Limburgse Kempen

De stichting van de afdeling Limburgse Kempen van de Orde van den Prince ging niet van een leien dakje. Er zijn verschillende pogingen ondernomen; de eerste al in 1974. Het wilde niet goed lukken tot in 1976 een doorbraak bereikt werd. Zeventien mannen werden samengebracht en op 12 juni 1976 kreeg Jacq Tournier, eerste voorzitter van de Afdeling Limburgse Kempen, de Keure overhandigd uit de handen van gewestpresident Pros Croes.

Na de plechtige installatie stelde de afdeling de volgende drie doelstellingen:
- elkaar beter leren kennen
- een band leggen met andere afdelingen
- enkele actuele problemen bespreken

Ondertussen is de afdeling gegroeid en ook weer een beetje gekrompen. Begin 2022 telt onze afdeling 25 effectieve leden en 3 seniorleden. De bijeenkomsten vinden plaats elke derde maandag van de maand, van september tot en met juni. Oud Dommelhof in Pelt is de vaste vergaderstek. Na het nuttigen van een maaltijd krijgt een gastspreker het woord. De onderwerpen kunnen vrij uiteenlopend zijn, maar er is altijd wel een raakvlak met de Nederlandse Taal en Cultuur. Elk derde jaar van zijn voorzitterschap organiseert de voorzitter van de afdeling in de maand mei een reis. Reisdoelen waren al de Bourgogne, Rotterdam- Den Haag - Amsterdam, het Harzgebergte, Frans Vlaanderen, de kasteeltuinen rondom Parijs, de Cotswolds, Brühl en omgeving, Nancy/Metz en Kortrijk/Roubaix.

Aspirant-leden worden uitgenodigd om eerst een aantal vergaderingen als gast bij te wonen en worden na drie bijeenkomsten verwacht definitief aan te sluiten.

Limburgse Kempen is een afdeling van Limburg

Bijeenkomst:
3de maandag v/d maand : 19.30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
0473/367.157
Adres:
Restaurant Agapé
Oude Markt 22
3900 Pelt
E-mail:
Bankrekening:
IBAN: BE28 7755 9018 6720 BIC: GKCC BEBB
NT&C project:
Stichtingsdag: 12-06-1976
Aantal leden: 25

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.