Parijs

Een van de kenmerken van de Parijse afdeling is het evenwicht tussen Vlamingen en Nederlanders. Wij hebben momenteel negen Vlamingen en tien Nederlanders om onze gemeenschappelijke cultuur in de harmonie en amicitia uit te dragen.

Sinds de oprichting komt de afdeling vijf keer per jaar bijeen. Meestal komt een spreker van buiten een voordracht houden. De onderwerpen betreffen onze Lage Landen, maar het kan ook een persoonlijke ervaring zijn. Ook neemt af en toe een afdelingslid een spreekbeurt voor zijn rekening. Om de uitstraling van de orde naar buiten te versterken, nodigen wij af en toe leden van de Vlaamse en Nederlandse gemeenschap in Parijs uit om een lezing bij te wonen. Af en toe brengt dit initiatief een nieuw aan.

Ondanks de harde kern van leden is Parijs voor velen een doorgangsplaats waar men maar een paar jaar blijft wonen. Toch is de afdeling Parijs voor en aantal Princeleden het begin van een Princelidmaatschap geworden dat elders wordt voortgezet.

Veel extra verenigingsactiviteiten hebben wij niet. Dit komt omdat de meeste leden drukke banen of nevenactiviteiten hebben. Daarnaast komt dat afstanden groot zijn en verplaatsingstijden lang zijn. Maar we zijn niet alleen. Wij hebben ook zusterafdelingen in andere buitenlanden, die we bezoeken (met name Extra-Muros) of die we bij ons uitnodigen. En jaarlijks komen de buitenlandse afdelingen bij elkaar, om de beurt is een afdeling de gastheer. Dat zijn de Gewestdag(en) Buitenland. De afdeling Parijs zal deze organiseren in juni 2020 in Straatsburg.
Desalnietemin mogen wij ons verheugen in een sterke vriendschapsband.

Parijs is een afdeling van Buitenland

Bijeenkomst:
derde dinsdag van iedere oneven maand (behalve juli) om 19.00 uur
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Chez Françoise/Aérogare des Invalides
Rue Robert Esnault-Pelterie
75007 Paris
NT&C project:
Stichtingsdag: 20-05-1987
Aantal leden: 15

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.