Graafschap Loon

Leuke mensen met interesse in Nederlandse taal en cultuur.

Een afdeling die erg veel klemtoon legt op verbondenheid. Verbondenheid naar inhoud en menselijke contacten. Verbondenheid via de  Nederlandse Taal en Cultuur. Verbondenheid tussen leden en de buitenwereld gebaseerd op twee sleutelwoorden: “Amicitia , Tolerantia”.

Bij aanwerving van nieuwe leden staat men er op dat kandidaten verankerd zijn in het culturele, economische, medische, sociale of pedagogische leven. Deel uitmaken van de Orde houdt in dat men mede wil bouwen aan de ontplooiing van de Nederlandstalige gemeenschap, aan de   verspreiding van de Nederlandse Cultuur (ook buiten de grenzen van Vlaanderen). Nieuwe leden worden voorgesteld door leden met enige   anciënniteit binnen de Orde. Twee peters/meters doen een voorstel bij de voorzitter en het bestuur van de afdeling.

De mogelijkheid wordt aan kandidaten geboden om voorafgaandelijk aan de kandidaatstelling even een paar bijeenkomsten bij te wonen. Even de sfeer en de stijl kunnen inschatten is voor nieuwe leden soms zeer belangrijk.

Sinds haar prille bestaan komt de afdeling bijeen op de tweede maandagavond van elke maand (maar niet in juli en augustus). Momenteel voelen wij ons thuis in “de Baenwinning” te Diepenbeek. Op de bijeenkomsten genieten de aanwezigen meestal van een uiteenzetting over een thema dat de Orde nauw aan het hart ligt. Dat dit meestal taal en cultuur gebonden is spreekt voor zichzelf maar algemene themata - die mede onze samenleving bepalen - komen even frequent aan bod.

Onze afdeling zag het levenslicht op 18 november 1966, als 14de afdeling van onze Orde van den Prince. Het hoofdbestuur in Antwerpen gaf op dat moment groen licht voor een tweede afdeling in Limburg. Ze zal de naam Limburg II dragen tot het Prince-jaar 2005 – 2006. Na wat aarzeling bij een aantal leden in verband met de keuze van een nieuwe naam kwam alles goed: Graafschap Loon werd het. Het peterschap van onze afdeling werd opgenomen door de afdeling Limburg I. Zo is onze afdeling jarenlang de jongerenafdeling van Limburg I gebleven. Wat ook de oorspronkelijke afdelingsbenaming verklaart.

Ontmoetingen met andere afdelingen zijn frequent binnen het Limburgs Gewest. Ook aanpalende afdelingen figureren regelmatig binnen de interne contacten. De afdelingen Diest, Tienen, Keulen, Prinsbisdom en Eindhoven lenen zich tot gezamenlijke bijeenkomsten, activiteiten, reizen, aanwezigheid op de gewestdagen, ….

Sinds 2008 is de jumelage met de Nederlandse afdeling Zwolle een vast gegeven. Contacten worden sindsdien regelmatig onderhouden. De viering van ons 50-jarig bestaan en de viering van het 10-jarig bestaan van de afdeling Zwolle behoren tot de intensere contactmomenten.

 

Graafschap Loon is een afdeling van Limburg

Bijeenkomst:
tweede maandag van de maand om 19.15 uur stipt
Bijeenkomsttelefoon:
GSM: 0495/248.058
Adres:
De Baenwinning
Grendelbaan 32
3590 Diepenbeek
E-mail:
Bankrekening:
BE24 4500 6069 1138
NT&C project:
Kathedraallezing
Stichtingsdag: 18-11-1966
Aantal leden: 33

Agenda: 

2024 10 jun

Ons werkjaar sluiten we traditioneel af met een lekkere en gezellige barbeque.

Terugblik: 

2024 13 mei

De directrice van de vzw Kind & Taal gaf een erg gesmaakte uiteenzetting over hun doelstellingen en aanpak om kinderen te helpen die het moeilijk hebben op school.

Vooral het belang van een individuele aanpak in de huiskamer viel op.

Het belang dat een goede kennis van onze Nederlandse taal werd nog maar eens onderstreept.

Met genoegen schonken wij de opbrengst avn ons NT&C-afdelingsproject aan deze verdienstelijke vzw.

2024 08 apr

Jef gaf ons een inzicht in zijn hobby als smid.

Volgens hem een zeer goede methode om geest en lichaam in goede conditie te houden.

2024 28 jan

Het was een koude maar zonrijke ochtend toen we samen kwamen in het vergaderzaaltje van de parochiekerk.

Daar werden de leden getracteerd op koffie en koffiekoeken. 

Onder leiding van een stadsgids deden we een ochtendwandeling langsheen de gevels in de H. Hartwijk.

Elk gedichtr werd door de gids voorgelezen en aansluitend nog een tweede keer door een lid.

 

2024 08 jan

De workshop bestond uit een introductie met de basisbeginselen van ritme en het betere voetenwerk. 

Het was een leuke ontdekking dat het mrendeel van de leden goed kan dansen.

Na afloop werd er nog een drankje genuttigd om van de inspanning te bekomen.

 

2023 10 dec

De spreker was Wendy Wauters die een lezing hield over haar nieuwste boek "De geuren van de Kathedraal' (Lanoo 2023).

 Ze liet ons ontdekken dat de kathedralen in de zestiende eeuw het kloppend en bruisend hart waren van de stad waar alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten. Onze voorouders geven wel op een heel speciale manier om met kerken. 

Na haar lezing konden we genieten van een prachtig orgelconcert in een prachtig religieus erfgoed.

Deze activiteit is een mooie manier om onze oprechte interesse in onze taal en cultuur uit te dragen.

Deze activitieit werd ingediend als ons afdelingsproject NT&C. Het verheugde ons heel erg dat ons project door het centraal bestuur werd gehonoreerd met een subsidie van 750 euro. Dit geeft ons veel goede moed om op deze weg verder te gaan.

2023 26 nov

Onze gids Fred gaf ons een zeer intessante rondleiding in de ondergrondse en bovengrondse constructies.

Het fort is een kollosaal complex van onderaardse gangen en opslagplaatsen.

De soldaten en officieren waren destijds echte helden om in deze claustofobische omstandigheden het fort te verdedigen tegen de Duitse aanval in WO II. . 

Onze wandeling werd afgesloten met een drink aan de ingang van het fort.

Deze wandeling maakt duidelijk dat we ook aandacht geven aan ons recent cultureel erfgoed.

2023 14 okt

Een erg gesmaakte rondleiding door de baron in zijn tuin en privévertrekken.

Onze baron is een expert in natuur en geschiedenis die op zijn geheel eigen wijze ons veel had te vertellen.

Het was volgende de deelnemers één van de meest interessantste wandelingen tot nu toe.

Leuk om om ook enkele gasten te mogen verwellkomen. 

2023 09 okt

Onze animator gaf op een hele spontane wijze een introductie om deze trommels te bespelen.

Sommige leden hadden achteraf wel wat last van pijnlijke vingers maar het enthousiasme was bijzonder hoog.

Met deze worshop wilden we interactie en betrokkenheid van de leden verhogen.

Aan de leuke reacties achteraf was dat prima in orde.

Nieuws: 

Een commissie in onze afdeling heeft zich gebogen over de vraag wat onze maatschappelijke relevantie is.

Welke diepmenselijke behoeften kunnen we vervullen met onze focus op de Nederlandse taal en cultuur?

Er werd een filmpje van gemaakt. 

 

Normale werking:

Maandag 11/09/2023: 19.15: Sarah Debaets – Inspiratie sessie – “De taal van ons lichaam”.

Maandag 09/10/2023: 19.15: Noemi Belloy – Muzikale workshop – “Klop er maar eens goed op”.