Kempen

50 jaar en helemaal mee

Als een van de oudste afdelingen gaan we met onze 35 leden helemaal mee met de tijd.  Zonder schroom durven we te stellen dat we geest, hart en lichaam op Bourgondische wijze weten te behagen. Bij de keuze van sprekers bewaken we het evenwicht tussen taal en cultuur-gerelateerde onderwerpen en breed maatschappelijke thema’s. Af en toe gaan we al eens vreemd op andere, aparte locaties zoals de nostalgische Schuur van Mie Tracteur in Rijkevorsel, de Dodendraad in Baarle-Hertog, het strand van Katwijk aan Zee, Leiden, Brussel of Rijsel.

We kiezen resoluut voor de weg van de openheid. Partners zijn bij ons altijd welkom, ook na het overlijden van het lid. Vriendschap en tolerantie staan bij ons op de eerste plaats.

Kempen is een afdeling van Schelde-Dommel

Bijeenkomst:
tweede vrijdag van de maand om 19.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
014/85.99.00
Adres:
Restaurant ''Den Eyck''
Houtum 39
2460 Kasterlee
Bankrekening:
BE55 7370 7286 6544
NT&C project:
Stichtingsdag: 09-06-1967
Aantal leden: 31

Agenda: 

2024 08 mrt

Op vrijdag 8 maart komen we al weer samen in onze vertrouwde ‘Eyck’. 

Ditmaal ligt de focus niet op de geschiedenis van Europa, maar kijken we hoopvol naar een ander continent: Afrika! Dit verhaal zal ons gebracht worden door econoom en investeerder Loïc De Cannière.

Terugblik: 

2024 23 feb

Op 23 februari werden we uitgenodigd door onze zusterafdeling Taxandria. Mijn collega-secretaris Leo van de Gender was zo vriendelijk om zijn verslag met ons te delen…

Marc Demaeght, voorzitter van Taxandria leidde de vergadering in goede banen. Na een warm welkom aan de afdeling Kempen, de bakermat van Taxandria, was meteen de toon gezet voor aangename tafelgesprekken tussen de leden en partners van beide afdelingen. 

2024 12 jan

Zeer toepasselijk na de kerstperiode, vond onze eerste vergadering plaats in de Schuur van den Eyck. Na een toost op de nieuwjaarswensen, verwelkomde Jan ons warm samenzijn in deze koude dagen. Speciale welkom aan senior Piet van Leuven die ons verblijdde met zijn aanwezigheid. 

2023 08 dec

Wat als…? één op vijf treinen met flinke vertraging rijden? Dàn ben je in het koninkrijk België en haal je als Prince voorzitter niet tijdig de start van de vergadering. En dus viel de eer, om te openen, te beurt aan jullie secretaris.

Onze penningmeester Ann had de kaarten goed geschud en zo werden we ditmaal volgens horoscoop aan een tafel toegewezen.

Na het voordragen van de Keure, werden enkele agendapunten in herinnering gebracht.

2023 10 nov

Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself…. , begon Virginia Woolf in haar boek ‘Mrs Dalloway’. Ik ben er zeker van dat Hilde E. Gerard dit een goede openingszin vindt.Onze voorzitter begon de vergadering met de keure, zoals het hoort. Natuurlijk had hij toen nog niet de tips van Hilde meegekregen…

2023 13 okt

Op vrijdag 13 oktober was het niet onze jonge voorzitter, maar een, weliswaar zeer vitale,  grijsharige Rick de Leeuw die de vergadering opende met de aankondiging van een heerlijke pompoensoep. Deze werd later gevolgd door een kalfsentrecote met slaatje en pont neuf.

Jan mocht zijn maidenspeech als kersverse voorzitter afsteken. Hij begon met ons te herinneren waarvoor de Orde staat en las de keure voor….  amicitia en tolerantia in de geest van Willem de Zwijger, Prins van Oranje.  Ann en Karin werden bedankt voor het voorgaan in de vergadering van 8 september jongstleden. 

2023 08 sep

Het was een heerlijke warme zomeravond toen we op vrijdag 8 september, buiten het apéritief kregen bij onze eerst Princeavond van het nieuwe seizoen.
Wie niet beter weet, zou denken dat er een kleine ‘coup’ plaats had gevonden in het nieuwe bestuur, maar natuurlijk is niets minder waar. In goede samenspraak opende Karin de vergadering in afwezigheid van onze voorzitter Jan, aangezien hij door enkele vrienden weggekaapt was voor een wandelweekend in het land van koning Charles.

Gastvrouw Karin leidde ons voortreffelijk door de avond heen.

2023 10 jun

Een meer toepasselijke zwanenzang van uw bestuur konden we niet bedenken!

In de voormiddag bezochten we het Gruuthuse museum. Uw secretaris was toen nog niet aanwezig maar vernam dat er veel schilderijen te zien waren. 

Het was warm en een verademing om de lunch binnen te mogen nuttigen. Waterzooi, een mens moet daarvoor naar Brugge komen!

2023 12 mei

Vol emoties was onze voorlaatste bijeenkomst van het jaar. 

Voorzitter Ronald stond nog even stil bij het heengaan van Wim Joos, stichtend lid van onze afdeling. Dank aan Wim voor het mooie in memoriam in het Princezine (https://www.ovdp.net/node/4419).

2023 10 mrt

Tomwaesgewijs nam Janna Lefevere ons mee door de Kempen en ons unieke erfgoed. Met de Belgische onafhankelijkheid kwamen plannen om de Kempense heide te ontginnen voor het waardevolle zand en voor grasland voor de werkpaarden, de krachtbron van die tijd. Ook Leopold I koopt een groot stuk grond voor exploitatie. Op dit koninklijk domein komt vanaf de jaren 50 het nucleair onderzoekscentrum (SCK). Janna schreef er een boek over “Koning in de Kempen”.

2023 10 feb

Uitdagend voor de toehoorders en de verslaggever is het minste wat we kunnen zeggen over de boeiende avond met Mia Doornaert en haar betoog dat Europa een caleidoscoop is zonder een gemeenschappelijk cultureel bewustzijn. Op onze bankbiljetten staan onbestaande bruggen, kan het nog vager? De verscheidenheid gaat dieper dan taal en gastronomie. Het spervuur dat volgde moest het culturele lappendeken verklaren: barones Doornaert sprong van de Hunnen en Mongolen naar de landen in het Oosten van de EU en hun recente weerstand aan de Ottomanen.

Nieuws: 

Hilde Gerard is niet enkel lid van afdeling Kempen, maar ook proliferent schrijfster van jeugdboeken.

Richard Wagner (1813 - 1883) is een van de meest controversiële en invloedrijke componisten uit de muziekgeschiedenis. Naast componist was hij ook een omstreden politiek figuur. Wagners werk zond schokgolven door heel negentiende-eeuws Europa. Zijn opera’s getuigen van diep inzicht in de menselijke aard en hebben invloed op uiteenlopende gebieden als filosofie, politiek en psychiatrie.

Der Ring des Nibelungen, Tristan und Isolde, der fliegende Holländer... In deze cursus maak je kennis met de tien grote opera’s van Richard Wagner. Met tekst, beeld en klank dompelt  Piet Lamberts-Van Assche  je onder in het verhaal van de opera’s en hun diepere filosofische inhoud. Hij besteedt daarbij aandacht aan de controversiële aspecten van het fenomeen Wagner.