De Orde van den Prince,

een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur,

pluralistisch en politiek ongebonden,

een vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering

van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Noteer in je agenda: DAG van den PRINCE (algemene ledendag)zaterdag 5 oktober 2024

___________________________________________________________________________________________

 

Aanmelden tegen 15 juni. ​Lees hier meer.

___________________________________________________________________________________________

Prince-Academie

Ook niet-leden zijn welkom na registratie.

Interesse om aan te sluiten bij de vereniging?

Stuur een e-mail naar info@ovdp.net en vermeld uw woonadres. Dan wordt uw vraag doorgestuurd naar een lokaal bestuurslid.

 

De Orde van den Prince telt ongeveer 3.000 leden verspreid in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten, ondergebracht in bijna 100 afdelingen en 12 gewesten. Samen organiseren ze meer dan 1000 bijeenkomsten per jaar. De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.

Google maps - lijst van afdelingen
Google maps simulatie

Het logo van de Orde van den Prince vermeldt de twee kernwaarden van het genootschap: amicitia en tolerantia, vriendschap en verdraagzaamheid.

In onze huidige wereld van globalisering, diversiteit en multiculturaliteit is tolerantia als maatschappelijke waarde des te meer de hoeksteen van een zorgzame samenleving. De Prince streeft ernaar op dit terrein inspirerend te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen.

Het ideaal van amicitia willen we blijven koesteren. Het weerspiegelt het gedeelde engagement van de leden die samen willen werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Prince in een geest van openheid en vriendschap.

Centraal in de werking zijn de afdelingsbijeenkomsten die in het teken staan van de beleving van de Nederlandse taal en cultuur. Leden ontmoeten elkaar afdelingoverschrijdend op gewestdagen en Dagen van de Prince (algemene ledendag).

________________________________________________

 

De Prince-Academie is een digitaal ontmoetingsplatform voor alle Princeleden en kandidaat-leden én voor docenten en studenten Nederlands extra muros.

Dit platform biedt online lezingen en panelgesprekken van topniveau aan en staat ook open voor niet-leden na eenmalige registratie. Daarnaast worden taaloefensessies (babbelboxen) georganiseerd voor studenten extra muros, waarbij ze via Zoom individuele gesprekken kunnen voeren met moedertaalsprekers.

 

PrincEzine, de digitale nieuwsbrief over het reilen en zeilen in de vereniging. Deze nieuwsbrief van, voor en door Princeleden wordt maandelijks via e-mail aan de leden toegezonden.

 

 

Noord & Zuid is een cultureel tijdschrift met telkens een thema uitgewerkt in artikels. Noord & Zuid is ook lid van Folio, het platform voor culturele tijdschriften. Folio bundelt bijna veertig Vlaamse literaire, breed-culturele, kunst- en erfgoedtijdschriften.

 

________________________________________________

 

Gewestdag Schelde-Mark: immigratie, vergrijzing en het mooie Bergen op Zoom

Penningmeester Katharina Putzeys: "We moeten samenwerken met genootschappen als het onze"

Immigranten in de Montevideostraat in Antwerpen
Een activiteit van de afdeling: 
Parijs

LEZING Erwin Joos, conservator van het Eugeen Van Mieghem Museum, Antwerpen

Erwin Joos, conservator van van het Eugeen Van Mieghem Museum zal ons uitgebreid  vertellen over Eugeen van Mieghem die in een periode van ontluikende democratie, dé kunstenaar genoemd kan worden van de gewone mens in een wereldhaven: migranten, buildragers, havenmeisjes, kinderen, schippers, hoertjes en zwervers. In 1901 kende Van Mieghem heel wat succes op de Brusselse salon van "La Libre Esthétique" waar zijn achttal pastels en tekeningen hingen naast werken van Franse impressionisten als onder anderen Claude Monet, Paul Cézanne, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir en Édouard Vuillard.

dinsdag, 21 mei, 2024 - 19:00
Restaurant chez Françoise Aérogare des Invalides rue Robert-Esnault-Pelterie 75007 Métro Invalides

De sluiting van een ambachtelijke kaasmakerij in Noordoost-Groningen

Waar stond de wieg van Pieter Bruegel de Oude?

Barokconcert in Heverlee op 8 juni

Het Adrianus-dossier: hoe een Nederlandse paus de kerk 500 jaar geleden al wilde uitmesten

Gewestdag Holland en Noord-Nederland
Een activiteit van de afdeling: 
Dordrecht

Gewestdag Holland en Noord-Nederland

Het bestuur van de afdeling Dordrecht nodigt u van harte uit voor de Gewestdag Holland en Noord- Nederland,  op zaterdag 1 juni in het Dordrechts Museum .

 

Thema: “ Beroemde Dordtenaren en hun stad”.

zaterdag, 1 juni, 2024 - 09:00
Dordrecht, Art & Dining

Nieuwe gewestpresident Schelde-Mark Anna de Zeeuw: "De Orde is van ons allemaal"

ZET DE DATUM VAST - Thema: Onze taal, cool and catchy

Dag van den Prince (algemene ledendag)

zaterdag, 5 oktober, 2024 - 09:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

2024 01 jun

Het bestuur van de afdeling Dordrecht nodigt u van harte uit voor de Gewestdag Holland en Noord- Nederland,  op zaterdag 1 juni in het Dordrechts Museum .

 

Thema: “ Beroemde Dordtenaren en hun stad”.

Inschrijven via het formulier op     AANMELDEN   . ( dus NIET via het emailadres in de uitnodiging).

De kosten van deelname staan ook vermeld op het aanmeldingsformulier (€65 voor de dag en €50 voor het diner p.p.).

 

2024 05 jun

Over de aanpassingen in Breda om te overleven.

2024 10 jun

Ons werkjaar sluiten we traditioneel af met een lekkere en gezellige barbeque.

2024 17 jun
Lezing door "onze" lector René Westra in Paramaribo
2024 21 jun

Beste Prince-vrienden,

Dit  fantastische werkingsjaar 2023-2024 kan alleen op heel hoog niveau worden afgesloten. We dineren dan ook op de 12e verdieping van de Living Tomorrow Innovatie-campus. Chef Marc Clement van restaurant Sapor zorgt er ook voor dat we culinair in hogere sferen vertoeven.

Surf naar www.sapor.eu om jezelf te overtuigen en stuur me zo snel mogelijk je enthousiaste bevestiging.
 

 

Afspraak :   vrijdag 21 juni 2024 , 19.00u

Plaats : Living Tomorrow innovatiecampus, Indringingsweg 1, Vilvoorde

2024 21 jun

          Bron illustratie : Pexels

Feestelijke afsluiting van het werkjaar : jaarlijkse barbecue

2024 22 jun

Culturele uitstap naar FeliXart te Drogenbos en het Kasteel van Gaasbeek

2024 15 jul
bij de Beken.
Dat wordt weer gezellig !

Terugblik: 

2024 25 mei
Een boeiende en gezellige middag op landgoed Zuylestein.
2024 16 mei

Uitgaand van de geschriften en de politiek-maatschappelijke analyses van Hannah Arendt gaf Dirk De Schutter een boeiend betoog over het concept vrijheid en de relatie ervan met de politiek in een historisch overzicht van het oude Griekenland tot vandaag.

2024 13 mei

De directrice van de vzw Kind & Taal gaf een erg gesmaakte uiteenzetting over hun doelstellingen en aanpak om kinderen te helpen die het moeilijk hebben op school.

Vooral het belang van een individuele aanpak in de huiskamer viel op.

Het belang dat een goede kennis van onze Nederlandse taal werd nog maar eens onderstreept.

Met genoegen schonken wij de opbrengst avn ons NT&C-afdelingsproject aan deze verdienstelijke vzw.

2024 10 mei

Beste vrienden,

 

De zon scheen echt op onze Kempen toen we afgelopen vrijdag opnieuw verzamelden in Den Eyck. Niet om te bridgen, maar het waren wel de speelkaarten die onze disgenoten mochten uitkiezen.

Jan opende de vergadering met het voorlezen van de keure, waarna hij de mooie opkomst van 52 gegadigden loofde. Volgens Gusta kwam dat door niemand minder dan de spreker van de avond. Volgens sommigen een kopij van zijn vader, Paul De Bièvre; voor onze spreker zelf was het thuiskomen bij de Princen in de Kempen, waar hij als klein kind meerdere malen vertoefd had.

2024 07 mei

Voor de laatste lezing uit de voorjaarscyclus over 'Tolerantie' was Prof. Em. Kees Schuyt te gast. Hij gaf een synthese van zijn laatste boek: Begrensde tolerantie. Over verdraagzaamheid, onverdraagzaamheid en het ondraaglijke.

Zijn lezing is een echt studiedocument geworden. Geen gemakkelijke en ontspannende presentatie, maar een doorwrochte synthese van een boek van 336 bladzijden samengebald in een lezing van een uur. In die zin vormt deze lezing een document om te bewaren en te koesteren voor al wie vragen heeft rond verdraagzaamheid, polarisatie en intolerantie. De geschiedenis moet ons leren waakzaam te zijn voor de bedreigingen van onze democratie en van de menselijke waardigheid.

Je kan de hele lezing uitgesteld bekijken en ook zijn tekst lezen in de Terugblik.

2024 21 apr

Het varkenshaasje met persillade van mosterd was vergezeld van een krachtige volle rode wijn en de zes bijna nieuwe leden bloosden van trots. Voorzitter Dag deed hierin niet onder. Het kaartje van Chris pronkte nog trotser achter de wijnglazen. Chris had de euvele moed gehad Chat-GPT te examineren aan de hand van een extract uit de recente roman van de spreker. Het resultaat was verbluffend en bewees dat de wereld nooit meer zal zijn wat ze geweest is.

2024 20 apr
Een bijzonder leuke ontmoeting
2024 18 apr

Op haar jaarlijkse Gaston Durnezviering focusten wij dit jaar focussen op het thema ‘Rederijkers’. Het was een open vergadering waar ook niet-leden welkom waren.

 Prince-lid Wim Hüsken, Dr. in de letteren, gaf een uiteenzetting met als thema: ‘Wie waren de rederijkers en wat was hun invloed op het cultureel leven in onze contreien?’

 Acteurs van Theater De Moedertaal brachten een hedendaagse opvoering van ‘Het verhaal van Dronken Klaas, Esbattement met vier personen’ (Hendrick Faydherbe, 1620)

 De avond werd afgesloten met een taalraadsel en gedichten van 'rederijker' Gaston Durnez

Nieuws: 

De Orde van den Prince looft in 2024 een prijs van € 5000 en een trofee uit voor de beste woordkunstenaar van het Nederlandse taalgebied.

Bekijk het promofilmpje (duurt maar anderhalve minuut)

                   

Na een zeer geslaagde poëzie-gedichten wedstrijd anno 2023 werden een aantal van de gedichten verduurzaamd en hebben ze een langer leven gekregen in de Maasvallei en op het fietsroutenetwerk.

Boeken "Mees Kees" overhandigd aan 2e jaars studenten Katholieke Pabo Zwolle op 7-03-2024 door Corry Boone en Cees de Wit.