Limburg

C-Mine, de vergaderlocatie van de gewestraad

Toen in 1962, 7 jaar na de stichting van de Orde van den Prince door Guido Van Gheluwe, de eerste Limburgse afdeling werd opgericht, werd de eerste steen gelegd voor het latere Gewest Limburg. Dat telt inmiddels 8 afdelingen met in totaal 260 leden, verspreid over de provincies Belgisch en Nederlands Limburg:

  • Limburg I (de eerste afdeling),
  • Graafschap Loon en Genk in het centrum, 
  • Haspengouw in het zuiden,
  • Limburgse Kempen in het noorden,
  • Maasland aan de oostkant en
  • Maastricht en Heerlen in Nederlands Limburg, aan de overkant van de Maas.

Limburg is dus bij uitstek een grensoverschrijdend gewest en verenigt zowel datgene wat Belgisch en Nederlands Limburg bindt (godsdienst, dialect, carnavaltraditie, mijnverleden…) als wat hen scheidt (landsgrens, levensstijl, karakter, omgangs- en uitdrukkingsvormen…). Deze verschillende gevoeligheden dragen bij tot een beter begrip voor elkaars eigenheid en versterken het gevoel van amicitia en tolerantia, de pijlers van ons genootschap, ook in de huidige tijden van globalisering en diversiteit. Daarenboven is het gewest gesitueerd in de welvarende Euregio zodat er ook nauwe contacten zijn met de afdelingen Prinsbisdom en Keulen, getuige de jaarlijkse Carolusbijeenkomsten die sinds 2019 georganiseerd worden.

De dynamiek van het gewest wordt vooral weerspiegeld door de intense NT&C-werking met talrijke gewest- en afdelingsprojecten, die alle de praktische invulling vormen van de tekst van onze Keure: de studie, de beleving en het uitdragen van onze taal en cultuur in verbondenheid met de maatschappij. Daartoe horen ook de vele contacten met andere gelijkgezinde verenigingen, en met buitenlandse studenten en docenten die het Nederlands in hun land promoten en bevorderen, en door ons gewest ondersteund worden.

Het Gewest Limburg verbindt zich ertoe, zoals in het verleden, zich in te schrijven in de doelstellingen en de missie van ons genootschap. Het zal zich blijven inzetten voor de Vlaams-Nederlandse verbondenheid, voor de vernieuwing en actualisering van de opdracht van de Orde en voor de verdediging en bevordering van onze rijke taal en cultuur. Daartoe worden alle belangrijke instrumenten ingezet die een optimale communicatie mogelijk maken. Limburg zal zich ook blijven inzetten om de Orde een grotere bekendheid en maatschappelijke zichtbaarheid te geven, zonder afbreuk te doen aan de pluralistische en politiek ongebonden principes.

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.