Limburgse Kempen

De stichting van de afdeling Limburgse Kempen van de Orde van den Prince ging niet van een leien dakje. Er zijn verschillende pogingen ondernomen; de eerste al in 1974. Het wilde niet goed lukken tot in 1976 een doorbraak bereikt werd. Zeventien mannen werden samengebracht en op 12 juni 1976 kreeg Jacq Tournier, eerste voorzitter van de Afdeling Limburgse Kempen, de Keure overhandigd uit de handen van gewestpresident Pros Croes.

Na de plechtige installatie stelde de afdeling de volgende drie doelstellingen:

-             elkaar beter leren kennen

-             een band leggen met andere afdelingen

-             enkele actuele problemen bespreken

Ondertussen is de afdeling gegroeid en ook weer een beetje gekrompen. Begin 2022 telt onze afdeling 25 effectieve leden en 3 seniorleden. De bijeenkomsten vinden plaats elke derde maandag van de maand, van september tot en met juni. Oud Dommelhof in Pelt is de vaste vergaderstek. Na het nuttigen van een maaltijd krijgt een gastspreker het woord. De onderwerpen kunnen vrij uiteenlopend zijn, maar er is altijd wel een raakvlak met de Nederlandse Taal en Cultuur. Elk derde jaar van zijn voorzitterschap organiseert de voorzitter van de afdeling in de maand mei een reis. Reisdoelen waren al de Bourgogne, Rotterdam – Den Haag - Amsterdam, het Harzgebergte, Frans Vlaanderen, de kasteeltuinen rondom Parijs, de Cotswolds, Brühl en omgeving en Nancy/Metz.

Aspirant-leden worden uitgenodigd om eerst een aantal vergaderingen als gast bij te wonen en worden na drie bijeenkomsten verwacht definitief aan te sluiten.

Limburgse Kempen is een afdeling van Limburg

Bijeenkomst:
3de maandag v/d maand : 19.30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
011/63.23.40
Adres:
Casino Keuken op Stelten
Toekomstlaan 7
3910 Pelt
E-mail:
Bankrekening:
IBAN: BE28 7755 9018 6720 BIC: GKCC BEBB
NT&C project:
Stichtingsdag: 12-06-1976
Aantal leden: 25

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2022 21 mrt

Aan de hand van foto’s uit zijn biografie vertelt Jan Peumans over zijn leven als politicus: over de hoogten en laagten in zijn politieke loopbaan en zijn mandaten als raadslid, schepen en burgemeester in de gemeente Riemst, als raadslid in het provinciebestuur, als Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van het Vlaams Parlement, als ondervoorzitter van de N-VA, als senator en hoe hij net niet minister werd.
Hij vertelt daarnaast over zijn jeugd, zijn familiegeschiedenis en over zijn kinderen. Zijn jongste zoon Wim schreef zijn biografie.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.