan de huidige topman van Google België die claim waarmaken en wat vindt hij van het werk van Plantin? Dit waren de vragen die centraal stonden op de Dag van den Prince eind vorige maand. "Vroeger kostte een encyclopedie 1.600 euro."

Wat maakt de Vlaming een Vlaming?

In de vorige PrincEzine berichtten we dat het gewest West-Vlaanderen een boekje had samengesteld, Spiegeltje aan de wand… - Voor, achter en in de spiegel kijken met de West-Vlaamse afdelingen van de Orde van den Prince. Het boekje was oorspronkelijk bedoeld om de 'nieuwe Vlamingen' beter bekend te maken met Vlaanderen, maar werd uiteindelijk een serie bespiegelingen over het Vlaming-zijn. Het artikel in juni ging vooral over de totstandkoming van het boekje. In deze PrincEzine willen we focussen op de inhoud. Van frietkot naar poepen, van pistoleetjes naar wielerterroristen en van nieuwjaarsbrieven tot strandbloemen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

2023 10 feb

Een ruiter kan niet sneller gaan dan zijn paard, zegt een Arabisch spreekwoord.

2023 16 feb

Paul Broos: em hoogleraar KUL heelkunde & traumatologie presenteert een overzicht van de epidemieën over de eeuwen heen en de maatschappelijk impact ervan. Hij legt uiteraard een verband met de Corona epidemie van de laatste jaren.

2023 20 feb

Voor de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van  de afdelingen Apeldoorn, Arnhem en Twente-Achterhoek is ditmaal gekozen voor een uiterst actueel en maatschappelijk relevant onderwerp: Klimaatverandering en duurzaamheid in onze regio. Hoe passen we ons in Oost-Nederland al decennialang aan aan het veranderende klimaat (droogte en wateroverlast.).

De bijeenkomst wordt in 2023 georganiseerd door de afdeling Twente-Achterhoek.

2023 20 feb

Programma :
18.00 uur Inloop en aperitief
18.30 uur Diner
19.30 uur Lezing Prof. Dr. Stefan Kuks over 
               Hoe passen we ons in Oost-Nederland al decennia lang aan ,
               aan het veranderende klimaat (droogte en wateroverlast)
22.30 uur Sluiting

Locatie :  Fletcher Hotel in Apeldoorn

         

2023 21 feb

Verengelsing in de maatschappij en de academische wereld’

Onze gastspreker is Marinel Gerritsen, NT&C verantwoordelijke in het presidium van de Orde van den Prince. Zij is in Nederland een autoriteit op dit vlak.

2023 10 mrt

In de 19de eeuw deden er zich heel wat vernieuwingen voor in de samenleving (België ontstond, industrialisering, liberalisering, ...). In de Kempen werden in die sfeer de vele gemeentelijke heidegronden ontgonnen. Dit tekende ons landschap.

2023 13 mrt

Het kernprobleem van Tolerantie is het heilg geloof in eigen gelijk..

Het onderwerp wordt behandeld aan de hand van de themas godsdienstvrijheid, emigratie en immigratie  en tolerantie in de samenleving .. 

..

 

2023 16 mrt

Pat Donnez mijmert over meer dan 400 gesprekken met boeiende mensen in Berg en Dal op Klara en doet een poging tot inzicht en synthese.

2023 20 mrt
Een speurtocht naar mijn familie historie.

Lezing door Eduard van Hövell tot Westerflier.

Een onderzoek naar stamboom , historische context, en adeldom sinds de 12e eeuw

Terugblik: 

2023 16 jan
Fascinerende sterke vrouw (1647-1717) uit de late Gouden Eeuw 
Interessante lezing door Ir. Jan Water
2023 16 jan

optreden van verschillende groepen leerlingen gevolgd door receptie en feestmaal.

2023 10 jan

Gewest Limburg in de ban van J.J. Slauerhoff en Eléonor

 

Ze hebben geen van allen zorgen

voor het land van vroeger en het volk van morgen

2023 10 jan

Veel leden en partners van Limburg I en Genk, vertegenwoordigers van andere afdelingen en, belangrijk, een mooie groep geinteresseerde vrienden, waren aanwezig in de Genkse Stadschouwberg. Na een warme verwelkoming door voorzitter Nicole Knops en burgemeester Wim Dries werden zij helemaal ondergedompeld in het leven, de gedichten en het verhaal van Jan Jacob Slauerhoff, scheepsarts en dichter.

2022 17 dec
Sfeervolle bijeenkomst.
Heerlijk kerstmenu .
Installatie Wim Muijrers.
Taal- en cultuur kerstquiz
 
2022 14 dec

Na het overlopen van enkele agendapunten, begon Erwin Joos aan zijn verhaal over Eugene Van Mieghem.

Erwin Joos is economist van opleiding. Hij begon zijn loopbaan bij Esso en Umicore, maar is sinds 20 jaar curator bij het RSL-museum. Zijn liefde voor Eugene Van Mieghem start bij de aankoop van een schilderij met behulp van een lening in 1982.

Erwin begint met een korte geschiedenis van Antwerpen. Vervolgens legt hij uit hoe Eugene Van Mieghem de kunstenaar werd die landverhuizers schilderde. Hoe hij beïnvloed werd door andere schilders maar ook andere schilders beïnvloedde.

2022 12 dec

Het verslag van Betty Bulthuis is als bijlage toegevoegd.

2022 09 dec

Beste vrienden,

Trots op onze gezondheidszorg mogen we zijn. 

Prof. van Hee is Princelid in Antwerpen en heeft als gewestvoorzitter nog enkele van onze leden geïnstalleerd. Hij werkte vele jaren in het Stuivenbergziekenhuis, tot er ook in Antwerpen een universitair ziekenhuis kwam in 1979. Dr van hee is ook medewerker van het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg, gehuisd in het Stuivenberg: http://www.museumgeneeskunde.be/ 

2022 08 dec

Verslag van de bijeenkomst samen met Westkwartier op donderdag 8 december 2022.

Pol Sansen, onze bevlogen secretaris, had deze avond andere dringende verplichtingen. Ik ben Uw ersatz-dienaar voor dit zakelijke, dichter bij de grondse, maar interactief verslag met veel links.

Nieuws: 

De vzw Willem I organiseert, in samenwerking met het #ANV en met steun van Marnixring en Orde van den Prince,  woensdagmiddag 15 februari 2023 een colloquium over ‘Grens overstijgend onderwijs in de regio van North Sea Port’. 
Plaats: Havenhuis, Graslei, Gent. 

Het is één van de belangrijkste opdrachten van de Orde van den Prince om te investeren in onze taal en om de verspreiding van een verzorgde taal via de meest diverse maatschappelijke geledingen te stimuleren. Anderzijds wil de Orde ook een zorgzame en educatieve rol spelen in het hedendaags maatschappelijk gebeuren.

De afdeling Groningen van de Orde van den Prince heeft een tweejaarlijkse scriptieprijs ingesteld 
voor studenten aan de RuG, die een goedgekeurde scriptie in de geesteswetenschappen schreven 
met duidelijke raakvlakken aan de Nederlandse Taal en Cultuur. De prijs is €750. 

De boeken die Westkwartier aankocht voor het project "Lus vir Lees" zijn volop in gebruik genomen. Dat bewijzen de foto's.