Genk

Genk, het kloppende hart van de provincie.

De afdeling Genk van de OvdP werd opgericht op 8 januari 1985. Haar ledental schommelt al die
jaren tussen een goeie dertig en maximaal vijftig leden. In 2020 bedroeg de gemiddelde leeftijd 69
jaar maar sindsdien is de verjonging volop ingezet. Haar rangen herbergen academici en
leerkrachten, ondernemers, vrije beroepen, hoge ambtenaren, kaderleden, gewezen politiekers.
Kortom, het is een goeie mix (m/v) van hoog opgeleide Limburgers met verdienstelijke werkjaren
op de teller. De inbreng van hun partners wordt er even hoog gewaardeerd als die van de
geïnstalleerde leden. Zonder af te dingen op de degelijkheid van de programmering laat Prince-
Genk zich graag voorstaan op een ongedwongen amicale en bourgondische beleving van het
Prince-ideaal. Sinds de eeuwwisseling vinden de maandelijkse vergaderingen ononderbroken
plaats in Hotel Stiemerheide.

Genk is een afdeling van Limburg

Bijeenkomst:
tweede dinsdag van de maand om 19.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
089/35.58.28
Adres:
Hotel Stiemerheide
Wiemesmeerstraat 105
3600 Genk
Telefoon:
0495/528.108 (voorzitter)
E-mail:
Bankrekening:
BE57 9795 3868 2835
NT&C project:
1) TaLIM
Stichtingsdag: 08-01-1985
Aantal leden: 38

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Egyptereis(01/03/2023)

PROGRAMMA

Egypte-reis

Do.16 november tot en met do. 23 november 2023