Genk

Genk, het kloppende hart van de provincie.

Winter 1984-1985. Het Kempense steenkoolbekken kreunt onder de economische reconversie, d.i. een eufemisme voor mijnsluitingen. De broodwinning van vele duizenden kompels staat op de tocht. Politiek Brussel spant alle zeilen bij om een herhaling van de “troebelen van Zwartberg” - in 1966 schoot Rijkswacht betogende mijnwerkers dood - te voorkomen. In die gespannen sfeer wordt de Genkse afdeling van de Orde van den Prince boven de doopvont gehouden. We schrijven 8 januari 1985.

Hadden die ‘founding fathers’ - zonder uitzondering heren - toen niets beters te doen in Genk? Was dit hun antwoord op de noodkreet van de Limburgse bevolking? En past een elitair cultureel gezelschap met ronkende lijfspreuk niet als tang op een varken in een gewonde arbeidersgemeente (pas in 2000 verwierf Genk het stedelijk statuut)? Akkoord, de Franstalige elite in de mijnzetels die meer dan vijftig jaar bovengronds de toon zette is begin van de jaren zeventig onder de radar gedoken. Hun villa’s kwamen te koop. In de fraaie tuinwijken en de volkse cités zou een Babylonische spraakverwarring heersen ware er niet ‘het cités’ (dialect doorspekt met Italiaanse en andere exotische invloeden) als lingua franca. Maar Genk is meer dan kolen delven. Sinds de komst van autoconstructeur Ford in 1962 werkte het zich op tot derde industriële site van ons land (na Antwerpen en Gent) met een vloed aan kmo’s in de maakindustrie en diensten. Dit kloppende hart van de provincie bood wél voldoende substraat voor een levensvatbare Prince-afdeling. Desondanks worstelde de boreling met een handicap: hij was homogeen katholiek. Om het Prince-parool van levensbeschouwelijke tolerantie toch enige praxis te gunnen werden uit het bedrijfsleven en in academische kringen vooraanstaande inwijkelingen met vrijzinnige achtergrond aangezocht. Zij kozen Alfons Vandeurzen om de nieuwbakken afdeling te leiden, de eerste van een lange rij (zie lijst in fine).

Prince-Genk groeide en bloeide. Elke tweede dinsdag van de maand komen de leden samen, de eerste jaren in vaak wisselende locaties maar sinds de eeuwwisseling tot ieders tevredenheid in het riante hotel Stiemerheide. Tot haar verdiensten voor ons aller genootschap mag onze afdeling het zich aanrekenen een president (Alex Arts) te hebben geleverd alsook een penningmeester (prof. Jan Umans) die de presidiumboekhouding bij de tijd heeft gebracht. Bovendien speelde Prince-Genk op 20 oktober 2012 gastheer voor een gesmaakte Algemene Ledenvergadering. Zeshonderd deelnemers genoten van een uitgekiend programma in het nostalgische kader van de voormalige zetel van koolmijn Winterslag. De slottoespraken van burgemeester Wim Dries en van Herman Van Rompuy, toenmalig voorzitter van de Europese Raad, waren beklijvend. Met de nodige luister werd ook de 25ste verjaardag van onze afdeling in de lokale Limburghal gevierd.

Conform haar kosmopolitische visie heeft Prince-Genk ooit leden met allochtone achtergrond liefdevol in de armen gesloten. Hun Nederlands bekte heerlijk Pools, Iers en Oekraïens, net als je elke donderdagmorgen horen kan op de markt. Anno 2019 bedraagt de gemiddelde leeftijd 69 jaar maar de verjonging is volop ingezet. De vervrouwelijking was al veel eerder een feit. Inzake kwaliteit van de programmering geven kritisch ingestelde leden tijdens de obligate statutaire vergaderingen van mei geen duimbreed toe. Met een dito onverzettelijkheid hechten ze elke tweede dinsdag van de maand aan een bourgondisch souper. Niet gehinderd door een gebrek aan historische traditie maar dankzij haar unieke mix van groene ruimtelijke weelde, omvangrijk dienstenaanbod en industriële vitaliteit, haar culturele troeven en sportieve successen treedt samen met haar gaststad ook Prince-Genk trots naar buiten en is complexloos zichzelf.

De volgende voorzitters hadden het Genkse roer in handen:

Fons Vandeurzen (1985-1987), Bernard Mahieu (1987-1990), Luk Kennis (1990-1993), Luc Leenders (1993-1995), Jan Remans (1995-1998), Alex Arts (1998-2001), Kris De Tollenaere (2001-2004), Mieke Van Haegendoren (2004-2005), Luc Leenders (2005-2010), Jan Umans (2010-2013), Jenny Claes (2013-2016) en Marc Michaux (2016-2019).

Met ingang van september 2019 en tot medio 2022 zal Nicole Knops de afdeling leiden.

Genk is een afdeling van Limburg

Bijeenkomst:
tweede dinsdag van de maand om 19.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
089/35.58.28
Adres:
Hotel Stiemerheide
Wiemesmeerstraat 105
3600 Genk
Telefoon:
012/21.35.23 (voorzitter)
E-mail:
Bankrekening:
BE57 9795 3868 2835
NT&C project:
1) TaLIM en 2) Kind en taal
Stichtingsdag: 08-01-1985
Aantal leden: 39

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.