Graafschap Loon

Leuke mensen met interesse in Nederlandse taal en cultuur.

Een afdeling die erg veel klemtoon legt op verbondenheid. Verbondenheid naar inhoud en menselijke contacten. Verbondenheid via de  Nederlandse Taal en Cultuur. Verbondenheid tussen leden en de buitenwereld gebaseerd op twee sleutelwoorden: “Amicitia , Tolerantia”.

Bij aanwerving van nieuwe leden staat men er op dat kandidaten verankerd zijn in het culturele, economische, medische, sociale of pedagogische leven. Deel uitmaken van de Orde houdt in dat men mede wil bouwen aan de ontplooiing van de Nederlandstalige gemeenschap, aan de   verspreiding van de Nederlandse Cultuur (ook buiten de grenzen van Vlaanderen). Nieuwe leden worden voorgesteld door leden met enige   anciënniteit binnen de Orde. Twee peters/meters doen een voorstel bij de voorzitter en het bestuur van de afdeling.

De mogelijkheid wordt aan kandidaten geboden om voorafgaandelijk aan de kandidaatstelling even een paar bijeenkomsten bij te wonen. Even de sfeer en de stijl kunnen inschatten is voor nieuwe leden soms zeer belangrijk.

Sinds haar prille bestaan komt de afdeling bijeen op de tweede maandagavond van elke maand (maar niet in juli en augustus). Momenteel voelen wij ons thuis in “de Baenwinning” te Diepenbeek. Op de bijeenkomsten genieten de aanwezigen meestal van een uiteenzetting over een thema dat de Orde nauw aan het hart ligt. Dat dit meestal taal en cultuur gebonden is spreekt voor zichzelf maar algemene themata - die mede onze samenleving bepalen - komen even frequent aan bod.

Onze afdeling zag het levenslicht op 18 november 1966, als 14de afdeling van onze Orde van den Prince. Het hoofdbestuur in Antwerpen gaf op dat moment groen licht voor een tweede afdeling in Limburg. Ze zal de naam Limburg II dragen tot het Prince-jaar 2005 – 2006. Na wat aarzeling bij een aantal leden in verband met de keuze van een nieuwe naam kwam alles goed: Graafschap Loon werd het. Het peterschap van onze afdeling werd opgenomen door de afdeling Limburg I. Zo is onze afdeling jarenlang de jongerenafdeling van Limburg I gebleven. Wat ook de oorspronkelijke afdelingsbenaming verklaart.

Ontmoetingen met andere afdelingen zijn frequent binnen het Limburgs Gewest. Ook aanpalende afdelingen figureren regelmatig binnen de interne contacten. De afdelingen Diest, Tienen, Keulen, Prinsbisdom en Eindhoven lenen zich tot gezamenlijke bijeenkomsten, activiteiten, reizen, aanwezigheid op de gewestdagen, ….

Sinds 2008 is de jumelage met de Nederlandse afdeling Zwolle een vast gegeven. Contacten worden sindsdien regelmatig onderhouden. De viering van ons 50-jarig bestaan en de viering van het 10-jarig bestaan van de afdeling Zwolle behoren tot de intensere contactmomenten.

 

Graafschap Loon is een afdeling van Limburg

Bijeenkomst:
derde dinsdag van de maand om 19.15 uur
Bijeenkomsttelefoon:
GSM: 0495/248.058
Adres:
De Baenwinning
Grendelbaan 32
3590 Diepenbeek
E-mail:
Bankrekening:
BE24 4500 6069 1138
NT&C project:
Voorleesproject in het Huis van Het Kind
Stichtingsdag: 18-11-1966
Aantal leden: 33

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Agenda 2022 2023(02/11/2022)

- 20 september 2022: Niels Hellings: Hoe word je 100 zonder ziek te worden ?

Op woensdag 21 juli 2021, Nationale Feestdag, zijn we met enkele leden van onze club GLO’ART, een kunstcentrum in Neerhalen-Lanaken, gaan bezoeken.
GLO’Art is een kunststichting voor getalenteerde kunstenaars van over de hele wereld.

Op 24 juni waren wij uitgenodigd op een “vertelmoment" in het “Vertelhuis” op de campus Huis van het kind in Genk/Sledderlo waar wij de werking van konden meemaken van het project NT&C wat wij met onze afdeling steunen. 

Een beetje retro van voor de opwarming van de aarde!
Wij wensen jullie prettige en liefdevolle eindejaarsfeesten ondanks alles.
Vanwege Toon en Bie